zaterdag, december 29, 2007

Test uw kennis in onze eindejaarskwis

Stilaan traditiegetrouw lanceren we op de valreep van het nieuwe jaar onze sympathieke eindejaarskwis. Welke dommigheden stak de burgerij en haar politieke personeel dit jaar weer uit? En wat was de reactie daarop van de arbeidersbeweging? Weet u het nog allemaal? Test uw geheugen en politieke inzicht met onze enige echte eindejaarskwis.

Onze scherpzinnige vragen:

1/ Hoe rechtvaardigde Fientje Moerman (Open VLD) dat ze Greet Op de Beeck - de vriendin van ex-minister Patrick Dewael - 35.000 euro gemeenschapsgeld wou geven om een debat te modereren?

a) Ik dacht dat ze een economisch vluchteling was

b) Ik had schrik dat ze naar Lijst Dedecker zou overlopen

c) We leven nog altijd in een vrije markt

d) Ik had een nul teveel geschreven

e) Op die manier moet ik niet meer voor hun uitzet betalen

Antwoord: d


2/ Begin 2007 was er heel wat heisa rond de luxueuze levensstijl van Prins Laurent. Verspillende decadentie, die de prins bekostigde met geld van...

a) zijn moeder

b) het hondenasiel

c) de marine

d) Northern Rock

e) het op straat beroven van oude dametjes

Antwoord: c


3/ Wie wou de Franstalige politici tijdens de regeringsvorming “een lepel suiker” toedienen?

a) Mary Poppins van “The Sound of Music”

b) Piet Huysentruyt (VTM)

c) Bart De Wever (NVA)

d) De burgemeester van Tienen

Antwoord: c


4/ Hoe heette de nieuwe, geruchtmakende film van Michael Moore over de Amerikaanse gezondheidszorg?

a) Wacko

b) Sicko

c) Taco

d) Return of the Body Snatchers II

e) Karel Eetvelt & UNIZO: Attack of the Profit Monkeys

Antwoord: b


5/ Welke professor verwees in een opiniestuk in De Morgen als verklaring voor de SP.a-nederlaag tijdens de verkiezingen voor het eerst naar het “janettensocialisme” (een omschrijving die LSP nooit zou gebruiken)?

a) Professor Krijgskunde Luc De Vos

b) Professor Seksuologie Bo Coolsaet

c) Professor Politicologie Carl Devos

d) Professor Moleculaire Genetica Christine Van Broeckhoven

Antwoord: c


6/ Waarom lanceerde het Vlaams Belang een CD-single met een "antimoskeelied", op het moment dat de pers volstond met artikels over de koopkracht?

a) de koopkracht daalt omdat er teveel moskees zijn

b) de koopkracht daalt omdat Philip Dewinter geen noot kan zingen

c) de koopkracht daalt omdat de recordwinsten van VBO, VEV, etc. naar Marokko verdwijnen

d) de koopkracht daalt omdat vanuit de moskees een fundamentalistisch neoliberaal beleid wordt doorgevoerd

e) omdat de arbeiders verdelen, in de ogen van het VB, stukken sympathieker is dan ze te verenigen in de antikapitalistische strijd

Antwoord: e


7/ Waarvan maakte Bart De Wever (NVA) volgens Frank Vandenbroucke (SP.a) het imago “volledig kapot”?

a) Van de arbeidersbeweging

b) Van de Vlaamse Beweging

c) Van beweging tout court

d) Van de begrafenis van Bert Eriksson (aflijvig VMO-Führer, waar nog maar weinig beweging in zat)

Antwoord: b


8/ Wat deed president Sarkozy om de aandacht af te leiden van de eerste stakingsdag van de Franse spoorvakbonden?

a) Opvallend in zijn neus peuteren

b) Rampetampen met Carla Bruni op een zeilboot

c) De feitelijke scheiding van tafel en bed van Cécilia aankondigen

d) Van bil gaan met Mia Doornaert in het Louvre

e) Op zijn hondjes met Brigitte Bardot, om nog meer kiezers van het FN te winnen

Antwoord: c


9/ Hoeveel voorkeurstemmen behaalde Yves Leterme, bij benadering, tijdens de verkiezingen van juni?

a) 800.000

b) 2 (van zijn ouders)

c) 6 miljoen (bijna allemaal Vlamingen)

d) veel te veel, ’t is een bourgeois - wanneer richt het ACV zijn eigen arbeiderspartij op?

Antwoord: d en a.


10/ Wat wil de Belgische burgerij in 2008 absoluut vermijden?

a) Dat ze nog meer verdikt dan nu al het geval is

b) Dat een nieuwe arbeiderspartij de nieuwe hype zou worden (“New Workers Party for Life”, op Studio Brussel! - engagement is weer in)

c) Een goede gezondheid voor de arbeiders en hun gezinnen (niet goed voor de winsten)

d) Dat ze nog meer aan liefdadigheid moet gaan doen, om het geluid van knallende champagnekurken en scheurende Lamborghini’s te overstemmen

Antwoord: b

Prettige feesten aan alle arbeiders.

dinsdag, december 25, 2007

Daens à gogo

Volgens de Antwerpse rechtbank, waar ze nu en dan van een grapje houden, is Abou Jahjah mede verantwoordelijk voor rellen na de racistische moord op Mohamed Achrak. Jahjah en zijn kompaan, Azzuz, zouden te weinig ondernomen hebben om de allochtone jongeren tot bedaren te brengen. Daarvoor mogen ze, als het van Vrouwe Justitie afhangt, een jaar het cachot in. Alsjeblief, kom er maar eens om.

LSP heeft steeds gesteld dat Jahjah met zijn methodes de arbeiders meer verdeelt, dan ze te verenigen. Maar met deze uitspraak opent de Antwerpse rechter een wel zeer breed gamma aan perspectieven.

De poging om Jahjah en Azzuz achter slot en grendel te draaien, gebeurt op basis van artikel 66 van het Strafwetboek. Terug naar de 19e eeuw. De tijd van Daens, en de openlijke politiedictatuur tegen de arbeidersbeweging, heeft voor het Antwerpse gerecht blijkbaar nooit aan actualiteit ingeboet. Het was een tijdperk waarin het stemrecht exclusief was voorbehouden voor een rijke minderheid. In betogingen van de arbeiders werd er af en toe nog eens geschoten, voor de burgerij de betere fazantenjacht. En wat dan nog? Voor sommige rechters zijn de wetten, ook al hebben ze een hoog Bonaparte-gehalte, daarom niet van mindere kwaliteit.

Het desbetreffende artikel is om van te smullen: het stelt onomwonden dat "diegenen die zich gedurende collectieve acties van arbeiders, mondeling of via geschriften tot die arbeiders gericht hebben, persoonlijk verantwoordelijk zijn voor wat nadien gebeurt”. Schuld door associatie: toen kon het nog. De 19e eeuw komt niet alleen economisch, maar - als noodzakelijk accessoire - ook gerechtelijk terug.

Dat je zelf niet meer feitelijk verantwoordelijk moet zijn voor illegale daden, maar daarvoor "moreel" verantwoordelijk kan worden gesteld, is een pareltje van juridische schuinsmarcheerderij. Denk er maar eens over na wat voor prachtige effecten deze uitspraak kan sorteren:

- voorstanders in woord en geschrift van het liberalisme kunnen vanaf nu voor de rechter worden gedaagd, omdat ze in België de armoede hebben doen toenemen van pakweg 500.000 mensen - in de jaren '80 - naar 1,5 miljoen vandaag: gooi Verhofstadt, Mark Eyskens en Yves Desmet in het cachot

- Etienne Schouppe van CD&V heeft als NMBS-baas het spoor mee voorbereid op de liberalisering en straks ook privatisering: door de gebrekkige investeringen in onderhoud en personeel worden we vandaag veel meer met pannes en vertragingen geconfronteerd, die Etienne ons met de glimlach uit eigen zak zal terugbetalen (10.000 euro boete en 25 maanden de bak in, lijkt ons in dit geval een billijke straf)

- door de groene toverkol Margaretha Guidone op haar kieslijst te zetten moet de SP.a moreel verantwoordelijk worden gesteld voor een groot deel van de reeds aanzienlijke bullshit in de maatschappij (Vande Lanotte vijf jaar in een Brugse kerker op water en brood, verkleed als de vervaarlijke Kapitein Haak op het voortdurend herhaalde deuntje van "Singing in the rain", zonder bezoekrecht van zijn verburgerlijkte partijgenoten die hem eerder al op het slechte pad brachten)

- met zijn lichtzinnige propaganda tegen snelheidsbeperkingen moeten we Jean-Marie Dedecker mee moreel verantwoordelijk achten voor dodelijke verkeersongevallen in België (of op z'n minst zijn geliefde Vlaanderen) als gevolg van te snel rijden (de keuze voor de rechter ligt voor de hand: levenslang, maar dan ook écht levenslang, en niet na 15 jaar weer op straat - dat snappen de mensen niet)


(pd)

dinsdag, december 18, 2007

Het Merk Mens

Reclameman Fons Van Dyck, in een recent verleden nog adviseur van de SP.a, heeft een boekje geschreven: "Het Merk Mens" heet het ding. Van Dyck doet in zijn boek vrijelijk aan "trend watchen". Wat is er heet en wat niet, in de wereld van de reclame? Ook getuur in de dikke brij van onze toekomst wordt door Fons, met een zweem van wetenschappelijkheid, niet geschuwd.

Eerst het goede nieuws: volgens Fons worden we in de 21e eeuw rijker dan ooit. Vergeet even de 1,5 miljoen armen (ruwweg een miljoen meer dan in de jaren '80), de reeds jarenlange daling van onze koopkracht en de actuele prijsstijgingen van voedsel, elektriciteit en benzine. In de glazen bol waarmee Fons schoolmeesterachtig de toekomst surveilleert, zijn dit voorbijgaande fenomenen. Een hikje van de welvaartseconomie.

De jaren '90 waren jaren van angst en onzekerheid, vandaar de groei van extreem rechts. Maar kijk, het clubje van Dewinter zal smelten als sneeuw voor de zon, omdat het volgens Fons al deel uitmaakt van het establishment. De toekomst is eerder aan postmoderne brulboeien als Dedecker. Wie de burgemeestersvrouwen in bontjas heeft, heeft de toekomst. Lenin draait zich om in zijn graf: had hij daarvoor een splinternieuwe Internationale opgericht? Voor bejaarde dametjes in een bontjas?

Vlad? Vertel op, man.

V.I. Lenin (trendwatcher van de Russische bolsjevieken): "Ik ken die Fons niet persoonlijk, maar zijn stellingen lijken me betwistbaar. Zullen de consumenten de macht overnemen? Kluchtig gebazel van zelfingenomen windbuilen!

Ik zie zelfs dat hij op de cover van zijn boek zo'n vermeende consument met een rode vlag laat zwaaien. Een schandelijke verkrachting van alle principes van het socialisme! De arbeiders zullen hun macht niet realiseren als consumenten. Wat een reactionaire, kleinburgerlijke prietpraat! Zij zullen hun macht enkel kunnen ontplooien als producenten, door de grote bedrijven over te nemen in zelfbeheer en -management.

Het bolsjevisme, dat was pas een goed merk. 'Land, brood en vrede'. 'Alle macht aan de raden van arbeiders en soldaten'. 'Verjaag de kapitalistische ministers'. Ijzersterke slogans, die onmiddellijk aansloegen bij de massa's.

Geen wonder dat de SP.a zo'n geweldige nederlaag leed tijdens jullie laatste verkiezingen, als ze zich door dit soort adviseurs stroop aan de baard liet smeren. Niet slim, meneer bourgeois Vande Lanotte!"

"Het Merk Mens" lokte ook bij andere bekende socialisten hevige gevoelens uit. Marx himself vertelde aan links-socialisme.blogspot.com, dat hij overigens stukken geestiger vindt dan "de hele zogenaamd progressieve pers in Vlaanderen samen": "Het Merk Mens. De onbeschoftheid! Dit is wel het toppunt van warenfetisjisme. De mens, een natuurlijk en historisch wezen, wordt hier gereduceerd tot een waarderelatie onder de kapitalistische productiewijze. Een ding waar je geld voor geeft. Dit boek is geestelijke pornografie van de ergste soort. Wat is de sociaaldemocratie bij jullie laag gezakt, als ze zo'n kluchtzanger haar verkiezingscampagnes mee laat uittekenen!"

Wij probeerden Marx nog uit te leggen wie Steve Stevaert en Patrick Janssens waren en wat ze in Vlaanderen (niet de rest van de wereld, of Wallonië) voor het socialisme hadden betekend, maar dat maakte de baardige man uit Trier enkel nog kwader. "Cafébazen en gouverneurs van Limburg kunnen de limieten van hun middenklassepositie enkel overstijgen door zich op het standpunt van de arbeidersbeweging te plaatsen.

De kapitalistische klasse en de arbeidersklasse zijn de enige maatschappelijke krachten van belang. De middengroepen - notarissen, advocaten, café-uitbaters - moeten één van beide kampen kiezen in de loop van de klassenstrijd. Gratis bier voor de werkende klasse, in een socialistisch geplande economie! Voor maximumprijzen op onze pintjes!"

Met zijn "Het Merk Mens" heeft Fons Van Dyck, bij de historische boegbeelden van het socialisme althans, weinig indruk gemaakt. Wij doen, om ons goed hart te laten zien, enkele tips om zijn volgende boek wat te peperen:

- in 2009 breekt de Z-generatie door: de Zorrogeneratie, die het opneemt tegen 50-jarige zeurpieten die hen vertellen wat voor generatie ze zijn op basis van de gadgets die ze kopen ("Wij zijn geen gadgets, wij zijn woest!")

- 70-plussers zullen de komende decennia veeleisender en mondiger worden: ze vinden het kapitalisme en hun armoedig pensioentje in toenemende mate "kut, zwaar kut" en vinden dat de rijken de crisis moeten betalen

- de aarde is plat en de regen valt vanaf 2015 naar boven, zodat we niet meer nat hoeven te worden: dank u, klimaatopwarming en Total Fina

- via IPhone en de chat leren arbeiders en jongeren wereldwijd hoe ze de revolutionaire strijd tegen de burgerij moeten voeren - en hoe uitwassen als "Het Merk Mens" zich zeer handig tot rode handboekjes voor de antikapitalistische activist laten recycleren


(pd)

zondag, december 09, 2007

Waarde landgenoten, begrijp mij niet verkeerd.

Ik, Yves Leterme, ex-formateur voor het kartel CD&V-NVA, wens mijzelf met deze Open Brief te verduidelijken naar het brede publiek toe. In de eerste plaats ten overstaan van de mij zo dierbare Vlaamse publieke opinie. Immers, omtrent de Franstaligen, in het bijzonder de Franstaligen in de rand rond Brussel, heb ik reeds mede gedeeld dat ze misschien niet "intelligent genoeg" zijn om Nederlands te leren. Met andere woorden: mogelijkerwijs zijn deze taalgenoten van Voltaire daarvoor te dom, reiken hun hersencapaciteiten niet ver genoeg, en stonden ze toen de grijze massa werd uitgedeeld niet op de eerste rij. Diplomatischer kon ik mij tijdens een kiesstrijd waarin er veel op het spel stond, behalve Franstalige stemmen, niet uitdrukken.

En nu is er dus weer een zogenaamde rel waarin ik, kandidaat-premier Leterme (met de steun van 800.000 voorkeurstemmen), een hoofdrol speel. In de krant van dit weekend had ik het aangedurfd om de RTBF, de Franstalige propagandazender, te vergelijken met Radio Mille Collines in Rwanda. Toevallig ook een propagandazender, en bijna even erg als die knoeiers op de Reyerslaan.

Dat ik voor deze démarche mijn mosterd in het verre Afrika ging halen, en niet bij de totalitaire strapatsen van onze Duitse oosterburen, ligt voor de hand. Bij de NVA loopt het vol met ex-zwarten. Over de Tweede Wereldoorlog en zijn ontknoping zwijgen deze kartelgenoten liever. Behalve Bart De Wever, een specialist van de periode, om te zeggen dat het Vlaamsnationalisme nooit wat met antisemitisme of racisme te maken heeft gehad. En als dat misschien - in uitzonderlijke gevallen - wel zo was, dan waren die Vlaamse idealisten er door de nazi's bijgelapt. Waarop De Wever weer met een kruiwagen vol nepgeld breed glimlachend over de taalgrens trekt. Met in zijn zog: een groepje in gele NVA-regenjassen gestoken slachtoffers van de repressie, derde generatie (de yuppiegeneratie, die naast amnestie zijn geld terugwil - als door de figuur van Christus geïnspireerd politicus bekijk ik de zaken lichtjes anders, al zitten er onder de Franstaligen - zo moet ik toegeven - inderdaad veel Farizeeërs: zij bezoedelen de federale tempel met hun niet-objectieve geldstromen).

Binnen het kartel noemen we zoiets - kruiwagengewijs de Franstalige gemeenschap een speldenprik toedienen - vrije meningsuiting. Al neem ik aan dat sommige landgenoten aan dit soort humor aanstoot kunnen nemen. Vooral dan de qua denkvermogen soms minder begiftigde Franstaligen, die hun eigen financiële verantwoordelijkheden overigens blijven ontlopen. Mag ik daaruit afleiden dat, naast taalkennis, rekenen - waarmee we bedoelen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en af en toe een breuk - ook al niet tot de sterkste punten van de andere gemeenschap behoort?

Toch wil ik de Vlamingen geruststellen. De Franstaligen in dit land kunnen weliswaar geen gebenedijd woord Nederlands, en zijn amper in staat tot elementaire rekenkunde, maar dat betekent nog niet dat ze met de machete in de hand klaarstaan om op uw voordeur te kloppen, desgewenst uw woning binnen te dringen, en op basis van taalcriteria en stamboom u en uw familie als de betere varkensworst in reepjes te snijden.

Ook zie ik ze niet hele Vlaamse dorpen, zoals Sint-Niklaas of Roeselare, onder het luidkeels zingen van de Marseillaise - het nationale volkslied - samendrijven op het marktplein, ontdoen van waardevolle voorwerpen zoals trouwjuwelen en iPods, om vervolgens tot het dagelijkse werk van villen en snijden van de slager om de hoek over te gaan. Tenzij misschien in het geval van Elio Di Rupo, maar van een Franstalige socialist kan je alles verwachten. Da's het slechtste van alle mogelijke werelden (hij draagt ook een strikje, wat helemaal een kaakslag voor Vlaanderen is).

Kortom, beste Vlamingen, ik heb me weer eens aan een mopje gewaagd, met die verwijzing naar Radio Mille Colinnes. En zelfs dat hebben ze over de taalgrens, voor de zoveelste keer, niet gesnapt. Het wordt stilaan tijd dat we ook de splitsing van het federale gevoel voor humor op het menu van een grote staatshervorming zetten.

Een ex-formateur waakt voor u,

Yves Leterme, ridder voor Vlaanderen, met 800.000 voorkeurstemmen.


(pd)

zondag, december 02, 2007

Dikke vis wil niet in pan te B.


Deze fantastische website had gisterenmiddag een gesprek met Freddy T., een dikke vis uit De Panne die nu al maandenlang het voorwerp uitmaakt van wederzijdse verwijten, hooggestemde princiepsverklaringen en andere ultimatums in de formatiegesprekken tussen de oranje-blauwe partijen.

Freddy valt met geen stokken in de pan van de nationalistische politici te krijgen. Lange tijd deed deze dikke vis er het zwijgen toe. Reportageploegen van VRT, VTM en CNN die dagenlang hun tenten op het strand van De Panne hadden opgeslagen, werden afgewimpeld en weggestuurd. Freddy vond al die aandacht van de wereldpers voor zijn persoon ongepast. Een grote staatshervorming, laat staan een begin van splitsing van de sociale zekerheid, waren de laatste van zijn zorgen. Hij wou gewoon rondjes zwemmen.

Dit in schril contrast met andere exemplaren van zijn biologische soort, zoals Bart De Wever van de NVA. Aan links-socialisme.blogspot.com doet de dikke vis uit De Panne, die het hele land nu al maandenlang in zijn greep houdt, voor het eerst zijn eigen verhaal. Het werd een pakkende getuigenis, die een ander licht werpt op de regeringsvorming, onze ijdele politici, en het leven van vissen - dik of dun - die uit de pan van de neoliberale afbraakpolitiek proberen te blijven.

Freddy (dikke vis die Bart De Wever in de pan wil leggen): "Ik kom uit een groot gezin van dikke vissen. Het leven in onze buurt van de Noordzee was hard en ondankbaar. Moeder had het niet altijd gemakkelijk om al haar kleine dikke visjes op het rechte pad te houden. Maar ze deed wat ze kon, met al haar zorgen en toewijding."

"Mijn vader, oom en tante stierven vlak na mijn geboorte. Ze waren met een school andere dikke vissen in een langsdrijvende olievlek verstrikt geraakt. Illegaal geloosd door een tanker. Deze ervaring heeft mij als jonge vis zwaar getekend. Sinds dat 'ongeval' stond voor mij één ding als een paal boven de Noordzee: we moeten van het kapitalisme af, voor het onze planeet vernietigt. Lang leve het internationale verzet, van alle vissen ter wereld - dik, dun, en alles daartussen."

"Ik heb gehoord dat Bart De Wever mij in de pan van zijn grote staatshervorming wil leggen. Hij heeft het heel duidelijk gezegd: een dikke vis, anders hoefde het voor hem niet. Ik wist niet wat mij overkwam. Ik wil met die hele 'verdeel en heers'-politiek niets te maken hebben. Dagenlang heb ik stuurloos in de Noordzeewateren rondgezwommen. Laat mij gerust, met uw nationalistisch gedoe. Alle vissen zijn voor mij gelijk. Dik, dun, kabeljauw of forel? We zijn allemaal vissen. Kunnen we niet gewoon overeenkomen?"

"Dit is een spel tussen de politici. Wat hebben ze nog aan de werkende vis en mens te bieden? Dalende koopkracht, vervuiling, teruglopende biodiversiteit, een economische recessie binnenkort,... 't Zijn altijd de kleine vissen die ze pakken. Als je die separatistische wreedaard hoort rondbazuinen dat hij mij in een grote pan wil zwieren, bruin wil laten bakken, om mij vervolgens met mes en vork op te eten... Dan weet ik één ding: pas op, arbeiders, ze willen aan de sociale zekerheid zitten."

"Ik wil als bekende dikke vis een oproep doen: kom op 15 december naar Brussel - Vlamingen, Walen, Brusselaars, geleedpotigen en niet-geleedpotigen, samen staan we sterk! Betoog samen met de vakbonden voor een betere koopkracht en tegen de vulgaire communautaire spelletjes! Noem mij een oude dikke vis, maar ik heb een droom. Ik heb een droom... Blub. Dat we ooit allemaal samen, allemaal samen, zullen opstaan en losbarsten in de oude negro spiritual... Let freedom ring... Let it ring... van de Ardennen tot het Noordzeestrand!! Van de duinen van De Panne tot de vurige arbeidersstede Luik!! Leve de klassenstrijd en de socialistisch geplande economie, onder en boven water!"


(pd)