maandag, december 26, 2016

Eindejaarskwis: ja, dat was 2016

Temidden van de kerstboomverlichting, het vrolijk op je bek gaan op de ijspiste van de kerstmarkt en de heilsdronk op het ongetwijfeld revolutionaire jaar 2017 ligt er een wereld van beschouwingen, vooruitzichten, terugblikken en overpeinzingen. Die gaan we hier allemaal even terzijde laten liggen om ons te concentreren op de essentie van de eindejaarsperiode: binge drinken, gevolgd door binge dansen en politiek niet-correct lachen met onze rechtse en neoliberale tegenstanders. 't Is dat ze het zélf niet anders zouden hebben gewild. We moeten de zaken benoemen zoals ze zijn. Als de NVA de cijfers vervalst van de Nationale Bank - over dat andere schandaal, Theo's Twittergate, is de jury nog aan het beraadslagen - dan zullen we hen voortaan de "professionele leugenaars van de politiek" moeten noemen. Of erger. In alle media, ja zelfs op Facebook. 

Als Maggie De Block (Open VLD) met haar besparingen in de ziekenhuizen de gezondheidszorg torpedeert, zullen we het probleem moeten benoemen. Als neoliberale chaos met voorbedachte rade. Als Johan Van Overtveldt een begroting zo lek als een Zwitserse gatenkaas indient, zullen we niet halsstarrig wegkijken - wat conservatieven onveranderlijk doen - maar de brede massa's mobiliseren tegen zijn agenda in dienst van de rijkste 1%. Met z'n allen in het verweer voor de universele waarden, en vooral ook belangen, van de werkende klasse. Daarom: vooruit met de eindejaarskwis 2016. Een jaar waarin kapitalistische cowboys nog steeds veel wonnen... maar waarin strijdvaardige Indianen toch al een paar stevige pijlen in de kont van het overjaarse winstsysteem wisten te mikken. Als we ons zo mogen uitdrukken. Doet u mee?

1/ Het afgelopen jaar was niet meteen een opsteker voor sommige "westerse waarden". Eén traditie met stevige wortels in de arbeidersbeweging - de 38-urenweek - werd voorbereid op afschaffing door de regering Michel. De tax shift draaide, wat een verrassing, uit op een stevige bonus voor de bazen. Daar bovenop kregen we de Panama Papers in onze maag gesplitst: belastingen zijn een volkssport waar menige patronale Scrooge van vindt dat ze op hem niet van toepassing zijn. De besparingen in de gezondheidszorg lokten eind november een indrukwekkende mobilisatie uit van de sector. Maar toch kwam er geen veralgemeend actieplan van de vakbonden om deze regering effectief te stoppen. Welke vakbondsleider legde - niet gevolgd door de anderen - wel nog de mogelijkheid van een actieplan en algemene staking op tafel als antwoord op de afbraak van de regering? 

a) Marc "Ik ga het zeggen" Leemans (ACV)

b) Rudy "Zou ik het wel zeggen" De Leeuw (ABVV)

c) Marc Goblet (FGTB)

d) Etienne "Ik zeg altijd vanalles over om het even wat, da's beroepsmisvorming" Vermeersch (Filosofisch Verbond Voor Niet Altijd Gefundeerde Meningen)

Antwoord: c

2/ 2016 was het jaar waarin vals nieuws op internet viraal ging. "President Obama opent discobar op Guantanamo Bay"; "Duitse schaakfederatie nomineert Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) voor Eva Braun Trofee"; "Imam uit Zaandam geeft slechte haver aan paard van Sinterklaas"; "Imam uit Zaandam geeft Mia Doornaert slechte haver". Allemaal volledig verzonnen, natuurlijk. Zelf hebben we een zeer gevoelige bullshit meter. Maar dat kan van het Stalen Ros van de Anti-Moslim Brigade Mia Doornaert niet worden gezegd. De barones bleef ook in 2016 ongenuanceerd "dé islam" op één hoop gooien met een heleboel slechte dingen. Welke complete hoax ofte van de pot gerukt en verzonnen verhaal deed de feiten minnende journaliste in Mia Doornaert - ja, da's lang zoeken - definitief overstag gaan? Welk vals nieuwsitem werd door Mia zomaar verder getweet? 

a) Haar volledige oeuvre op de website van De Standaard

b) Het foutieve online artikel "Paul Goossens, ex-Mei '68'er en aanhanger van Piketty, eet kat van buren op na die in de microgolfoven te hebben geroosterd"

c) Het compleet verzonnen artikel "30% van de rechtse journalisten wordt betaald door de CIA, 19% door de Mossad - aan weed verslaafde Belgische Staatsveiligheid scoort slechts 5% ('hey man, wij zijn te stoned om om het even wie om te kopen...')"

d) Een vervalst You Tube filmpje waarin zogezegd "fanatieke moslims" een kerstboom omver duwen uit zogezegd anti-christelijke gevoelens (Mia is hot voor kerstbomen)

e) Het veeleer onwaarschijnlijke artikel "Karl Marx en Friedrich Engels: twee collectivisten onder mijn bed"

Antwoord: d

3/ 2016 was het jaar waarin de NVA haar eigen bestaansreden - tenzij dat het treiteren van de werkende klasse en het verrijken van 1%'ers als Fernand Huts is natuurlijk - bulderlachend overboord gooide. Hendrik Vuye - een soort academicus, tevens NVA parlementair - en Bart De Wever - een soort Romeins keizer, tevens gevoelsmens als het hem uitkomt - konden niet meer samen door één Vlaamsnationale deur. De reden? Vuye dacht dat separatisme - en niet alleen maar het pluimen van de werkende mens - de kerntaak van de NVA is. Oh boy. Daar was de Romeinse keizer van het Schoon Verdiep niet mee opgezet. Vuye bevond zich nog sneller bij de uitgang van zijn partij dan een buitenwipper die binnenkort de bevoegdheid heeft om Liesbeth Homans te fouilleren wanneer die waggelend, struikelend en "Waar zitten die armen hier?" schreeuwend een bruin café binnenvalt.

Wat stond er op de beruchte NVA-debatfiches - waarvan Vuye het bestaan bevestigde - nadat Homans een dronken spektakel van zichzelf had gemaakt tijdens de show "Nacht van de Televisiesterren" met Luc Alloo?

a) Luc Alloo is een rode linkie-winkie en absoluut geen Tele Romeo. Laten we mekaar geen Lallende Liesbeth noemen. 

b) Openbare dronkenschap is geen levenshouding die wij als NVA aanbevelen. Maar het is ook geen misdaad tegen de menselijkheid. Zoals de talloze stakingen en betogingen van de vakbonden tegen de regering Michel.

c) Het PS profitariaat is duizend keer erger dan deze ode aan Bacchus, Duvel en Dionysos

d) Iedereen weet dat Lallende Liesbeth de privé-militie is van AB Inbev. Haar industriële drankverbruik is een stevige bonus voor de sector en creëerde reeds 100.000 jobs. Ze kan ook niet de hele dag met neoliberaal beleid de armen pesten. Dat zou pas onmenselijk zijn.
 
e) System Error. Beep beep slurp slurp. Please reboot your neoliberal message. Major Malfunction. Heading For a Crash. Burps. 

Antwoord: e

4/ Terwijl Bernie Sanders stadions met tienduizenden aanhangers liet vollopen, richtten de mediagroepen in de VS een camera op elke middelvinger van de rechtse populist Trump. Achteraf kwamen we te weten waarom ook Clinton gezinde media daar gretig aan deelnamen. Het was de strategie van het Clinton kamp om de meer geflipte kandidaten bij de Republikeinen als verkiesbaar te laten voorstellen door bevriende journalisten. Zo dacht de oorlog stokende en aan big business verkleefde vleugel van de Democraten de verkiezingen op zijn duimpje te winnen. Een kleine misrekening. De markt voor links-liberale, pro-establishment ideetjes bleek een elitaire zeepbel die de wereld een geföhnde versie van een rijke circusaap, Donald Trump, opleverde. Wie van de volgende figuren werd door Trump NIET als kandidaat voor zijn regering naar voren geschoven?

a) Een rijke miljardair die publiek onderwijs haat, op Onderwijs

b) Een stevig in de slappe was zittende Goldman Sachs bankier, als Secretaris voor Handel

c) Een met de tanden klapperende piranha uit de moerassen van Texas, als Secretaris van Binnenlandse Zaken

d) Een minder rijke maar extra pathologische generaal, Dolle Hond bijgenaamd, op Defensie

e) Nog een architect van de crisis van 2008, annex bankier, op Financiën, in dit kabinet van plutocraten 

Antwoord: c. Voorlopig werd nog geen levensechte piranha gesolliciteerd door Trump. Al wil generaal Mattis zo'n dier wel in de visbokaal van het Witte Huis zien ronddartelen. "Ik kick op de gevechtsscènes met de roze zalm. In het belang van de natie, Donald." (draait met de ogen, toont serie gouden en verrotte tanden, en grinnikt onheilspellend)

5/ Het afgelopen jaar zagen we een opvallende opstoot aan bedenkelijke opiniepeilingen. Zo pakte de nieuwszender - what's in a name - VTM bijna wekelijks uit met spectaculaire en onthullende "enquêtes". Gelukkig was er telkens de filosoof Etienne Vermeersch om deze peilingen, steevast door Dany Verstraeten himself afgenomen in taverne "Bij Jules en Josiane" te Edegem, in het juiste perspectief te plaatsen. Wat wist Etienne Vermeersch te vertellen over de grote Islam-enquête, die Verstraeten exclusief afnam bij de 3 moslims die elke week bij Jules en Josiane een wafel met slagroom komen eten? (Waarbij Jules op bevel van VTM, en met zichtbare tegenzin, zich als "salafist" moest uitdossen achter zijn tapkast, om de peiling een "meer waarheidsgetrouw karakter" te geven)

a) "Woehaa. Deze peiling is volslagen onzin. Maar dat levert vast sensationele titels op. En ik wil toch dat ze me de volgende keer opnieuw vragen voor filosofische duiding?"

b) "Kan je Rik Torfs niet vragen, gasten? Die praat graag over zaken waar hij niets van afweet, zoals de principes en methodes van het opinieonderzoek."

c) "Het torpederen van de meerwaardebelasting is een gemiste kans voor de CD&V. Dat toont deze peiling nog maar eens aan."

d) "Online opiniepeilingen zijn vanuit filosofisch standpunt de voorbode van groot maatschappelijk onheil. Volstrekt onbetrouwbaar en ethisch verwerpelijk. Het gaat er enkel om om meer kijkers te verwerven of meer lezers een rad voor de ogen te draaien, met sensationale maar ongefundeerde flauwekul."

e) "Moslims zijn gekenmerkt door weinig kennis van de islam. En ik ken geen bal van opinieonderzoek."

Antwoord: e (eerste stuk, de rest hebben we zelf verzonnen)

6/ In augustus begonnen Bart De Wever en de NVA een kruistocht tegen de boerkini. Ondergoed waar niemand tot dan het bestaan van vermoedde. Maar dat in NVA kringen op een schare van ingewijden kon rekenen. Persoonlijk vinden wij niet dat vrouwen zich moeten bedekken om "bescheiden" te zijn. Wij denken dat alleen maar van Lallende Liesbeth Homans. Maar dit terzijde. Als vrouwen zelf daarvoor kiezen, is dat echter hun recht. Ieder zijn keuzevrijheid, dus. Wij gaan zeker niemand opleggen om iets al dan niet te dragen op een strand, zoals de kledingpolitie van de NVA. Al is het wel onze grote wens om Bart De Wever ooit als een soort derderangs operettedictator - in Napoleon laarzen en met de helmboswuivende kuif van zijn favoriete Romeinse legergeneraal - de vogeltjesdans te zien uitvoeren. Die man doet toch al alles om de aandacht van de economische plundering van de werkende mens onder Michel I af te leiden. Waarom dan niet de vogeltjesdans in zwembroek, met autoritaire Napoleon laarzen aangegespt, en met de driftig wuivende helmbos van een Romeinse legergeneraal op z'n hoofd?

Maar ter zake: hoeveel boerkini's heeft de NVA deze zomer aan de Belgische kust geteld, om de aandacht van hun geknoei met de begroting en de nieuwe besparingen in onder meer de gezondheidszorg af te leiden? 

a) Werkelijk geen één. Maar daar dienen racistische symbooldossiers ook niet voor. 

b) Bart De Wever lag tijdens de zomer twee weken in de duinen van het strand van Sint-Anneke om een boerkini te spotten. Twee weken! Hield er enkel een pak bevuild door duivenstront, zweverige veldkennis van de cocaïne in het stedelijke rioolwater, en een politieke zonneslag aan over. 

c) Jan Jambon werd in november in boerkini gesignaleerd op de betoging van de militairen in Brussel. Alwaar deze laatsten werden natgespoten door een overijverig waterkanon. Jambons commentaar achteraf: "Als we als NVA de statistieken van de Nationale Bank mogen vervalsen, waarom zou ik mijn uitwaaierende bikinilijn dan niet mogen verdoezelen. Doh."

d) Zuhal Demir poseerde met de enige waargenomen boerkini tijdens een fotosessie in het parlement. Waarna ze het stakingsrecht frontaal aanviel. Cultureel verward zijn is niet alles. 

Antwoord: a

7/ Jeremy Corbyn, de linkse Labour leider, werd door de rechterzijde veel verwijten gemaakt. Dat hij geen respect toonde voor het volkslied, geen das droeg, niet bereid was om in Syrië te gaan bombarderen zoals beschaafde mensen. Tevens dat hij geveinsd zou hebben dat geprivatiseerde treinen in Engeland steevast overvol zitten. Terwijl Corbyn volgens de internationale pers nog heel veel plaats had! 't Scheelde geen haar of Traingate deed de monarchie wankelen. De neoliberale Blair aanhangers konden dan ook niets anders dan de poten onder de stoel van zo'n herverdelende peacenik weg te zagen. Hoe heet de beweging rond Corbyn, die helaas met bureaucratische methodes andere linkse stromingen buiten de Labour Party probeert te houden, in de plaats van een open discussie over strategie en programma met alle antineoliberale krachten aan te gaan? 

a) De "Het draait niet om programma of klasseonafhankelijkheid, dit is 2016" Liga

b) De "Jeremy or bust" Tendens

c) De "Waarom zouden we de oorlog stokende en privatiserende blairisten uitdrijven, als we dat met de antineoliberalen buiten de Labour Party makkelijker kunnen doen" stroming

d) Momentum

e) Democracy But Not Now Please!

Antwoord: d

8/ Het afgelopen jaar brak de Pvda met pieken tot 18% langs Waalse kant door in de peilingen. Zelfs in die mate dat de PS zich ten tijde van de stemming over het CETA vrijhandelsverdrag even herinnerde dat ze socialisten waren. Ja, dat was effe schrikken. Bart De Wever stelde dat hij zich bij buitenlandse diplomaten nader moest verklaren voor de aanwezigheid van "communisten" in zuidelijk België. Hij liet dat klinken als een soort Zika-virus op steroïden. Voor zijn eigen kruiperige handelsmissies naar de Chinese stalinisten - "Oh, wat hebt u een grappige opvatting over arbeidersrechten, helaas kunnen we dit in België nog niet volledig toepassen" - moest hij zich dan weer niet verantwoorden. Aan welk amusementsprogramma op TV - je weet wel, dat flikkerende scherm dat je niet in je broekzak kan steken - namen zowel Bart De Wever als Pvda-woordvoerder Raoul Hedebouw deel? 

a) Dagelijkse kost: klassenstrijd tussen de casserollen, met Jeroen Meus

b) De Ideale Wereld: een democratisch geplande economie, of neoliberaal verval waarvan we de statistieken NVA-gewijs vervalsen? 

c) De Slimste Mens ter Wereld

d) De Veruit Lompste Mens ter Wereld (met een gastoptreden van illusionist Johan Van Overtveldt, rekenwonder uit de school van Chicago)

e) Komen Eten voor de rijkste 1% ook daarmee gaat lopen, als het van BDW, Michel en hun kliek afhangt 

Antwoord: c. Economische nationalisatie en planning, bijvoorbeeld van Caterpillar waar duizenden hun job verliezen, werd door de Pvda helaas nog niet als antwoord op de crisis naar voren gebracht. 

9/ In december lanceerde de Pvda een oproep voor een "progressief kartel" in Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen, naar de SP.a en Groen toe. Dat de weg naar zo'n kartel niet noodzakelijk over rozen loopt, werd duidelijk uit een interview met één van de mogelijke kartelpartners in het rechtse zakenblad Trends, eveneens in december. Welke weinig verlichte - we mogen zelfs zeggen dat het licht volledig uit was - verdediger van de werkende klasse stelde in Trends dat "staken maatschappelijk nefast" is?

a) Monika De Coninck (SP.a)

b) Luc Van den Bossche (SP.a)

c) Kristof Calvo (Groen)

d) Meyrem Almaci (Groen)

e) Mieke Vogels (Groen)

Antwoord: c. De Antwerpse SP.a'ster De Coninck sprak zich toen ze Federaal Minister voor Werk was sterk uit tegen stakingen. Luc Van den Bossche noemde staken om de vijf minuten "onverantwoord". Je bankrekening vullen in raden van bestuur was als sociaaldemocraat wel verantwoord. Mieke Vogels, Antwerps lid van Groen, pleitte recent nog voor de privatisering van de zorg en noemde dat "21e eeuws". Maar het was dus Kristof Calvo die "staken maatschappelijk nefast" noemde. Meyrem Almaci, Groen-kopstuk in Antwerpen, vond die reactionaire prietpraat geen struikelblok. Een progressief en antineoliberaal programma, is het werkelijk met deze krachten dat we het gaan uitbouwen? 

10/ Cultuur! Dit is het moment waarop Theo Francken naar zijn kerststal grijpt. Anderen grijpen naar een goed boek, een CD, of een theatervoorstelling. Of andere culturele uitingen die de regering Michel nog niet heeft wegbespaard. Cultuurbarbaren. 2016 was een jaar waarin de muzikale helden ons bij bosjes ontvielen. David Bowie, Leonard Cohen, Prince,... Geniale artiesten zijn dikwijls hun tijd ver vooruit. Ze voorvoelen de ontwikkelingen in de maatschappij en drukken die veelgelaagd en zwanger van betekenis uit in hun kunst. In welke song voorspelde de briljante songwriter Prince het drama met de kerststal van Holsbeek, waarbij Jozef en Maria uit het gemeentehuis dreigden te worden verwijderd en de lokale NVA opriep om massaal met kerststallen naar het gemeentehuis te komen? 

a) Another Lonely Christmas in Holsbeek

b) Lady Cab Driver, breng zo snel mogelijk mijn kerststal naar het gemeentehuis

c) Baby, I'm a Star boven de kerststal van Holsbeek 

d) Sometimes It Snows op mijn normen en waarden 

e) You Got the Looksaus met Kebab, dat bevalt NVA Lubbeek ook niet hoor

f) Let's Go Crazy en naar het gemeentehuis met onze os en ezel

g) I Would Die 4 de kerststal van Holsbeek

h) Controversy (is all Theo Francken ever needs)

Antwoord: h

Prettige feesten aan alle arbeiders!

(pd)

zondag, juni 26, 2016

Europese Commissie in tranen na Brexit

De Financial Times, huisblad van het financiekapitaal en de rijkste 1%, bracht daags na de historische Leave stem tegen de EU een prangende reportage over de stemming die dit resultaat bij leden van de Europese Commissie teweegbracht. De Europese Commissie is, dat is u welbekend, een neoliberale economische stormram. Een schijnbaar ongevoelige pletwals die - in de woorden van de "onregelmatige marxist" (voor het slapen gaan hoeft de nationalisering van de productiemiddelen niet perse) Yanis Varoufakis - een boontje heeft voor "fiscale waterboarding". Kortom: de betere geselaars van al wie het aandurft om de neoliberale dogma's in twijfel te trekken.

Voor voorzitter Juncker en de Europese Commissie waren de Griekse werkenden en jongeren die "nee" tegen de besparingen durfden stemmen proefkonijnen voor economische en sociale dwangmaatregelen. Yep, desnoods gingen ze de Griekse banken overkop laten gaan, en naar de duivel met de jongeren, arbeiders en gepensioneerden die dachten dat een menswaardig bestaan misschien niet teveel gevraagd was.

De Europese Commissie is op economisch vlak voor weerspannige EU-lidstaten wat Jihadi John is (of was?) voor IS tegenstanders: de koelbloedige beul die Ongelovigen hun - figuurlijk - verdiende loon geeft. En altijd wacht ons binnen 5 jaar het paradijs van Economische Groei, Werkgelegenheid en Investeringen. Investeringen die ondertussen helaas in Luxemburg of Panama blijven liggen, al snurkend. Omdat u en ik nog steeds te hoge lonen hebben - zeggen die gepamperde 1%‘ers ons - en ons in een te grote sociale zekerheid blijven wentelen. Tegen wil en dank. Waarom doen we het kapitaal al dat leed eigenlijk aan? Voor de Europese Commissie, en Bart De Wever, meer dan een retorische vraag. Een zaak van fiscale waterboarding, of een op een stakerspost gericht waterkanon. 

Wie dacht dat het doorsnee lid van de Europese Commissie zoals Hannibal Lecter geen gevoelens heeft, heeft het mis. Weten we nu dankzij de Financial Times in een post-Brexit artikel. Ze barsten daar van de gevoelens. Voor zichzelf. 

Wij lezen, enigszins verbaasd, in het anders zo onderkoelde vakblad van de kapitalist en beursgokker: "Britse stafleden van de Europese Commissie, de uitvoerende arm van de EU, begonnen te snikken nadat het duidelijk werd dat hun land de EU zou verlaten. De emotionele onrust ging verder dan enkel de ambtenaren van het Verenigd Koninkrijk. (...)  'Er is 1 winnaar vandaag, en dat is Kleenex' zei een EU-vertegenwoordiger." Na Griekenland kon je jezelf redelijkerwijs de vraag stellen of de apparatsjiks van de Europese Commissie sociopaten in driedelig maatpak zijn. Neoliberale machines zonder het minste greintje gevoel voor de werkende mens in Griekenland of elders. Maar nee, die inschatting was verkeerd. Ze stromen letterlijk over van gevoel, zoals de Dijle na een nachtje plensregen. Ze kunnen zelfs nog steeds huilen. Maar dan alleen wanneer hun eigen asociaal gedrag - economisch terrorisme in het geval van Griekenland - en elitaire verwaandheid in een referendum worden afgewezen. Wie had dat ooit durven denken?

Maar de Financial Times was nog niet klaar met haar stuk psychologische onderzoeksjournalistiek bij de politieke elite. Die wij, om eerlijk te zijn, in onze vaderlandse pers een beetje missen. Ter hoogte van het Shumanplein waren er duidelijk meerdere emotionele dammen tegelijk gebroken. "Terwijl de resultaten binnenrolden, veranderde de stemming en begonnen de tranen te vloeien". We moeten teruggaan, zo u wil, naar de geschriften van Hugo De Ridder - die ooit schreef over Keien in de Wetstraat - om journalistiek van hetzelfde inzichtgevende en emotioneel compleet realistische gehalte terug te vinden. Wat is er toch met de vaderlandse journalisten gebeurd? En heus niet alleen omwille van de onophoudelijke stroom aan antisyndicale artikels. 

We gaan het gewoon zeggen. Wat Emile Zola was voor het beschrijven van de impact op de Franse arbeiders van de winstbeluste elites van die tijd, dat is de Financial Times voor het verwarde en getormenteerde gevoelsleven van de huidige rijkste 1%. Lees maar mee: "Voor Brusselse diplomaten van het hele spectrum van de EU was het resultaat van het referendum, in het beste geval, een diepe schok en, in het slechtste geval, traumatiserend." En wij die dachten dat alleen de Griekse werkenden en armen, waarvan sommigen zichzelf vanop hun ballustrades een gewisse dood inwierpen, de macabere slachtoffers waren van het neoliberalisme in zijn wrange nadagen. Bij de Europese Commissie - die voor die ellende verantwoordelijk was - lopen er dus ook een paar rond die zich vanwege een toekomst zonder rijkelijke onkostenvergoedingen "getraumatiseerd" voelen. Iedere klasse zijn kopzorgen.

Temidden van grote verwarring, onvoorspelbaarheid en bergen Kleenex, zijn er altijd die opstaan om aan schijnbaar onverzettelijk onheil het hoofd te bieden. Mensen zoals Ambiorix, Old Shatterhand en Winnetou, of... Commissievoorzitter Juncker. De anders zo ijzige Juncker, die nu meteen klaarstond om het leed van zijn functionarissen ter harte te nemen. Zo schrijft de FT, nu in HR alsook EHBO modus: "Het gevoel van verwarring werd enkel marginaal verzacht door de toezegging van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Commissie, om alles in zijn macht te doen om de Britse personeelsleden te helpen 'in dit moeilijke proces'". (!) De Griekse, Spaanse of andere werknemers moesten niet veel rekenen op hulp, voor hun "moeilijke proces". Toen was het taaltje van Juncker niet therapeutisch, maar bitter strijdvaardig. De Commissie geeft geen zier om de "schokkende" en "traumatiserende" gevolgen van haar afbraakbeleid. De winsten van het kapitaal, volstrekt logisch vindt ze, gaan voor op de belangen en het welzijn van de werkende klasse. En daarvoor vechten die 1%‘ers. In maatpak, maar met de handschoenen reeds lang afgelegd. 

Er hing ook pure Hamlet in de lucht, niets minder, in de getergde Commissieorganen. "Toen Juncker door de BBC werd gevraagd of de exit van Groot-Brittannië het einde van de EU zou inluiden, antwoordde hij met één woord - 'Neen' - alvorens weg te stappen. Verantwoordelijken van de Commissie in de propvolle mediaruimte barstten los in een volgehouden ronde van applaus." Zo moet de kapitein van de Titanic zich dus hebben gevoeld, dat schip kon ook niets overkomen. Net zo blijkt eenmaking op basis van kapitalistische natiestaten in crisis een illusie. Enkel de arbeidersbeweging kan Europa eenmaken, door te breken met het winstsysteem.

De dag na het referendum was er al sprake van enige Griekse (sic) katharsis onder de neoliberale godjes, groot en klein, van de Commissie. Qua theatrale wending jammer genoeg tenietgedaan door de afknapper dat het allemaal de schuld was van de "Britse media": "In de loop van vrijdagochtend maakte berusting en vervolgens een gevoel van verzet zich meester van functionarissen van verschillende landen, die inzicht probeerden te krijgen in wat er gebeurd was - de woorden 'verbijsterd' en 'compleet geschokt' kwamen regelmatig terug. Een traanrijke verantwoordelijke van de Commissie gaf de schuld voor het resultaat aan de Britse media." 

Kleenex James! My Kleenex, please! 

(pd)

donderdag, april 07, 2016

Gids tot de Amerikaanse verkiezingen, voor wie het allemaal niet meer kan volgen

Er gebeurt iets over het water en het is niet prettig om naar te kijken. Hele delen van Antwerpen Zuid dreigen inmiddels te verhuizen als Donald Trump, de Republikeinse kandidaat uit de hel en een gepimpte versie van een maffe Derde Wereld dictator, de nieuwe president van Amerika wordt. Een soort blank-nationalistische president Mugabe die afgeeft op Mexicanen ("criminelen en verkrachters"), vrouwen, de islam ("die Amerika en zijn hot dogs haat") en die, als het een beetje tegenzit, over een groter kernarsenaal beschikt dan Zimbabwe, Noord-Korea en Pakistan samen.

Trump beweert de racistische Ku Klux Klan niet persoonlijk te kennen. Hij zal het bekijken, ze dragen tenslotte witte puntmutsen. Met de opzichtige miljardair zouden we een presidentskandidaat op ons bord krijgen die nog minder feitenkennis tussen de oren torst dan de betreurde Ronald Reagan. En Reagan was al een kapitalistische B-acteur uit spaghettiwesterns waarin de blanken altijd winnen. Trump wil ervoor zorgen dat de "blanken" - toch de rijkste 1% van de blanken - blijven winnen, in de barslechte actiefilm die het buitenlandse beleid van de VS heet.

In twee woorden: wat dient u te weten, en wat is eerder ballast, over de aanstormende Amerikaanse verkiezingen? Een gids voor wie nog meer in de war is dan Donald Trump zelve.

De "Ou" van het establishment is "out"

CNN, de corporate nieuwszender, deed nog even moeite om de Republikeinse oorlogsmachines van dienst te vermenselijken. "Ahh meneer Cruz, u mag dan wel een onweerstaanbare drang hebben naar tapijtbombardementen op stedelijke centra in Syrië, maar u zingt ook voor uw vrouw, heb ik gehoord? Charmant. Songs van de metalgroep Napalm Death?" Ewww. Die vraag over dat zingen stelde CNN hem echt... "Meneer Rubio, u voetbalt graag met uw zoon. Maar zouden de werkenden en armen geen gigantische own goal scoren met uw belastingverlagingen voor de rijken. Denk aan wat er met de Belgische minister Van Overtveldt is gebeurd: een gat in zijn begroting van hier tot in Tokio." Awww. "OK meneer Cruz, wat is uw favoriete cocktail? Behalve dan een van neoliberale besparingen op de sociale zekerheid, giften voor de rijkste 1% en het Pentagon, afgetopt met een vleugje hypocrisie uit de bijbel."

Het mocht niet baten, dat vermenselijken van de bedrijfsrobots van big business. Gezant van de multinationals Marco Rubio ligt eruit. De immer hulpeloze Jeb Bush: het merk is al fout, ook grandioos gebuisd. De slaperige dokter met Jezus Christus allure, Ben "pas op of ik doe een miraculeuze genezing" Carson: biedt inmiddels als nederige butler zijn diensten aan aan Trump. Trump bleef met zijn giftige cocktail in de opiniepeilingen scoren, enkel nog aangeklampt door die andere Republikeinse gek: Ted "iemand nog een tapijtbombardement" Cruz. Voor de Republikeinse basis lijkt het motto: nog liever onbehouwen onbeschofteriken die de halve mensheid schofferen, dan de establishment club die in een taaltje ontleend aan foute reclamebureaus debatzinnetjes repeteert.

De T van Donald Trump

De hele wereld ligt inmiddels wakker van deze wandelende narcistische persoonlijkheidsstoornis. Vindt de rest van de mensheid losers, roept op om tegenstanders op het gezicht te slaan (en wil hun juridische kosten dekken), zegt dat hij iemand kan neerknallen in een drukke straat in New York en nog geen stemmen zal verliezen, wil de VS weer groots en grandioos maken, en dreigt met rellen op de Republikeinse conventie als hij niet als de vleesgeworden Messias van Racistisch Rechts op het schild wordt getild en als een Romeinse koning door het land wordt gedragen. Een tros druiven, vastgehouden door zijn eigen dochter (die hij naar eigen zeggen zou "daten" als ze niet, wel, zijn eigen dochter was) boven zijn weelderige mond bengelend.

Trump heeft allicht ook een gevoelige kant, maar die kwam niet naar boven toen hij een citaat van de Italiaanse fascist Mussolini deelde op Twitter: "Het is beter om één dag te leven als leeuw dan 100 jaar als een schaap." Mussolini haalde voor dit citaat de mosterd bij de sociaal-darwinist Friedrich Nietzsche, minnaar van zowat alle dictators in de wereldgeschiedenis. Wat ons op wonderlijke wijze weer bij Trump en de Amerikaanse verkiezingen brengt.

The Donald viel oorlogsveteraan John McCaine aan omdat die de Vietnamoorlog had overleefd die hij zelf als rijkeluiskind ontdook. Werd met een zilveren lepel in de mond geboren, ging verschillende keren failliet, maar beweert voor alles een geweldige "deal" in zijn achterzak te hebben. Alles zal zo fantastisch zijn, de VS zal zoveel "winnen" en zo "sterk" zijn dat zijn kiezers er moe van zullen worden.

Kortom: het soort sensationele reality show waar de bedrijfsmedia dol op zijn en waar ze een aardige dollar mee verdienen. Zoals je ook de occasionele treinramp breed op de voorpagina zou uitsmeren. Wat is het verschil? Helaas: als het echt misloopt, zou deze intercontinentale en verbaal incontinente treinramp wel even kunnen duren.

De Z van Zuiderse Strategie

Yep, de Republikeinen krijgen hiermee op hun bord wat ze zelf aan onheil hebben gezaaid. Reeds decennia voeden hun ideologische grondtroepen - Fox News, rechtse talk-zeg-maar-hate radio - de Republikeinse basis met gecodeerd racisme en uitzinnig patriottisme. Met de Southern Strategy gingen blanke arbeiders en boeren tegen hun materiële belangen in stemmen voor een partij die enkel de 1% rijksten rijker maakte en de meerderheid armer. De media - verkeerdelijk als "links" bestempeld - dreigden ze af. Net zoals Trump vandaag: weigert aan debatten deel te nemen en dreigt met een mediaboycot als hij te hard wordt aangepakt. Inderdaad, het lijkt Bart De Wever en de NVA wel, waar ze de Republikeinse mediastrategie op hun duimpje kennen. De opmars van Trump is de bittere vrucht van decennialang racistisch gestook, gekoppeld aan de ruïnes van een kapitalisme in verval (zie ook: de H van Handelsakkoorden). We moeten niet verbaasd zijn als het Republikeinse establishment tijdens de kiesconventie alsnog een coup tegen Trump organiseert: zijn verzet tegen die handelsakkoorden en zijn onvoorspelbaarheid krijgen de grote kapitalisten maar moeilijk verteerd. En het is helemaal nog niet zeker dat hij 50% van de afgevaardigden zal binnenrijven, zeker niet gezien een aantal recente nederlagen. Misschien wordt het toch nog Meneer Tapijtbombardement. Wat een geruststelling voor de wereldbevolking! Of Kasich, de minst van de pot gerukte Republikein in een veld dat wedijvert in grenzeloze brutaliteit.

De B van Bernie Sanders

Een 74-jarige waar eerst schamper over werd gedaan, maar die als ongekamde volkstribuun de jeugd heeft. En hoe. Meer twintigers stemmen op Sanders dan op Hillary Clinton en Donald Trump samen! Hillary ligt steevast op kop bij één demografische groep: de 60 plussers die meer dan 200.000 dollar per jaar verdienen. Ook bij veel zwarte kiezers helaas nog, waar de democratische socialist uit het hoge Noorden nog maar weinig gekend is. Maar hoe gekender zijn programma, hoe groter de aanwas van zijn aanhang. Interessant... Maar niet voor de grote medianetwerken. Die willen dat alles bij het oude blijft en geven Sanders vele malen minder gratis publiciteit dan de autoritaire racist met een voorliefde voor Mussolini citaten, Donald Trump. Die dus zal bekijken wat de Ku Klux Klan nu eigenlijk is. Misschien een merk van hondenvoedsel? De Frolic van een fascisme light.

De C van Hillary Clinton

Vindt zichzelf de natuurlijke erfgename van de kroon van Obama - die andere superieure acteur van het VS imperialisme. Obama flip flopte over elk thema onder de zon, Clinton is niet anders. Er is nauwelijks een thema te bedenken waarrond Clinton niet zowel het ene als het volstrekte tegendeel heeft beweerd. Mede-architecte van het Panama schandaal, maar in woorden gesel van de banken. Jawel, diezelfde banken die haar honderdduizenden dollars "cadeau gaven" voor haar speeches. Speeches die zo kostbaar zijn, dat ze voor eeuwig in bankkluizen moeten worden weggestopt, samen met die miljoenen aan corporate cash.

Sanders probeert die kluizen open te wrikken, maar wat met zijn plan om de grote banken op te breken? Op basis van het kapitalisme? Veel beter om ze te nationaliseren onder werknemerscontrole, samen met de rest van de economie. Een nieuwe crash van de beurzen kunnen we ons echt niet meer permitteren.

De V van Verkiesbaarheid

Ach, hoe makkelijk was het voor de establishment media om hun vooringenomenheid tegen outsiders als Bernie Sanders onder te dompelen in geleerde wijsheden over Verkiesbaarheid. Eerst deden ze besmuikt lacherig over de democratische socialist. "Een socialist, hihi." Amerikanen zouden nog sneller voor een geïmporteerde dwergpapegaai uit Nieuw-Guinea stemmen. Vervolgens negeerden ze Bernie op het absurde af (als Sanders een staat wint, is er altijd wel een reden om het als betekenisloos af te doen). Nu het te serieus wordt, kan je een barrage aan aanvallen verwachten: op een positief palmares rond lonen, jobs en sociale zekerheid kan Clinton niet bogen, dus waarom Sanders dan niet schofferen met valse claims rond vrouwonvriendelijkheid en zijn "niet-diverse achterban". Onder jongeren scoort Sanders echter bij alle etnische groepen. Ze hebben als generatie in laag betaalde McJobs en bedolven onder de studentenschulden niets meer te verliezen. It's a revolution indeed. En niet alleen een politieke, ook een sociale: helaas is Sanders' programma van radicaal reformisme niet voorzien op de diepte van de crisis en de mogelijkheden tot boycot van de rijkste 1%. Hij zou ook organisatorisch conclusies moeten trekken uit de permanente boycot - de ondemocratische super delegates op de conventie in juli inbegrepen - van het Democratische establishment. De Democraten kan je niet hervormen: ze zijn de door het grootkapitaal gedomineerde "goede flik", die als alternatief moet gelden voor de "slechte flik" van de Republikeinse falanx. De werkenden, armen, Latino's en zwarten,... zullen het zelf moeten doen, zonder de welwillende hulp van de "goede dan wel slechte flik"-routine van het kapitaal.

Sanders is meer verkiesbaar in directe confrontaties met Republikeinen dan Clinton. Hij zou Trump en Cruz verpletteren. Clinton zou het als establishment product moeilijker hebben met de rechts-populistische golf bij de Republikeinen. Verkiesbaarheid zit dikwijls in het oog van de waarnemer. In ieder geval: het besmuikte "realisme" - altijd van een neoliberaal kerkhof - van het commentariaat kan stilaan wel overboord.

De H van Handelsakkoorden

Vrijhandel, die fetisj van de weldenkende elitaire club, en de handelsakkoorden die ermee samenhangen, creëerden een industriële woestenij in de VS. Hele generaties arbeiders werden erdoor op de schroothoop gegooid. Helaas trappen een aantal onder hen in de val van Trumps zondebokstrategie (Trump bekritiseert deze handelsakkoorden ook). Sanders voorspelde dat het handelsakkoord met Panama enkel diende om geld van de rijkste 1% te versluizen naar dit idyllische oord met losse financiële zeden. Wat nodig is, is niet economisch nationalisme maar internationale strijd voor democratische planning van de economie.

De "Ou" van de establishment media is volledig Out

De eigenaar van CNN is donor van de Clinton campagne. Bernie komt er op de zender amper bij te pas. The revolution will not be televised. Maar dat is ook niet nodig. Via het internet omzeilt de Sanders campagne de zelfbenoemde sluiswachters van de bedrijfsmedia. Sanders haalt de laatste maanden meer geld op bij zijn miljoenen aanhangers dan Clinton bij de grote bedrijven. Het maakt de elitejournalisten met hun openlijke vijandigheid, of lichtvoetige maar gepikeerde neerbuigendheid helemaal horendol. Wees maar eens "objectief" als je eigenaars vereisen dat je de bedrijfslijn verdedigt. Deze campagne is, door de rol die het internet en massieve bijeenkomsten kunnen spelen, ook het heuglijke bankroet van de sluiswachters van de neoliberale consensus. Maar er zal een nieuwe partij van de werkenden en jongeren nodig zijn om de ideeën van socialisme en economische democratie - arbeidersdemocratie - echt op de agenda te zetten.

(pd)