vrijdag, augustus 16, 2019

De Vlaamse canon volgens NVA en Vlaams Belang: rijkste 1% eerst

Wie binnenkort als nieuwkomer Vlaamse Meesters als Rubens, Bruegel en 2 Fabiola van Patje Krimson niet uit het hoofd kan afdreunen, loopt kans om door de Vlaamse regering actief opgespoord te worden. Deze personages zullen als niet waardig voor de Vlaamse natie gebrandmerkt worden, of erger. Let wel: onze fundamentele normen en waarden zijn enkel op anderen van toepassing. Niet op onszelf. De NVA-politici laten u graag tot 67 jaar werken, maar doen dat zelf als de zonnekoningen van Vlaanderen uiteraard niet. 20 jaar mekkeren in het parlement aan een managersloon en dan op de luie krent lekker gaan vegeteren. Zo zijn ze wel. Daarvoor zullen ze niet door de VDAB geactiveerd en gesanctioneerd worden. Da's eerder de regel - zeg maar Vlaamse canon - voor het mindere plebs. U wel, als u in de aanzwellende groeivertraging dan wel recessie uw job verliest.

Het Vlaamse en mondiale kapitalisme kan er niet voor iedereen zijn. Zeker niet voor de niet-elitaire meerderheid van gewone werkenden en armen. Die fundamentele norm van onze cultuur is niet onderhandelbaar. 

De Wever en zijn neoliberale companen willen, terzijde, ook gedecentraliseerd en dus verdeeld loonoverleg. Zodat u tegen dat pensioen amper nog iets verdient als Vlaamse of andersgeaarde werknemer. Het staat nog niet in die startnota maar zoals het spreekwoord zegt: elke kapitalistische crisis is een opportuniteit - om de arbeidersklasse nog wat dieper in de modder te duwen, blijkbaar. Ook daarom is Vlaanderen volgens de startnota "prachtig": u zal blij zijn dat de Vlaamse en andere bazen van uw zweet en hard werken nog meer op de beurzen kunnen gokken. Als ze tegen dat de regering op poten staat nog niet zijn ingestort, de beurzen. De Wevers gouden standaard van neoliberale volksverlakkerij leidt nu al tot een rush op het goud. Als de banken dreigen om te vallen, kan u uw spaarcenten - als u die heeft - best in een gouden pandabeeldje van Bart De Wever omzetten. Vlaanderen is "prachtig" wanneer Voka en BNP Paribas de plak zwaaien.

Generaties Vlamingen zongen kloekborstig over onze "weiden als wiegende zeeën", zoals Liesbeth Homans die soms op de bodem van haar wijnglas waarneemt. Op basis van wat de startnota rond de klimaatverandering en het sneller wegsmelten van de ijskappen stelt, zullen de weiden in West-Vlaanderen er effectief als "wiegende zeeën" uitzien binnen enkele decennia. Maar geen nood, de technologische innovatie - welke is voorlopig helaas onduidelijk - zal alles oplossen. Ondertussen voorziet de NVA, wacht even, "kustversterking" voor onze Vlaamse kust. Kustversterking! Jan Jambon zal als Minister-President van onze immer stralende natie - in bananenrepublieken gaat de zon propagandagewijs ook voortdurend op - persoonlijk een 10 meter hoge Atlantic Wall aan zandzakjes op de dijk van De Panne tot Knokke Zoute komen leggen. Ben Wuyts voorziet de Vlaamse kustbewoner van roeibootjes en zwart-gele zwembandjes in het kader van zijn Geïntegreerde Mobiliteitsplan "Klimaatchaos 2050 - Vlaanderen zwemt!“. Ook beluisterbaar als podcast wanneer u met de wagen weer in de file staat. Vlaanderen vergeet misschien het milieu, maar de dieren zeker niet: ook zij krijgen een zwemband in geval van overstroming van onze Vlaamse culturele ankerpunten. 

Dat het Vlaams Belang zonder voorwaarden aan die asociale neoliberale komedie ongelooflijk hard wou meedoen? Zo kent u die kluchtzangers van het patronale levenslied ook weer wat beter. Tom Van Grieken had enkele cruciale ledematen veil om kost wat kost van een neoliberale besparingscoalitie met de NVA deel uit te maken. Was ter plekke al zijn sociale verkiezingsslogans vergeten zodra hij in de ogen van Neoliberaal Bartje kon kijken en mee aan de vetpotten hoopte te zitten. 1500€ minimumpensioen? Was maar om te lachen mensen, eens de parlementaire wedde binnen was voor die VB'ers. Een degelijk minimumloon van 14 euro? Hola, aan welke extreemrechtse vinger wil je trekken? Zonder verpinken bij het groot vuil gezet door Van Grieken en zijn elitaire club, eens hun bankrekening mocht kennismaken met de sappige loonfiche van burgerlijk politicus. 

En maar jammeren dat ze er niet bij waren, bij het asociaal besparingsbeleid. Nooit zoveel rechtse traantjes bij mekaar gezien. Ze kwamen net zo goed overeen met de neoliberaal De Wever en zijn culturele ankerpunten. Vast statuut van ambtenaren op de schop? De hypotheek die u binnenkort als huizenbezitter niet meer fiscaal kan inbrengen? Sociale woningen waar de tekorten zullen blijven aangroeien? Nieuwe besparingen die worden aangekondigd, terwijl nieuwe investeringen in broodnodige diensten vooral vaag blijven? Het Belang vindt het onwaarschijnlijk onrechtvaardig dat ze van die besparingszwendel met een resem verdelende en racistische accenten geen deel kunnen uitmaken. Zouden hun oude moedertje verkopen voor een bord kapitalistische linzensoep. 

Een echte arbeiderspartij had de asociale zwendel in dienst van Voka en de rijkste 1% de mantel uitgeveegd. Had de vakbonden opgeroepen om massaal in verzet te gaan, voor die 1500€ minimumpensioen en 14 euro minimumloon. Tegen de besparingsregeringen die nu worden bekokstoofd. Had gratis openbaar vervoer geëeist en de democratische nationalisatie van de energie- en transportsector. Om een ecologisch urgentieplan uit te werken. Zou een paar honderd nieuwe ambtenaren op belastingontwijking van de grote bedrijven zetten. En zou een maatschappij bepleiten waar - in plaats van de rijkdom al bijna 40 jaar naar de rijkste 1% te herverdelen, ten koste van onze lonen en sociale zekerheid - de rijkdom collectief wordt beheerd en gepland rekening houdend met mens en milieu. 

Ze zou de grote bedrijven publieke eigendom maken in handen van democratisch verkozen comités van de werkenden, zodat de miljarden hier blijven en geïnvesteerd worden, in de plaats van naar de belastingparadijzen te worden verscheept. Dat zou pas een sociale verandering en startnota met inhoud zijn. Internationale uitstraling en grootsheid in de digitale kenniseconomie, onder democratische arbeiderscontrole als economisch en cultureel ankerpunt, gegarandeerd. 

(pd)

maandag, februari 11, 2019

Klimaatbeweging: de argumenten van de sceptici en zelfbenoemde adviseurs verklaard

* "Het klimaat staat boven de tegenstelling tussen links en rechts". Betekent: In de ideale wereld zijn we allemaal gelijk, van goede wil en bestaan er geen grote obstakels voor een ander klimaatbeleid. In de realiteit bestaat het winstsysteem en haar inefficiënte politici. Gevolg van de niet-politieke benadering: kleine stapjes richting klimaatchaos zullen volstaan.

* "We zullen nieuwe belastingen op vervuilende producten en diensten voor de gewone burger moeten heffen". Betekent: We moeten de jongeren opzetten tegen de werkende bevolking. Als die twee mekaar vinden in een sociaal klimaatprogramma en voor radicale maatschappijverandering, zijn we eraan voor de moeite. Then we're totally fucked! 

* "We mogen de oplossingen voor het klimaatprobleem niet op een puristische manier benaderen." Betekent: We moeten koppig blijven aanmodderen zoals de afgelopen 20 jaar. Het kapitalisme zal altijd blijven bestaan, desnoods op Mars.

* "We moeten streven naar een breed draagvlak voor de klimaatbeweging". Betekent: Mobiliserende eisen als gratis openbaar vervoer en energie in publieke handen krijgen we niet verkocht aan een klein clubje superrijken en hun politici. We moeten de vervuilende multinationals vriendelijk vragen of ze zich beledigd zouden voelen als we hen in publiek bezit nemen, om vervolgens via democratische, ecologische planning onze leefomgeving voor erger te behoeden en de klimaatverandering te stoppen.

* "Ik voel mij gesterkt in mijn beleid". Betekent: Woehoe, mijn carrière als burgerlijk politicus is naar de knoppen. Woehoehoe.

* "We moeten stoppen met polariseren, uit de loopgraven komen en allemaal samenwerken." Betekent: Hou alsjeblief op om tijdens die protesten "Verzet, verzet, internationaal, tegen de vervuiling van het kapitaal" te scanderen, jongens en meisjes. Wij drinken thee met het pinkje omhoog, geplukt door kindslaafjes die anders geen inkomen zouden hebben. De beurs is onze vriend.

* "De jongeren laten een vuilnisbelt achter op hun festivals". Betekent: Ik ben een oude cynische zak die teveel op internet trolt. 

* "CEO's zijn ook maar bezorgde ouders die inzitten met de toekomst van hun kinderen." Betekent: Het asociale beleid van armoedelonen, flexibele nepjobs en het negeren van de milieucrisis was zeer goed voor onze winsten. Leg ons op wat je wil, maar zonder onze concurrentiepositie te schaden. Hehe.

* "Ik heb het gevoel dat de jongeren worden misbruikt voor ideologische doeleinden." Betekent: Alleen mijn ideologie van besparingen, lage lonen en wanbeleid rond milieu is toegelaten. Een sociale, kritische en anti-neoliberale ideologie niet!

* "De jongeren betogen tegen hun eigen levensstijl". Betekent: Door te focussen op gedrag hoop ik dat ze de grote vervuilende multinationals en het ongeplande, chaotische karakter van het kapitalisme niet als fundamentele oorzaak van de milieucrisis aanduiden. 

* "Achter de protesten zitten donkerrode organisaties." Betekent: Wat hebben we als rijkste 1% schrik dat die brede protesten zich in democratische scholieren- en studentencomités met steun van de arbeidersbeweging zullen beginnen organiseren, in onze winsten zullen snijden of, nog 10 keer erger, in de richting van de nood aan democratische socialistische planning zullen gaan. Mamma mia! 

(pd)

woensdag, december 26, 2018

Eindejaarskwis: ja, dat was 2018

Yep, ze ligt er languit mensen. Nee, niet de feestelijke kerstkalkoen, maar de verdoemde rechtse regering-Michel. Niet omdat onze koopkracht werd gestroopt, onze pensioenen onder vuur lagen, jongeren in laag betaalde jobs werden geduwd, de kinderarmoede de pan uit rees of het klimaat naar de vaantjes wordt geholpen. Nee, omdat de NVA vond dat de verkiezingen over haar moesten gaan. En niet over belangrijke zaken. Zelden werd zoveel goedkoop acteertalent vergooid aan prijzige mandatenslurpers. Maar ook: wat een heftige roetsjbaan van een jaar was het weer.

Gele hesjes, Tariefman Trump en oplopend verzet van #metoo tot halve klimaatopstanden. De vakbondsstrijd tegen ondraaglijke werkdruk en voor degelijke lonen en pensioenen. We werden dit jaar getroffen door tornado's, aardverzakkingen, gevaarlijke bosbranden en de Antwerpse SP.a: die dijkbreuk van neoliberale paardrift op weg naar door de mens uitgelokte uitsterving, zo lijkt het.  

Omdat het jaar nooit echt beëindigd is zonder een beschouwende, en beschonken, noot en het kapitalisme soms met een tikkeltje humor moet worden verbeten én bestreden, presenteren we u: de tsjokvolle, onuitgegeven eindejaarskwis van het jaar 2018. Kennis is macht in de strijd tegen het stilaan overbodige winstsysteem. Doet u mee? 

1/ 2018 was een jaar waarin de tergende cowboykapitalist zich ongenaakbaar waande. Maar regelmatig ook hevige tegenstand ondervond. Denk aan de reeks brutale uitspraken van topmanagers toen de werkenden tegen hoge werkdruk en superuitbuiting in staking gingen. Dikwijls met groot succes, zoals bij Aviapartner of Lidl. Welke uitspraak uit de volgende, overrijpe tros werd niet gedaan door een miljoenen opstrijkende CEO en hebben we zelf verzonnen?

a) "De werknemers van Bpost moeten hun comfortzone verlaten"

b) "Wilde stakingen zoals bij Aviapartner moeten verboden worden"

c) "Als we bij Ryanair mensen hebben die enkel willen staken om te staken, dan mogen ze hun stakingen hebben, en dan zullen ze vaststellen dat er jobs en toestellen verhuisd worden"

d) "Ik ben heel trots op de cultuur bij Amazon. Ik plas zelf ook graag in een plastic fles onder mijn bureau als de job dat vereist."

Antwoord: d was slechts voor de eerste helft juist. Amazon-baas Jeff Bezos pist wat arbeidsvoorwaarden betreft ver naast de pot. Maar zijn eigen plasjes mikt hij uit liefde voor de Amazon-cultuur voluit in zijn hoogstpersoonlijk, goudomrand bedrijfstoilet.

2/ In september was het halve land verrast en geschokt omdat een Pano-reportage onthulde dat er binnen de NVA een met boksbal en schietgeweren oefenende aanzet tot privémilitie aanwezig was: Schild&Vrienden. Na de schitterende reportage zette de met Hitler dwepende club van "trotse blanken" het op een tranenrijk gejammer over "framing". Naast grappen maken over de holocaust, over het onderdrukken van vrouwen, het poseren met geweren,... bleken deze gepamperde polderjongens ook oudjes gewillig over de straat te helpen en zwerfvuil op te rapen. Volgens woordvoerder Dries Van Langenhove maakte dat gezamenlijk oprapen van rotte vis ruimschoots - als ze niet zo hard "geframed" werden door de linkiewinkies - het dwepen met Adolf Hitler, de nazi's en de gaskamers goed. Dit laatste was hoogstens een nevenactiviteit, zeker niet de kern van hun zwerfvuil bijeen harkende streven. 

Hoe heette de geheime chatapplicatie waarin de S&V'ers hun meest extreme denkbeelden uitwisselden en probeerden op te klimmen in een soort militaire hiërarchie van neonazistische politieke soldaten? 

a) Tinder

b) Aryan Dating

c) World of Warcraft - 'Men Only'

d) Weight Lifting For Nationalist Loonies

e) Nationalist Loonies for Weight Lifting 

f) Romeo's Revenge

g) Discord

h) Horst Wessel's Inflatable Balloon Party App

i) Fishy Adventures for Flanders

j) Zuhal Demir's Muscle Building & Make Up App

Antwoord: g

3/ In oktober werd duidelijk dat Vlaams Belang-voorman Philip Dewinter zich jarenlang als handlanger van een Chinese spion had laten gebruiken. Voor een politicus die gedurende decennia luid stond te toeteren dat we weer "baas" moesten worden "in eigen land" een dikke tegenvaller. Voor een handvol dukaten mochten de Chinese staatskapitalisten dus ook een beetje baas zijn. In het parlement zou Dewinter een schrijn hebben ingericht ter ere van "De Grote Leider Xi Jinping" en "zijn sublieme vakbondsbeleid". Af en toe probeerde de grote Ariër, verkleed als Chinees circusartiest, vanop het parlementair gestoelte de NVA-fractie in te vliegen. Maar daar stak zijn contactpersoon uiteindelijk een Chinees stokje voor wegens teveel uitstalling.

Volgens het Belang-kopstuk was de schimmige vzw van zijn multiculti Aziatische compagnon zijn "favoriete afhaalchinees" waar hij altijd met zijn "bonnetjes" terechtkon. Ten huize Dewinter was het soms wekenlang al Chinese inktvissoep en gebakken noedels wat de culinaire klok sloeg.

Ook in gezinsverband predikte Philip "Tai Chi" Dewinter de Chinese draai en liepen zijn dochters al snel verplicht rond met Huawei-gsm's, kleurrijke traditionele Chinese gewaden en Kung Fu-handleidingen om het Belt and Road-initiatief van "de Grote Xi" op alle continenten, zelfs Groter Ekeren, kracht bij te zetten. Welk van de volgende initiatieven werd door Dewinter genomen om de staatsdictatuur China te promoten? 

a) Hij stelde op de Antwerpse gemeenteraad voor om via schaduwbankieren een luchthaven van 10 vierkante kilometer met 80 landingsbanen te bouwen in Deurne, ter vervanging van het woongebied tussen het Sportpaleis en het Rivierenhof

b) Hij stelde op de Antwerpse gemeenteraad voor om "Chinese politie-adviseurs" uit te nodigen om "de kleurvakbonden in de haven" nu eens eindelijk "in de pas te doen lopen" (Bart De Wever onderzoekt "de haalbaarheid van dat voorstel")

c) Hij prees in het parlement de Chinese politiek van "heropvoeding" van de Oeigoeren, de Chinese moslims

d) Hij leidde een delegatie van Chinese artiesten rond in het parlement, die hij - terwijl ze verbaasd toekeken - voortdurend bestookte met luid gescandeerde citaten van Deng Xiaoping ("het doet er niet toe welke kleur de kat heeft, blank of geel, als ze maar muizen vangt in mijn portemonnee")

e) Hij diende in het parlement, verkleed als Chinese draak, een wetsvoorstel in om de Chinese kalender over te nemen en onderrichte de aanwezigen over het wonderlijke "Jaar van de Hond"

Antwoord: d, hij ontving Chinese artiesten als gids in het parlement

4/ In mei werd in Ierland een historische overwinning geboekt door de vrouwenbeweging - mede georganiseerd door de linkse socialisten van de Socialist Party - in de strijd tegen criminalisering van abortus en voor het recht van vrouwen om te kiezen. In het najaar was er in Ierland ook massale verontwaardiging na het verwijzen naar de kleding - het slipje in dit geval - van een vrouw in een rechtzaak rond verkrachting. Hoe heet het Ierse parlementslid dat een vrouwenslip omhoog hield in het parlement om dit brutale seksisme aan te klagen, een beeld dat nadien via de media de wereld rondging?

a) Emily Pankhurst

b) Rosa Luxemburg

c) Ruth Coppinger

d) Alexandra Kollontai

e) Jenny Marx

Antwoord: c

5/ In oktober vond NVA'er Pol Van Den Driessche - tevens groot verliezer tijdens de voorgaande verkiezingen - het een briljant idee om nepnieuws over de Brugse Wintermarkt te verspreiden. In de eeuwige NVA-zoektocht naar culturele relletjes - waarmee sommigen zo snel vergeten dat de regering hun portemonnee leeghaalt en de pensioenen uitholt - suggereerde gebuisde Pol dat de Kerstmarkt Wintermarkt was gaan heten omwille van multiculturele redenen. Dat verhaal bleek uit de lucht gegrepen: de Brugse handelaars wensten gewoon langer dan de kerstperiode hun kraampjes open te houden. 

Omdat mensen bij de neus nemen bij de NVA een favoriete volkssport is, werd gebuisde Pol niet met pek en veren uit de partij gezet. Hoe heet de even clowneske NVA-woordvoerder die tijdens de zomer bij het Belgische leger door het stof ging kruipen, naar eigen zeggen om "Europa beter te beschermen"? 

a) Clovis

b) Calimero

c) Karim Van Overmeire

d) Joe Dalton

e) Joachim Pohlmann

f) Jack Dalton

Antwoord: e

6/ Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen deed de regering-Michel extra haar best om zaken in de soep te laten draaien. Met groot succes. Zo leefde op een bepaald moment de vrees dat we ons tijdens de wintermaanden met opfikkend salonmeubilair zouden moeten verwarmen, wegens dreigend energietekort. Uit milieurapporten bleek dat Antwerpen een van de meest vervuilde steden ter wereld is. En dit blijkbaar niet alleen omdat Annick "ik scheld elke dag vakbondsleden de huid vol" De Ridder er af en toe haar mond spoelt. Burgemeester De Wever stelde dat hij "niet iedereen in het havengebied kon ontslaan". Over een drastisch andere aanpak van mobiliteit had hij zijn hersenen nog niet gepijnigd, ondanks acties aan de scholen van wijkbewoners. Wat was het antwoord van de burgemeester op deze twijfelachtige eretitel voor zijn stad? 

a) "Mijn War Room stookt helemaal niet zoveel op. En daarbij: dat waren vredessignalen naar de sossen."

b) "Als je een planeconomie zonder winstmotief wil, moet je het zeggen hé"

c) "Ik kan niet toveren"

d) "De erfgenamen van Fernand Huts en Voka lossen dit wel op in 3050, wanneer Antwerpen een halve meter onder de zeespiegel ligt"

Antwoord: c

7/ Ter gelegenheid van de verkiezing van de uiterst-rechtse Braziliaanse president Jair "tijdens de dictatuur werd er te weinig gemarteld" Bolsonaro vond de patroonskrant De Tijd het gepast om dat - ondanks een paar randbemerkingen over vrouwonvriendelijkheid en racisme - een uitermate positieve ontwikkeling voor het investeringsklimaat te vinden. De "exportadviseur" die de krant daarover interviewde stelde, behoorlijk onthullend: "Ondernemers kunnen het met Bolsonaro's maatschappijvisie niet eens zijn, maar daarna gaat de business gewoon verder." 

De macht van de werkende klasse werd nog niet gebroken in Brazilië. Maar: net zoals "de business" onder Mussolini, Hitler en Franco "gewoon verder ging". De patroons en uiterst-rechts? Twee handen op één buik als het erop aankomt. Het kapitaal stond ruimschoots achter Bolsonaro in Brazilië. Hoe heten de drie even uiterst-rechtse zonen van de nieuwe president? 

a) Idi, Rudolf en Benito

b) Julius, Nero en Bambi

c) Carlos, Flavio en Eduardo

d) Dries, Staf en Willy 

Antwoord: c

8/ De Franse president Macron ontwikkelde van burgerlijk troetelkind - zelfs Kristof Calvo van Groen was even in de ban - in ijltempo naar het troebele, neoliberale putjeswater van het Elysée. Een lijfwacht mepte tijdens zijn vrije uren in op protesterende studenten, zijn Milieuminister gaf er de brui aan omdat hij de futiliteit van een job zonder middelen niet aankon. Als klap op de vuurpijl werden er repressieve huiszoekingen gedaan bij de linkse Mélenchon en prees Macron de koloniale onderdrukker en nazicollaborateur maarschalk Pétain de lucht in. Op de populaire gele hesjes-beweging reageerde de geïsoleerde president met brutale politierepressie. 

Hoe omschreef Macron, die in de peilingen steeds verder wegzakte, de Franse bevolking tijdens een bezoek aan Denemarken? 

a) "Galliërs die een afkeer hebben van verandering"

b) "Burgers die verslaafd zijn aan degelijke arbeidsomstandigheden en uitgebouwde sociale voorzieningen."

c) "Vastgeroeste Neanderthalers die de voordelen van een snelle ontslagregeling, hoge brandstofprijzen en lage pensioenen weigeren te erkennen"

d) "Mensen die niet verdienen dat ze op een interplanetair genie als ik kunnen stemmen"

Antwoord: a

9/ Terwijl de NVA van extreemrechts geleende sfeerschepping de wereld in stuurde rond een vaag en niet-bindend VN-migratiepact, waren in Antwerpen nog volop coalitieonderhandelingen bezig met de lokale SP.a-tenoren. Die omschreven de gesprekken met De Wever als zeer "gezellig". Vooral zijn grappen over het stakingsrecht, de ambtenarenpensioenen en 'de Berbers' konden ze naar verluidt waarderen. De SP.a'ers kregen er de slappe lach van. In De Morgen lazen we dat de zet van Jinnih Beels en Tom Meeuws - de kapiteins van de sociaaldemocratische Titanic - van een weergaloze intelligentie getuigde omdat De Wever en de NVA echt wel veranderd zouden zijn. Gelouterd, tot inkeer gekomen. 

De auteur van dat aan veel pintjes en meterslange joints ontleende standpunt - dat hopen wij tenminste - hield vol dat hij de dag erna met evenveel vuur een compleet tegengesteld standpunt zou kunnen produceren. Het was een treffend voorbeeld van wat Marx ooit de vervreemding van de mens van zijn eigen arbeid, het arbeidsproduct en zijn medemens noemde en het vervagend besef van goed en kwaad dat daar in sommige gevallen wel eens uit voortvloeit. 

Hoe verdedigde Jinnih Beels de onderhandelingen met de neoliberale en verdelende NVA in Antwerpen?

a) Als ex-politieagente ben ik dat soort praat gewoon, pfff

b) Als ex-politieagente kick ik op dat soort praat

c) Als ik het racisme van Philip Dewinter relatief mag vinden, dan mag ik zeker met de NVA rond de tafel zitten. Toch?

d) Een operadiva zet je toch ook niet in de concertbak bij het muzikale plebs

e) Ik wil aan mijn kinderen uitleggen dat ik heb geprobeerd om de tanker van richting te doen veranderen 

f) Op een neoliberale tanker zijn er veel mandaten om in te vullen. Lekker.  

Antwoord: e

10/ Begin december vond er een historisch grote betoging ter bescherming van het milieu plaats in Brussel. Volgens specialisten hebben we nog 12 jaar om dramatische wijzigingen van het klimaat in te perken. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump daarentegen was alles nog dik in orde toen hij de laatste keer uit het raam keek. Marxisten menen dat je democratische economische planning, een democratisch genationaliseerde economie, nodig hebt op wereldvlak om de keuzes te maken qua energie, mobiliteit, duurzaamheid, milieureglementen,... die reëel het verschil kunnen maken, wat onder een chaotisch, winstgedreven en concurrentieel systeem als het kapitalisme niet mogelijk is. 

Ook de Trump-administratie is zich bewust van de groeiende aantrekkingskracht van socialisme. Ze liet eind oktober een rapport publiceren door de Raad van Economische Adviseurs over de dreiging van het opkomende antikapitalisme. Wat is de titel van dit rapport? 

a) "Marx zit onder ons bed: niet kijken"

b) "Marx en Engels: in bed met de Democraten"

c) "Waarom wij als rijkste 1% collectief in onze Armani-broek doen voor socialisme"

d) "Onze Centrale Bank is misschien gek, maar socialisme? Daar zijn geen woorden voor!"

e) "De opportuniteitskosten van socialisme"

f) "Arbeidersdemocratie en economische planning: de Satan in persoon. Waarom de miljarden van de grote bedrijven in de belastingparadijzen moeten blijven."

g) "Wanneer de klassenstrijd opwarmt, beam us up Scotty - naar Mars, zo snel mogelijk!"

Antwoord: e

Prettige feesten aan alle arbeiders!

(pd)

maandag, oktober 29, 2018

De Morgen sprak met Jinnih Beels (SP.a): "Wanneer dikke teleurstelling plots een grote hit wordt"

Hoofdredacteur: "Roep mij IVDE alsjeblief. Ik heb een speciale missie. Net een telefoontje gekregen van John Crombez. De SP.a denkt er ernstig aan om Jinnih Beels, die 6 zetels verloor in Antwerpen maar zelfs het hart van Bart De Wever sneller deed kloppen, uit te spelen als nationaal boegbeeld in mei. In mei! Dat is bijna overmorgen. We moeten helpen!

(tokkelt aan topsnelheid op toetsenbord) Het Vlaamse socialisme van technocratische strekking ligt op apegapen. We kunnen niet toelaten dat consequente socialisten de inconsequente beginnen weg te drummen. Dat zou een drama zijn voor onze pro-establishment verhaallijn. De grijze, ietwat zielloze technocratie, de neoliberale rekenaars... moeten van een nakende ondergang worden gered! Wat is er in naam van het Charter van Quaregnon mis met politici als Mo Ridouani uit Leuven, die vindt dat staken voor je rechten een grote uitzondering zou moeten blijven? Iets wat je beter op een vrije dag doet. Of op reis in Spanje. Of Rudy Coddens van Gent, die zijn schimmelprobleem in de sociale woningen nu gaat oplossen met liberale poetshulp? Hopelijk duwen ze zijn laddertje niet omver. Enfin, zoek mij IVDE. Dit wordt groots. Groots! De lancering van Pittige Jinnih op het nationale toneel! Ahum."

IVDE (oprecht verbaasd): "Ja baas, u wil dat ik een zeer lovend stuk over Jinnih Beels schrijf? Over haar veelbelovende politieke capaciteiten? Maar ze heeft 6 zetels verloren en scoorde het meest belabberde resultaat in de héle geschiedenis van het Antwerpse socialisme? De schuld van het gefoefel van Tom Meeuws? En het publicitaire onderhemdje en de zure mondhoeken van Patrick Janssens? Maar toch. Wat had ze eigenlijk te vertellen, baas, behalve wat opgejutte frazen, gebracht met de onbegrijpelijke aplomb van een politieke leek? Iets dat bijblijft over sociale woningnood, armoede, koopkracht, of investeringen in onderwijs heeft ze toch niet gebracht. Naturel? Als een weidebloempje... Een levenslustig buurmeisje dat waarschijnlijk ook goed kan tennissen? OK... OK, 't is goed. Ik ga zitten. (zucht en peinst - dit wordt corvée)"

Hoofdredacteur (oprecht hoofdschuddend): "IVDE... begrijp je het niet? Je snapt het echt niet, hein? Als zelfs een superieure politicus die slechts 7% verloor met zijn partij tegenover 2014, een strategisch genie als De Wever - een communicatief wonder dat in Tiroler-kostuum bieravonden opent, heupwiegt op K3, als een berggorilla zwabbert in de Zoo, de grote verzoening met links predikt vanuit zijn War Room alsof Hamlet zelf ermee gemoeid is én tegelijk achter uw en mijn rug ons pensioen naar de vaantjes helpt - het ziet? Wat denk je dan? Huh? Nee, niet over je pensioen dat moet verdedigd worden! Over Jinnih Beels natuurlijk! 

Denk goed na... Toen ze erkende dat het een totale nederlaag was over de hele lijn, toen stond ze er wel hé... Indrukwekkend. Net als toen ze de paraplu van Philip Dewinter vasthield en hem een kus gaf. Neen, neen, geen tongkus. Alsjeblief zeg, doe effe normaal. Gewoon... Een heel simpele, maar ook zeer menselijke en politiek efficiënte smakkerd, zoals ze dat bij de politie met Dewinter gewoon zijn. Je zou nog liever een in rioolwater gedrenkte schotelvod eens goed aflebberen dan die ordinaire toogfascist een kus te moeten geven? Fout, helemaal fout... En zelfs niet tijdens de oorlog, IVDE. De man en vrouw in de straat, die we met onze redactie geacht worden te doorgronden, vinden dat net ontroerend. Dat ze zijn ideeën verfoeit, verafschuwt als koude fascistische pap, maar hem toch een dikke sociaaldemocratische kus kuis op de wang geeft. Zoals de sociaaldemocraat Hendrik De Man toen de Duitsers in 1940 binnenvielen. Die kuste wat af, ook tijdens de oorlog. 

Ik zeg het je: zonder Beels hadden ze niet 6, maar wellicht 8, 9 of 10 zetels verloren. En wat dan? (wijst met een priemende vinger) En ze haalde meer voorkeursstemmen dan Kris Peeters van de CD&V. En, hoe heet hij ook weer, Philippe De Backer van de blauwen. Ha!"

IVDE (oprecht verrast, herstelt zich dan): "Mmm, Kris Peeters, die zo bekend was met Antwerpen dat hij soms wildvreemden moest aanklampen om de weg naar zijn viswinkel te vragen?" 

Hoofdredacteur (bijna kwaad): "Je kent nog te weinig van het wereldje. Dat is niet wat ik hoor in het knabbelcircuit rond de Grasmarkt. Ze loven daar haar magistrale, bijna Mohammed Ali-achtige uitspraak na het enorme verlies van die 6 zetels: 'The only way is up', zei ze. 'Dit gaan we vieren.' Krijg daar maar eens een speld tussen. Wat een strijdlust. Dat zie je anders nooit bij neoliberale sociaaldemocraten van het asgrijze centrum. Maar Pittige Jinnih heeft dat. Ze flapt dat er zo naturel als een klaterend bergbeekje gewoon uit. Zo'n natuurtalent mag je niet opsluiten in Antwerpen. Da's een drietrapsraket die je gerust nationaal en, wie weet, ook internationaal kan lanceren. Bij de NAVO, toch ook veiligheid voor een ex-flik. 

Dat de SP.a een verhaal mist, sociale inhoud die frappeert? Helemaal niet. Luister naar haar. Ik vraag het je. Ik sméék het je. Luister naar wat ze zegt: 'Er is absoluut genoeg inhoud. Vrijheid, gelijkheid, solidariteit. Maar de mensen moeten er oren naar hebben.' (tuurt mijmerend naar het plafond) Geniaal toch? Het ligt aan de oren van de mensen, die nu voor hun vrijheid, gelijkheid en solidariteit naar radicaal-links dreigen te gaan. (kijkt oprecht wervend) En jij, IVDE, gaat dat stoppen."

IVDE (dromerig, met een lichte grijns om de lippen): "OK baas. Doe ik! Het wordt iets surrealistisch, denk ik. Met af en toe een kwinkslag voor wie tussen de regels kan lezen. Een beetje ongrijpbaar, zoals dit mooie landje zelve."

https://www.demorgen.be/politiek/zelfs-bart-de-wever-was-onder-de-indruk-wordt-jinnih-beels-het-sp-a-kopstuk-voor-federale-verkiezingen-b10ca9e4/

(pd)


maandag, september 10, 2018

"Lügenpresse!" - ontkennen dat je een nazi bent met een naziterm

Het is opvallend dat de op "rassenoorlog" aansturende Dries Van Langenhove van het ontmaskerde, neofascistische clubje Schild&Vrienden in post na post nu uitvaart tegen de "leugenpers". En dat om te ontkennen dat hij de nazi is die we dankzij Pano's reportage allemaal in woord en daad hebben herkend. De Lügenpresse is een term die de nazi's hebben gemunt. En wie het wat uitzoekt of de geschiedenis kent, weet dat ook. 

Als je er echter in slaagt om met ocharme een club van 50 actieve leden - nadat eerst de sensationele rode loper werd uitgerold door de grote media - iedereen over je te doen praten, dan is er toch iets anders aan de hand. De stunt, de provocatie, de via sociale media geëxploiteerde rel is voor de Alt Right een doel op zich geworden - omdat ze zo weinig krachten voor een actieve en openlijk fascistische straatpolitiek kunnen mobiliseren. Het gebruik van de naziterm "leugenpers" zet de provocatiepolitiek gewoon verder, in de hoop op verdere media-aandacht rond identitaire - en niet sociale - thema's. 

Daarom noemen ze zich ook een "metapolitieke" organisatie, d.w.z. gericht in eerste instantie op "ideologische strijd". De bedoeling is - zolang ze hun politiek nog niet met geweld kunnen opleggen (en tegenover de brede arbeidersbeweging is dat een pijnlijke illusie) - om te wegen op het politieke debat en ideeën die hard-rechts (Vlaams Belang en NVA) nog niet kan brengen toch al in de markt te zetten en de geesten ervoor te laten rijpen. In één moeite wordt de moederpartij NVA verder naar rechts geduwd. 

Die moederpartij doet eerst verwonderd, valt uit de lucht alsof ze van niks wist (hoewel leden intern de namen lekten van S&V'ers op NVA-lijsten uit vrees voor hun extremisme), is verontwaardigd over deze fans van "rassenoorlog" en Hitlers gaskamers, om zich de dag daarna - de nacht, of de komende verkiezingen brachten raad - toch moederlijk op te stellen en het gevaar te minimaliseren. De kiezer die van het extreemrechtse Vlaams Belang komt aan zich binden is voor de NVA blijkbaar belangrijker dan volledig breken met antisemieten en geweldenaars die naar verluidt een slechte dag hadden. Of enkele slechte dagen. Of beter: die eigenlijk volledig werden ontmaskerd. 

De NVA maakt een niet altijd gemakkelijke populistische evenwichtsoefening, waarbij ze zowel de klassiek rechtse en liberale kiezers probeert te paaien - het electoraal leegzuigen van CD&V en Open VLD - als via racisme de Vlaams Belang-kiezer aan boord probeert te houden. Daarom zegt de partij op dag 1 wanneer de neofascistische crisis explodeert in eigen rangen: wij zijn gedegouteerd, och here, dit is ons Vlaanderen niet. En op dag 2 en 3 moet dan blijkbaar het geweer weer over de andere schouder: dan is het zaak om de kiezer die gevoelig is voor een verdelend discours en zelfs diegenen die verdraagzaam staan tegenover fascisme in het eigen kamp te houden... 

Totnutoe gedoogde de klassiek-liberale of conservatieve kiezer de harde toon rond "identiteit" grotendeels. Een minder welgesteld deel van de NVA-kiezers koos echter al de uitgang, vooral omwille van "meer van hetzelfde" wat aanvallen op de lonen en pensioenen betreft. Vooral de ex-VB-stemmer toonde zich sneller geneigd om naar de oude partij terug te keren. Vandaar allicht de nood om op dag 2 en 3 reeds het gevaar van het uiterst-rechtse addergebroed aan de eigen borst te minimaliseren als "dorpsgekken" (wel gewapend en straatgeweld uitoefenend, Theo Francken) of moederlijk te bejegenen als "jongeren met een mening" die weliswaar "grenzen moeten worden gesteld" (Liesbeth Homans).

't Zijn misschien wel would be-terroristen, maar wel onze would be, Vlaamsnationale terroristen. Zoiets menen ze nu te moeten zeggen bij Bart De Wevers en Liesbeth Homans' verbeteringsgesticht voor zelfverklaarde Führers-in-wording. En ook dat verbeteringsgesticht lijkt als openbare dienst zwaar neoliberaal ondergefinancierd.

Het doel van de neofascistische groepering die deels mag blijven bestaan onder de vleugels van de NVA is een gewenning creëren rond hard racisme, de idee van een exclusief "blanke staat" en rond - voorlopig kleinschalig, maar gevaarlijk - geweld en intimidatie tegenover de linkerzijde, syndicalisten, etc. Van de Alt Right en de Milo's uit de VS hebben ze geleerd dat je als uiterst-rechts moet zeggen dat de memes die dat vunzige racisme en geweld onderstutten als "humor" bedoeld zijn. En dat ze achteraf gewoon moeten ontkennen dat het slecht bedoeld is: de Holocaust-"humor", de KKK-kappen, de moslim- en zwartenhaat. 

Ondertussen stonden de gevestigde en commerciële media wel klaar om elke stunt uit te vergroten. Dat is een probleem, maar: "racisme als curiositeit" en sensatie verkopen, leveren commerciële clickbait op, bemoeilijken vakbondsstrijd en zijn niet bedreigend voor de carrière van de journalisten in kwestie. En ook niet voor de mediatieke kapitaalgroepen waarvoor ze meestal werken. 

De schade voor mensen met een migratieachtergrond die het dagelijkse racisme te verwerken krijgen en die dat soort fora voor fascisten met lede ogen moeten aanzien? Daar kunnen de gevestigde media zich in een commerciële arena blijkbaar niet mee bezig houden. Naast het verdraaien en misvormen van strijd van werkende mensen en stakingen, een bijkomend argument om - zoals Labour-leider Corbyn in Engeland stelde - ernstig het idee te bekijken van de onteigening en nationalisatie onder controle van de journalisten zelf, lezerscollectieven, verkozen vakbondsvertegenwoordigers,... van de kapitalistische mediagroepen en hun monopolistische greep op de berichtgeving. 

Waar zitten VBO en Voka? Geen woord over de verdeeldheid die de NVA stimuleert

Gewone werkenden of jongeren die voor de NVA stemmen of ermee sympathiseren dienen zich ook af te vragen: hoe komt het dat we nog nooit een persverklaring hebben gezien van patroonsorganisaties als VBO en Voka om de verdelende praat van de NVA, De Wever, Francken en co te veroordelen? De strategische stilte vanuit de rangen van de rijkste 1%, de economische elite die ondertussen de zakken wordt gevuld door de regering, is oorverdovend. 

Rond onze te hoge lonen, "onbetaalbare" pensioenen en het opjagen van werklozen stijgt dagelijks een luidruchtige litanie op uit de kelen van de spreekbuizen van de grote en kleinere bedrijven. Maar wanneer onze collega's, werkmakkers, buren,... met een andere huidskleur of geloof - die samen met ons op straat staan tegen de sociale afbraak - door de verdeel-en-heers politici worden geviseerd, dan heerst er een koppige radiostilte bij de vertegenwoordigers van de rijkste 1%. Nochtans maakt het zich afzetten tegen racisme, seksisme en discriminatie officieel deel uit van menig arbeidsreglement in de bedrijven. Het moet zijn dat de patroons er wat hun publieke en politieke zeden betreft totaal andere ideeën op nahouden. Zoals: zolang we onze zakken vullen met deze Thatcheriaanse regering, nemen we er de verdeel-en-heers politiek met een monkellach bij. 

Zoals Malcolm X al zei: je kan geen kapitalisme hebben - zeker niet in periodes van crisis - zonder racisme. 

Als linkse organisaties betogingen op de been brengen die vele malen groter zijn dan uiterst-rechts - zoals de mars tegen seksisme van Rosa met 1000 aanwezigen dit jaar op 8 maart in Gent, of de 500 betogers van Blokbuster dezelfde maand in Gent tegen extreemrechts - dan krijgen die wegens de antikapitalistische boodschap een feitelijk spreekverbod in de burgerlijke media. Dan worden de boodschappers - geen racistische of  seksistische roeptoeters - verbannen naar enkele summiere lijntjes in de lokale pers.

Er valt weinig sensatie en patronaal voordeel mee te halen: solidariteit, klasse-eenheid, verzet tegen racisme, seksisme, homofobie,... met het oog op een gezamenlijke strijd tegen neoliberale afbraak en voor democratisch socialisme. Maar hoezeer de heersende elite ook probeert: de ideeën van het socialisme, het laatste en grootste taboe, zullen op een bepaald moment ook in de mainstream beginnen door te breken. 

(pd)

zaterdag, augustus 25, 2018

Zuhal Demir en de Pukkelpop-gezangen: vegen voor eigen deur

De racistische koorzangen op Pukkelpop hebben veel losgemaakt. Ze toonden uiterst-rechts en wie met hen sympathiseert zoals ze echt zijn. Dat was even schrikken. Niet voor de uiterst-rechtse marge zelf, die sinds het internet leeft van digitale relschopperij. "Ik verkoop bagger op sociale media, dus ik besta. Ook al krijg ik voor die bagger zeer weinig volk op straat." Je zou daaraan kunnen toevoegen: in vergelijking met de vakbonden wanneer ze voor jobs, diensten en onze materiële belangen opkomen zelfs zéér weinig volk.  

Vandaar de rel, de stunt en de provocatie als methode. Alles voor een beetje aandacht, die de focus op de sociale strijd voor onze echte materiële belangen wazig moet maken. 

Voor het internet, in de jaren '90, schafte het Vlaams Belang haar straatmanifestaties af omdat het iets te duidelijk werd wat fascisme nu weer was, voor wie een kort geheugen had. Een cameraman en geluidstechnicus kregen in Ronse in 1993 ongeprovoceerde vuistslagen van Alt Right'ers avant la lettre te verwerken. Met die waarmerken van de bruine garde kwamen ze weinig mediageniek - voor Philip Dewinter die het bloed voorlopig binnenskamers wou houden - op de TV-schermen in de woonkamer en op veelzeggende krantenpagina's.  

In de tijd van de doorbraak van het Vlaams Blok in Antwerpen eind jaren '80 stormden die troepen - in regelrechte Sturmabteilungstijl - nog met kletterende laarzen en bottines door de binnenstad, "eigen volk eerst" gillend met het dodelijke instinct van de betere bloedhondenbende. Zwart als de nacht, inderdaad. Een uitstap met die kerels naar het Midden-Afrika Museum zou weinig hebben opgeleverd. De opvoeding van een muur van massaal verzet van een breed mobiliserende arbeidersbeweging, voorzien van een strijdbaar programma, des te meer. 

De verkleefdheid aan het anonieme internet van uiterst-rechts is een mager alternatief voor gewelddadige straatactie, het echte doel. Intussen moeten Middeleeuwse rollenspelen en dito zwaardgevechten (bak zo maar eens een eitje, zelfs lichtgekookt), racistische Pepe The Frog-ongein en cantussen waar "De Congo is van ons" wordt gescandeerd de benen die jeuken om te marcheren - daar gaat je individuele eigenheid, rechterzijde - een beetje warm houden. 

Laat ons het maar zeggen zoals het is. Congo is - word wakker uit folterfantasieën van de rijken - helemaal niet "van hen". Illusies van grootsheid doen in een muffe spruitjeslucht en temidden van neoliberale crisis nepnieuws ontstaan, overgoten met Nietzscheaanse ziektebeelden die barbarij en genocide verheerlijken: voor uiterst-rechtse figuren die nooit geweten hebben wat "op het randje" is, houdt "Congo is van ons" evenveel belofte in als "het overgeërfde West-Vlaamse familiebedrijf is van ons" en "mijn vrouw is de eeuwige Nummer Twee, sereen wuivend op de oprit wanneer ik als Middeleeuwse ridder mijn paard bestijg en er weer aan maliënkolder wordt gedaan". Vandaar allicht dat de Alt Right-scène nogal weinig vrouwen en meisjes telt: de meesten herkennen een onderdrukker wanneer ze er één ruiken. De bagger kan zich altijd tegen hen richten. 

Toch zit er een maatschappelijke trend achter de pathetische machtsfantasieën van wat zich lachwekkend als het kruim en de "elite" van de natie beschouwt. Delen van de welgestelde middenklasse en een deel van de burgerij zelf radicaliseren richting staats- en individueel terrorisme, onder impuls van de bedreiging van hun positie en "geboorterechten" als rijken omwille van de crisis van het neoliberale kapitalisme. Net zoals de opstoot aan massale maatschappijverandering en de "dreiging" van revolutie en democratisch socialisme in mei '68 de aanzet vormden voor geleerd tuig rond de Nouvelle Droite - fascisten die met twee woorden spraken - om hun ideologische cultuurstrijd herop te warmen, op dezelfde manier is de opkomst van extreemrechts vandaag deels een reactie van de gevestigde kleinburgerij op nieuwe linkse bewegingen die het besparingsbeleid en het systeem in dienst van de rijkste 1% in vraag stellen. 

Vanaf het moment dat de Alt Right - fascisme in een nieuw jasje - de kelders, riolen en achterzaaltjes verlaat en op straat komt, is geweld nooit veraf en kunnen er doden vallen. Zoals in het Amerikaanse Charlottesville vorig jaar. Daar ramde een dolgedraaide fascist zich net iets minder ironisch dan de memes van zijn club - maar met dezelfde bedoeling (haat en doodslag zaaien) - met een auto in een anti-fascistische tegenbetoging. RIP Heather Heyer, die voor gratis gezondheidszorg, een 15 dollar-minimumloon en tegen verdeeldheid tegenover de pletwals van de rijken opkwam. Ook al nam die onverwacht de dodelijke vorm aan van een fascistisch ongeleid projectiel. Beslissende delen van het Amerikaanse kapitaal namen even afstand van hun reservetroepen, maar Trump moest daar even over nadenken. Als je vader nog met de Ku Klux Klan heeft gemarcheerd, als je tijdens je verkiezingscampagne als rechtse populist hebt geflirt met de steun van extreemrechts, ligt antifascisme duidelijk niet zo simpel. 

Het is vanwege de Alt Right bedoeld om een klimaat te creëren waarin raciale haat en het bijhorende geweld als een normaal deel van de maatschappij wordt beschouwd. Zoals in de jaren '30, alleen krijg je er op dit moment minder volk voor op de been. De arbeidersbeweging is bovendien verre van verslagen, hoezeer de stinkend rijke Mercer-familie ook uiterst-rechtse websites als Breitbart en aanverwante trollen plat mag sponsoren. 

Achter de fascisten staat dus nog steeds het kapitaal. En vooral omgekeerd: het fascisme kruipt nog steeds als een sissende ratelslang, met gespleten tong naar de werkenden, voor dat kapitaal. Wat hun sociale demagogie ook laat uitschijnen: het zijn voetvegen van de rijkste 1% die niets aan de bedreiging van onze levensstandaard veranderen, omdat ze het winstsysteem in crisis intact laten. Desnoods komt er een Nacht van de Lange Messen aan te pas om dat basisidee van het fascisme zelfs bij de hardste schedels te doen inzinken. Werkenden, wees gewaarschuwd en voorbereid.

Waar komt de strijdkreet "Congo is van ons" vandaan? De hypocrisie van de NVA

"Handjes hakken, de Congo is van ons." Vanwaar komt die racistische barbarij eigenlijk? Oud is dat "lied" niet. We weten het vrij goed: uit de zelfverklaarde ordedienst van Theo Francken, het extreemrechtse Schild&Vrienden. In die kringen van geradicaliseerde KVHV'ers, Jong NVA'ers en de occasionele Vlaams Belanger ontsproot op sociale media de potsierlijke maar veelzeggende kreet "Congo is van ons". 

Tijdens een betoging rond het asielbeleid in Leuven stonden ze er langs de kant mee te provoceren. "Congo is van ons!" Duidelijk niet de klassieke fascisten, die meer gevoel voor krachtsverhoudingen zouden hebben, maar een nieuw, tafelspringend fascisme dat nog maar weinig nederlagen te slikken had gekregen tijdens betogingen, meende dat de provocatie de beste verdediging was en zichzelf geruggesteund voelde door de brutaliteit tegenover werknemersrechten, vakbonden en asielzoekers vanuit de hoogste regeringskringen. 

Dat volkseigen milieu was de oorsprong van kreten die NVA'ster Zuhal Demir een gebrek aan inzicht in de geschiedenis verweet. En hadden ze bovendien niet gedronken? Dan laat iedereen zich toch wel eens gaan in imperialistische veroveringsfantasieën, nietwaar? Het zal toch niet typisch zijn voor een elitaire, kleinburgerlijke en uiterst-rechtse subcultuur? Voor de NVA en Bart Dewever geldt cultuur enkel als verklaring als Berbers moeten worden zwartgemaakt. Niet als een zwartgeblakerd deel van de Vlaamse beweging waar het zelf mee bevriend is, zich laat kennen zoals het is en altijd is geweest.

Nee mevrouw Demir, deze extreemrechtse jongeren met lynchfantasieën - zeg maar uw eigen, neofascistische jongeren - kennen hun geschiedenis maar al te goed. Ze willen hem zelfs met wratten, bloedspatten, afgehakte ledematen en al herhalen. Kijk dus niet weg en schuif de verantwoordelijkheid niet af op onwetendheid of drank. Ruik het mede door uw partij dagelijks voortgebrachte slijm. De hypocrisie van de NVA druipt eraf.

Als u dan toch een lijstje deelnemers opstelt voor het Midden-Afrika Museum moet u uw collega en mandatenkampioen Siegfried Bracke misschien ook aan zijn mouw trekken. Meneer "Een Paar Honderdduizend Euro Bij Mekaar Sjoemelen Per Jaar". Toen de neofascisten van Schild&Vrienden een forum kregen in De Morgen - kranten moeten blijkbaar verkopen, ook al is het bagger - en daar vrolijk konden uitpakken met hun slogan "It's okay to be white" vond Siegfried dat "heerlijk uitdagend". De pret kon zelfs officieel niet op, voor deze blank-nationalistische ordedienst van Theo Francken. 

Het kan niet anders dan dat Bracke die stelling in confrontatie met het niet zo okay koloniaal verleden graag zal bijschaven. Hij zal graag willen bijleren dat elitaire en racistische heersende klasse-blanken niet altijd even okay waren. Maar goed, misschien was collega Bracke toen hij van dat "heerlijk uitdagend" van deze neofascisten gewaagde ook zo dronken als een matroos op woelige wateren. Toen hij al die mandaten klakkeloos aan elkaar reeg - terwijl gewone werkenden de rekening gepresenteerd kregen van de regering - zal een neut af en toe ook wel hebben geholpen. Het zou veel verklaren.

Elk excuus is goed om je niet met de echte problemen bezig te houden. Dat kennen we van de NVA. Het is opvallend dat Demir jongeren die een te onderzoeken strafbare daad stelden, wil heropvoeden. Ik kan me alleen niet voorstellen dat de NVA IS-leden die zouden staan roepen "Hoofdje afhakken, hoofdje afhakken, België is van ons" even welwillend en vatbaar voor heropvoeding zou benaderen. Dat mevrouw Demir ook in zo'n geval zou oproepen om voor de lieve vrede niet te overdrijven. Het zal wel het verschil in cultuur zijn. Of misschien waren ze ook jong, beïnvloedbaar en stiepelzat toen ze als IS'ers maniakaal geweld verheerlijkten, zoals uw jongens op Pukkelpop. Wat uiteraard veel zou verklaren. Kortom, fijn dat u zich zo streng maar toch moederlijk gedraagt tegenover uw en Theo's jongens, die het product zijn van de elitaire, gewelddadige en op uitbuiting gebaseerde kapitalistische cultuur waar u met de NVA zoveel van houdt. Zeg maar uw normen en waarden. 

Wij van de andere kant, die van de arbeidersbeweging in strijd tegen het systeem dat deze elitaire, racistische en seksistische ideeën voortbrengt, gaan eerder uit van iets anders. Wij denken aan de klasseslachtoffers. RIP Heather Heyer. RIP de talloze slachtoffers in Congo die stierven voor rubber en woekerwinsten van een genocidale en racistische heersende klasse. RIP Lumumba. RIP Malcolm X - die ook ooit begon als identitaire zwarte die alle "witte duivels" op basis van zijn ervaringen haatte, maar dat gelukkig bijstelde naar elementaire klassesolidariteit op het einde van zijn leven. En daardoor 10 keer gevaarlijker werd voor de heersende klasse. Net zoals Martin Luther King toen die naar een radicalere, socialistische positie ontwikkelde, waarbij hij de strijd tussen rijk en arm, arbeid en kapitaal als fundamenteel zag. 

Daarom hebben wij een andere instelling. Niet vergeten, niet vergeven, ja waar mogelijk de tegenpartij overtuigen - maar vooral, onszelf organizeren. Om de voedingsbodem voor racisme in een kapseizend systeem van uitbuiting, uitsluiting, neoliberale aanvallen op onze pensioenen, koopkracht en diensten,... weg te vegen en te vervangen door een maatschappij die de ontwikkeling van ieder als voorwaarde heeft voor de ontwikkeling van anderen. Een klassenmaatschappij in crisis heeft racisme nodig om te overleven. We zullen moeten afstappen van dat winstsysteem en de rijkdom democratisch voor ieders behoeften moeten gebruiken, als we het fundament willen creëren om verdeeldheid en racisme definitief te overwinnen.


(pd)


maandag, augustus 06, 2018

Links en rechts: wat het is, en wat het niet is

Als we Joachim Pohlmann, NVA-woordvoerder en recentelijk tinnen soldaat bij het Belgische leger, toelaten om de termen links en rechts te beschrijven, zijn we er beroerd aan toe. Links zou volgens deze Aristoteles aan de Schelde staan voor een zoektocht naar "slachtoffers" om een overdaad aan "moreel superieure" gevoelens kwijt te kunnen. Links zijn staat voor overdreven sympathie met de letters in de lettersoep. Zo diep gaan de gedachten van Pohlmann in zijn meest recente De Morgen-column. Naar het schijnt, als we deze moderne Socrates met het doktersbrilletje mogen geloven, zou rechts dan staan voor "bescherming" en nood hebben - niet aan slachtoffers, verrassend genoeg, want die zijn er wel - maar aan "tegenstanders". Die soms "vijanden" kunnen worden.

Rechts leeft op, aldus Pohlmann, bij de gratie van een vijandbeeld. En dat betreurt hij soms, als het te ver gaat. Wereldoorlog Twee, Kristalnacht, de VNV-collaboratie met nazi-Duitsland,... vermoeden wij. Maar niet als hij zelf als een verloren gelopen cliniclown onder de wapens gaat om naar eigen zeggen "Europa te beschermen". Ook een vorm van "inclusief nationalisme" zullen we maar denken, waarbij iedereen die zich graag laat uitpersen tot 67 jaar en de sociale zekerheid - handjes uit de mouwen - wil afbreken welkom is in de partij. 

Voor dat "boys will be boys"-kamp als NVA-woordvoerder bij het Belgische leger viel als overgangsritueel voor de herboren man misschien wel iets te zeggen. Het was een buitenkans om het nieuwe, maar al te vaak socialistische feminisme te ontlopen. Je kan tenslotte niet de hele tijd voor het patronaat door het stof kruipen en dat uitdagend blijven vinden. Soms dringt zich tijdens een hete zomer - klimaatopwarming, iemand? - dan op dat je ook voor een echte generaal, luitenant, of voor Pohlmanns part een dikbuikige sergeant met O-benen, de grassprieten tussen de stofferige bottines gaat tellen. De rijke omaatjes van residentieel Berchem ter hoogte van de Fruithoflaan zouden daar volzeker van wegsmelten, volgens de strategische berekeningen in het NVA-hoofdkwartier. 

Pohlmann werkt vanuit zijn job, en in tandem met Bart "crying wolf" De Wever, dagelijks mee aan de creatie van die vijanden: langdurig zieken, werklozen, werknemers die niet tot 67 jaar willen werken, werknemers die een fatsoenlijk loon willen, stakende werknemers, werknemers die niet eeuwig in onzekere interimcontracten willen zitten,... Maar vooral ook: de islam, de islam, en ook de vluchtelingen. Zij het niet de fiscale vluchtelingen, want terwille van ons belastinggeld dat met tientallen miljarden door de rijkste 1% naar de belastingparadijzen wordt verscheept, heeft collega NVA'er Van Overtveldt het aantal belastingcontroleurs verlaagd. Ons leefbaar pensioen ligt met teensletsen en een dikke sigaar in de mond te zonnebaden op Panamese stranden. Hasta la vista, baby: voor het kapitaal is het alle dagen carnaval. Wat de NVA zelf doet, doet ze voor de Belgische én Vlaamse superrijken. 

Nee, links staat niet voor zichzelf geheel wegcijferen voor de ander. Links heeft - in tegenstelling tot rechtse besparingsfanaten, da's juist - wel gevoelens. Dat geven we grif toe. Vooral voor onze eigen klasse, de werkende klasse. En nee, we zoeken niet naar "slachtoffers": het neoliberale kapitalisme van Pohlmann en co heeft er ons al genoeg opgeleverd. Langdurig zieken kreunend onder de onmenselijke werkdruk. Werknemers gereduceerd tot een vervelend nummer - bij Ryanair, Lidl en andere "just in time"-cowboy kapitalisten. Drie keer meer armen dan in de jaren '80. Jongeren die geen huis kunnen kopen omdat Pohlmann, De Wever en hun voorgangers lage lonen fantastisch vinden.

En wat te denken van de slachtoffers van hun oorlogen om olie en invloed, in het Midden-Oosten, van Irak tot Syrië. Hallo, wakker worden, reservist Pohlmann, niet liggen slapen en snurken: die honderdduizenden doden, de vluchtelingen,... Dat zijn JULLIE slachtoffers - de slachtoffers van een instabiel, oorlogszuchtig, asociaal en economisch afgeleefd kapitalisme.

Sta ons dus toe, meneer Pohlmann, om de klassenideologie van reëel links als welbegrepen en volledig gerechtvaardigd eigenbelang te beschouwen. Voor onze levensstandaard én voor het milieu. Het welbegrepen materiële klassebelang van de meerderheid van de bevolking. Ook al is iedere werkende zich daar nog niet 100% van bewust. Maar toch een pak bewuster dan 15 of 20 jaar geleden. Uit zelfzuchtig eigenbelang komen we op voor onze lonen en koopkracht, onze sociale zekerheid (die u afbreekt, niet de vluchteling) en onze pensioenen. Kortom: al die dingen waar de rijkste 1% en dus rechts - geen beschermers, maar afbrekers van alles van waarde - een bloedhekel aan heeft.

Links heeft geen behoefte aan ijl gezedenpreek. We verdedigen onze belangen als klasse. Hier en over de grenzen heen. Arbeid tegen kapitaal. U beschermt als rechts zo goed als niets, zelfs niet onze cultuur die u op financieel water en brood zet. Het enige wat u echt beschermt zijn de winsten en de vraatzucht van de rijkste 1%, ten koste van het welbegrepen eigenbelang, de welvaart, een gezonde leefomgeving, een leefbaar milieu, en de toekomst van de huidige en komende generaties. 

(pd)

zondag, juni 10, 2018

Beantwoord rechts getrol met het neerhalen van neoliberale heilige huisjes

De laatste weken vormden een dieptepunt in politiek fatsoen en een hoogtepunt in van de pot gerukte uitspraken door zogenaamde "toppolitici". Helaas was dat vanwege de NVA-politici helemaal de bedoeling. Ze hadden net een massale betoging van 70.000 rond de pensioenafbraak, een pensioenkrant op een miljoen exemplaren van de vakbonden en bedroevend nieuws over de economische groei achter de kiezen.

Het ging ook niet meer zo goed met die groei in Duitsland en dat was voor de NVA-top toch ooit een gidsland, tijdens het interbellum. Het geknoei met de begroting door Johan Van Overtveldt begon nu zelfs voor Bart De Wever - specialist Vlaamse Identiteit die van economie enkel begreep wat Vlaamse patroons hem hadden ingefluisterd in restaurant 't Fornuis - wat te flagrant te worden. Een NVA-politicus werd geacht karikaturen te maken van de standpunten van de tegenpartij, niet er zelf een te worden. 

Net die onderwerpen kwamen op het voorplan waarover het nooit mocht gaan tijdens de verkiezingscampagne! En zo'n campagne begint de dag na de vorige stembusgang bij de Vlaamsnationalen. Een dag dat je geen campagne hebt gevoerd, niet hebt geschoffeld en geschoffeerd om de rijkste 1% uit de wind te zetten, is voor Bart De Wever en Theo Francken een dag dat je niet hebt geleefd. Marketing is alles als je sociaal-economische programma niet wordt gesmaakt door de meerderheid van de bevolking.

Stel dat de kiezer er achter zou komen dat alle werkenden en werklozen, wat ook hun kleur of geloof, door de regering-Michel en BDW worden geviseerd. Drama. Karel Van Eetvelt, de Caligula van de neoliberale vrijemarkteconomie en gewezen Unizo-brulboei die van asociaal gedaas zijn beroep mocht maken, als voorzitter van de VDAB voorstellen!? Nog zo'n springerig NVA-ideetje. Dan weet je dat de Inquisitie voor iedereen zal gelden. Een serieel pester van werkenden en werklozen tot VDAB-topman benoemen. Dan weet je dat de gekken stilaan het neoliberale gekkenhuis hebben overgenomen. 

Het pensioen met punten? Bart De Wever snapt niet dat een mens daartegen op straat komt. Hij snapt het écht niet. Waarom zouden we de hoogte van ons pensioen niet uitbesteden aan neoliberale politici en laten afhangen van het volgende begrotingstekort of de volgende economische crisis? Als het crisis is, komt u toch graag rond met enkele honderden euro minder op uw oude dag. Zoals in Duitsland, economisch gidsland, waar de pensioenen in vrije val zijn sinds het puntensysteem.

De neoliberale experts hadden het zo gezegd. En De Wever vindt het zo normaal als het opkomen en ondergaan van de zon. Wenst u een oude dag in totale financiële onzekerheid, stem NVA, Open VLD of CD&V. 

10 suggesties om het rechtse getrol dat de aandacht van de echte profiteurs en uitbuiters moet afleiden naar de zondebok van de dag (vluchteling, syndicalist, Waal, werkloze, zieke,...) te counteren. Omdat de aanval nog steeds de beste verdediging is.

1. Vraag of ze blij zijn dat ze nu tot 67 jaar kunnen werken met deze regering. Gaan al hun verwachtingen daarmee in vervulling?

2. Heb je aan één indexsprong nog niet genoeg? Moeten het er werkelijk 2 of 3 worden zodat je over je hele loopbaan een gezinswagen én een levenslang abonnement op Flair of Heavy Metal Magazine aan het patronaat cadeau doet? 

3. In Engeland hebben ze de spoorwegen ook geprivatiseerd in de plaats van erin te investeren. En daar wil de belangrijkste oppositiepartij ze nationaliseren onder werknemerscontrole. Zeg langs je neus weg dat dat misschien wel een goed idee is voor de hele economie. Antwoord op de rechtse trol door zijn heilige huisjes onderuit te halen. 

4. Zeg dat die meer dan 200 miljard euro die de grote bedrijven in België jaarlijks in de belastingparadijzen parkeren wel eens mogen gebruikt worden om jobs, degelijke lonen en gratis openbaar vervoer voor iedereen in te voeren. En voor het optrekken van de pensioenen tot een leefbaar niveau. Superrijke fiscale vluchtelingen kunnen ze niet hard genoeg aanpakken!

5. Die taksvluchtelingen van multinationals, zo in de watten gelegd door de opengrenzenlobby van het kapitaal - de regering-Michel, mogen ook een extra belasting betalen als ze regeringen steunen die oorlogen voeren in het Zuiden en daardoor mee de vluchtelingenstromen veroorzaken. Het draagvlak voor solidariteit creëer je door de multinationals aansprakelijk te maken voor de miserie en armoede die ze wereldwijd veroorzaken. Voor elke vluchteling een taks op Katoennatie van Fernand Huts en al die andere gabbers die de werkende mens kloten, met hun eeuwige geëmmer over onze te hoge loonkost en het opvoeren van de werkdruk en flexibiliteit. Geef toe, u wou dat u er zelf was opgekomen.

6. De rechtse trol vindt dit allemaal maar niets. Hij zal afkomen met Di Rupo en de schuld van de sossen. Zeg dat de rijken rijker maken en de armen armer niets met echte sossen te maken heeft. Echte sossen belasten en onteigenen het kapitaal - bv. als ze met delokalisatie dreigen (maar niet alleen dan) - omdat het ons geen vooruitgang meer biedt. 

7. De rechtse trol vindt het vervelend dat u buiten het aanvaardbare kader van de markteconomie treedt. Dat maakt hem of haar lastig. Vooral als ze voor dit getrol partijpolitiek betaald worden. Sommigen zullen over Venezuela beginnen, of China. Zeg dat daar te weinig en niet teveel socialisme het probleem is. En te weinig democratie en permanente afzetbaarheid in de bedrijven en wijken. Weg met bureaucratische dictaturen en halfslachtige nepoplossingen.

8. China is een meer en meer kapitalistische dictatuur waar Bart De Wever graag handelsakkoorden mee afsluit zonder te reppen over democratische of mensenrechten. Vraag uw doordeweekse rechtse trol of dat misschien ook het ideale model van de NVA is voor de arbeidsrelaties in België? Hehe. Hun voorstel voor rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden - vroeger enkel een idee van het neofascistische Vlaams Belang - is toch geen voorteken op dat vlak, mogen we hopen? 

9. Nee, armoede in de steden, economische vertraging en stagnatie, duurdere rekeningen, dure woningen,... zijn geen gevolg van de aanwezigheid van vluchtelingen. We hebben die zaken te danken aan de neoliberale afbraak en het crisisbeleid van het kapitaal. De arbeidersbeweging opzoeken, lucht veel meer op dan jezelf te laten meeslepen door de laatste verdelende Twitter- of Facebook-uitlating van de loopjongens en -meisjes van de rijkste 1%. 

10. De vakbond die zich het hardst verzet tegen het asociale regeringsbeleid van de regering-Michel - het ABVV - wint duizenden leden erbij. In 2016 viel de NVA terug naar 40.316 leden. Sinds het begin van de regeerperiode won het ABVV er in Vlaanderen 28.000 bij! Bijna driekwart van het ledenaantal van dat neoliberaal en verdelend partijtje - dat nochtans een veel betere pers krijgt dan het syndicale militantisme. Dank u, persmagnaten die er wel bij varen, zal BDW denken. Maar let op, een aantal van uw lezers, beste persmagnaten, kijken er blijkbaar stilaan doorheen, door uw liberale propaganda.

De ACV-top betaalt de prijs voor het als eerste lossen van de rol van het sociaal verzet, ondanks de strijdbaarheid van veel van haar militanten. The revolution will not be televized, zeker niet tijdens de Afspraak op de VRT, die nu al liet weten dat ze niet op de afspraak zal zijn. Ze zal wel gestreamed worden op internet, vermoeden wij. Maar nog beter: doe er zelf aan mee.

(pd)

donderdag, december 28, 2017

Eindejaarskwis 2017

Beste vrienden van de arbeidersbeweging, het is weer zover. De riem mag eraf, het feestgedruis en de goede intenties mogen weer uit de kast, de champagne ontkurkt. 2017 was een barstensvol jaar! Catalonië, de opstand voor vrouwenrechten en #metoo, het eeuwige geblunder van Trump,... Maar ook: de regering-Michel die nog altijd niet als een pudding in elkaar is gestuikt, ondanks de lawine aan asociale maatregelen die ze over ons blijft uitstorten. En bleef het maar bij één Trump. Maar nee, dat volkje plant zich voort. Theo Trump, Bart Trump, Zuhal Trump (ze hebben allebei borsten),... Sinds kort ook Hendrikje Bogaert Trump van de CD&V, die "grote religieuze symbolen" wil bannen uit de publieke ruimte. Gaan ze kathedralen slopen bij de christendemocraten? Voorwaar, de tijden veranderen. 

Als er dus van iets een "aanzuigeffect" was, dan wel van Trump-klonen zonder papieren die de werkende klasse willen verdelen. Wist u trouwens dat er één thema was waarvan Theo Francken wel heeft wakker gelegen de laatste weken? Nee, niet van gemartelde Soedanezen. En nee, ook niet van uw gedecimeerde pensioen met punten binnenkort. Maar wel van dit dilemma: zou Theo in alle gemeentehuizen in het land onder dwang een kerststal met Maria, Jozef, het kindje Jezus en enkele levende ezels en ossen (Jambon, Van Overtveldt, BDW,...) laten installeren, mogelijk zelfs met ook de Wijzen uit het Oosten aan hun zijde met goedkope brol van Aldi als nederig "cadeau"? Of zou hij die uit het Midden-Oosten afkomstige bende toch terug de zee in drijven, met zijn broek opgetrokken tot ver boven de enkels, op de winderige stranden van Calais? Daar lag Theo van te woelen tijdens de kerstdagen.

Welaan dan, uit deze rijk gevulde trog - het blijft tenslotte nog kapitalisme - hadden wij het milde genoegen een eindejaarskwis te destilleren. Vooruit met de vragen en de arbeidersklasse.

1/ De Paradise en andere Papers onthulden voor de zoveelste keer dat het riedeltje "er is geen geld meer" eigenlijk neoliberale nieuwspraak is voor: al de rijkdom die aan betere lonen, openbare diensten, fatsoenlijke gezondheidszorg en een cursus "Leer 15 minuten per dag de armen niet te beschimpen" voor Zuhal Demir zou kunnen worden besteed, ligt vandaag weg te teren in de belastingparadijzen. Wij kunnen alleen maar aannemen dat de rijkste 1% en de grote bedrijven het daar verloren hebben gelegd. En dat ze er niets op tegen kunnen hebben dat een regering van de werkenden dat geld confisceert om, onder meer en niet prioritair, Zuhal eindelijk van haar fobie voor haar eigen afkomst - de arme mijncité in Limburg - af te helpen. Wat deed de regering-Michel om de vondst van die berg slapend kapitaal te vieren?

a. Ze belegde een etentje in restaurant 't Fornuis in Antwerpen om zelf een graantje mee te pikken van de patronale weelde

b. Theo Francken verkondigde dat we "het putje van het Europese bad" zouden worden als we dat slapend en snurkend kapitaal zouden aanslaan en sociaal investeren

c. Maggie De Block sneed in het budget voor kinderpsychiatrie en wierp zich daarna in de modder op Tomorrowland, alsof ze haar kiezers wou inprenten dat ze van kapitalistische zwijnerij hield

d. Door nog meer geld dat wij hebben voortgebracht via een drastische verlaging van de vennootschapsbelasting terug richting grootkapitaal door te sluizen 

Antwoord: d. "C" had gekund, behalve dat het niet regende en Maggie dus geen zwijnerij in de modder kon uithalen. Juist is juist.

2/ In september waren er gevoelig minder aanwezigen op de familiedag van de NVA dan tijdens voorgaande edities. Aan wie of wat heeft het partijbestuur van de Vlaamsnationale partij dit fiasco toegeschreven?

a. Het Belgische weer (eigen wolkbreuk eerst)

b. Het bungee springen van Bart De Wever schrok de kinderen af en verpletterde bijna het nageslacht van Philippe Muyters

c. Feministen probeerden NVA-woordvoerder en herboren man Joachim Pohlmann te bekogelen met waterballonnen 

d. De cumul van Siegfried Bracke, part time weergod voor een kleine vergoeding tijdens NVA-evenementen 

e. Laffe Vlamingen die niet trots zijn op hun identiteit: belastingen ontwijken en zich beklagen over vakbondsstrijd die ons betaalde vakantie en de sociale zekerheid opleverde

Antwoord: d zeker niet. Cumulkoning Bracke mag van zijn voorzitter niet meer in de pers verschijnen als boegbeeld van de NVA. Een mediatiek Zwart Gat dreigt voor de grootste graaier onder de Vlaamsnationale ritselaars. Blijven graaien mag hij nog wel van De Wever, maar in het duister. Als neoliberale politicus moet je je prioriteiten stellen. 

3/ Tijdens de Franse presidentsverkiezingen kwam de linkse Jean-Luc Mélenchon met zijn La France Insoumise bijna in de tweede ronde terecht. Mélenchon voerde een brede campagne met ruimte voor andere radicaal-linkse krachten om de beweging te versterken. Het burgerlijke wit konijn Macron werd president, maar verloor sindsdien door aanvallen op het arbeidscontract en de sociale zekerheid veel van zijn pluimen. Hoe heet de nieuwe partij die door Macron werd opgericht en die midden november reeds te maken kreeg met muiterij omwille van "het gebrek aan interne democratie"? 

a. La République En Marche (De republiek marcheert)

b. Moules Néolibérales Déjà Vendues (Neoliberale mosselen volledig uitverkocht)

c. Les Fils et Filles à Papa (Invasie van de neoliberale snobs)

d. Patrie, Patrons, Pénuries (Je denkt te kiezen voor het vaderland maar, verdorie, je krijgt de hebzuchtige patroons en de sociale tekorten op je bord)

Antwoord: a

4/ Donald Trump, Amerikaans president als hij niet aan het golfen is, had ook na zijn verkiezingsoverwinning de onbedwingbare neiging om tegenstanders met kleinerende koosnaampjes te bedenken. Helaas voor de mensheid ging het toen al over tegenstanders met een nucleaire capaciteit. En niet zoveel grijze massa tussen de oren. Welke koosnaam bedacht Trump al twitterend op zijn Witte Huis-toilet voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die andere egomaniak met een kort lontje?

a. Little Kim

b. Rotten Tomato Kim

c. Little Rocket Man

d. Silly Hairdo Kim 

e. Very Smelly Kim

Antwoord: c

5/ In oktober werd na tientallen jaren van intens onderzoek geopenbaard wie de Reus was van de Bende Van Nijvel: een rijkswachter met extreemrechtse sympathieën. Van onze stoel vallen van verbazing deden we helaas niet: een uiterst-rechts onderdeel van de staat diende het land te destabiliseren om het repressieapparaat te versterken. Volgens Bart Eeckhout van De Morgen moesten we vooral niet denken dat België vandaag nog altijd een "failed state" zou zijn. De man heeft duidelijk nog nooit in de file gezeten. Of door een Brusselse tunnel gereden, die overlevingstocht voor koppige waaghalzen. Of de dag doorgebracht op een maaltijdrantsoen van 3 euro. Wat gepensioneerden moeten doorstaan omdat de falende staat ouderenzorg liever aan privébedrijven uitlevert. Eeckhout beperkte zich tot de diep-christelijke insteek van Adams - de wederhelft van Eva - zondeval: hadden we allemaal niet onze onvolkomenheden? Niet echt betrouwbare berichtgeving moest je vaststellen, zelfs hier en daar flirtend met fake news, deze van het kapitaal afhankelijke opiniemakerij. 

Hoe heette het geheime netwerk dat ondergrondse, rechtse cellen moest klaarstomen voor strijd tegen een "communistische machtsovername", wanneer het kapitalisme onvermijdelijk aan het wankelen zou gaan?

a. Worstendraaiers Vanden Boeynants en Zonen

b. Het VTM Nieuws, met Dany Verstraeten

c. Sigfried Bracke en de Strijdende Krachten van het Gretig Graaiende Westen

d. Gladio

e. Super Mario

f. De Antwerpse Politie wanneer op de Turnhoutsebaan een bloembak omvervalt ("'t Is de proletarische revolutie!" - welnee, nog niet)

g. De Anti-Communistische Kruisvaarders van de Herenhuizen op de Cogels Osylei: de inhoudloze, reactionaire club die met een onwaarschijnlijk belabberd Personality Magazine het socialisme van Patrick Janssens torpedeerde (het zat al onder water) en daarmee de hard-rechtse NVA desastreus naar de overwinning loodste in Antwerpen. Naar verluidt wordt een gloednieuw Personality Magazine over Tom Meeuws van de SP.a in de steigers gezet. Met selfies uit restaurant 't Fornuis, enkele schatten van ukken met ontblote bips uit de familiesfeer, tal van Bekende Vlamingen over zijn schitterende forehand in het tennisspel, aangetrouwde familie over Toms voorliefde voor het gezelschapsspel "Vier op een rij", zijn liefhebbende echtgenote over de favoriete danspasjes van de politicus, zijn passie voor Pekingeend met ananas én het hotel waar hij zijn grootste laadpaal liet installeren. Dit alles naast een reeks exclusieve Whatsapp-berichtjes gericht aan Land Invest Group om Toms "onafhankelijkheid" in de verf te zetten. Jazeker, de ellende kan weer beginnen: bij de NVA hebben ze al - net als tijdens de campagne tegen Patrick Janssens - drie tot de nok gevulde vrachtwagens besteld van het 'Tom Meeuws Personality Magazine', om zoveel stuitend anti-socialisme zelf onder de bevolking te verspreiden...

Antwoord: d

6/ Volgens Donald Trump waren er onder de neonazi's die keet schopten in Charlottesville ook "very fine people". Dat zou hij misschien van sommige kampbewakers in Dachau ook hebben beweerd. Voor een reeks zakenlieden waren Trumps uitlatingen een brug te ver. Ze stapten misnoegd uit de economische adviesraden van de president. Zolang hij alleen maar Mexicanen uitkafferde, gehandicapten bespotte en vrouwen seksistisch schoffeerde, vonden ze dat perfect in lijn met hun business plan. Maar dezelfde dingen uitsteken met een fascistenhelm op je hoofd? Ho maar. Zo flagrant moest het ook niet worden. Hoe heet de kikker die door neonazi's in de VS wordt gebruikt als symbool op uiterst-rechtse memes? 

a. Slimy Frog Siegfried Bracke. De opgeblazen kikker in menige Raad van Bestuur voor een slordige 300.000 euro per jaar. Getekend: Volkspartij NVA, de partij die "zegt wat u denkt", maar verdient wat u nooit zult verdienen. Kijk daar: een vluchteling.

b. Pepe The Frog

c. De Ku Klux Kikker

d. De Alt-Right Breedsmoelkikker, die per ongeluk door een massale antifa betoging van 40.000 in Boston werd platgetrapt

Antwoord: b

7/ "Dat maakt mij zeer verdrietig. En ik ben dat ook." Dramatische en geladen woorden in de dorre herfst van 2017. Shakespeare aan de Schelde. Bijna zo zwaar geladen als de cementbak van bouwbedrijf Land Invest Group, dat in 't Stad veel hoger dan de voorschriften mag bouwen. De Meryl Streep in Bart De Wever was ook dit jaar weer heftig sniffend, snuivend en snotterend van de partij. Nooit een traan gelaten voor werkenden, werklozen of gepensioneerden. Maar ho maar als het over Zijn Integriteit gaat. Hou je dan maar vast aan de takken van de omgehakte bomen. Dan gaan de traansluizen wagenwijd open en kan het blik "heilige verontwaardiging" niet groot genoeg zijn.

En probeer niet als ambtenaar om daarover je mond te openen, want dan staat manipulatief Bartje met de professionele guillotine klaar. Wil naar verluidt de vrije meningsuiting in het Vrije Westen verdedigen. Maar riskeer het niet om over zijn beleid, partij of persoon een kritische mening te uiten. In welke bewoordingen, bij benadering, brak de NVA-voorzitter de loopbaan van een stadsmedewerker die in de Zevende Dag zijn licht kwam werpen op de bouwfratsen van het Schepencollege en de burgemeester? 

a. "Ik ben niet van beton en dat meen ik ook. Maar ik wil de carrière van X morgen op de bodem van de Schelde terugvinden. Begrepen? Of moet ik er nog een tekeningetje bij maken?" 

b. "Hier worden vuile politieke spelletjes gespeeld. Ontsla X, of je ligt zelf ook buiten. Net als iedereen die mij tegenspreekt." 

c. "Als ik een Romeinse keizer was zou ik die criticus laten insmeren met pek, boven de grill houden en tenslotte laten vierendelen, om zijn ledematen aan de honden te voederen. Maar omdat ik geen onmens ben: gelieve die man stante pede zijn C4 te geven." 

d. "Ik moet dit doen van Joachim Pohlmann, onze directeur Volksmisleiding. Joachim staat in nauw contact met zijn mannelijke en dierlijke oerdriften. Met een heel gamma aan in zijn tuin ontwikkelde, anti-feministische oerinstincten. Als ze nog eens een slingeraap nodig hebben om de apenkooien in de Zoo uit te testen, moeten ze Joachim vragen en niet een droge academicus als ik. Onze neoliberale boodschap zal eén en ondeelbaar over Vlaanderen weergalmen. Eruit met die schaamteloze tegenstrever, die het college van Burgemeester en Schepenen omwille van een beetje hoogbouw durfde te bekritiseren!" 

Antwoord: d, vermoedelijk

8/ Rond Kerstmis publiceerde Het Laatste Nieuws een artikel waaruit bleek dat voor 3/4e van de gepensioneerden het pensioen niet volstaat om een rusthuis te betalen. Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zou deze factuur de komende jaren nog fiks oplopen, voor het - in de hemel als we rijstpap eten met gouden lepeltjes? - weer beter wordt. De CD&V'er overweegt in naam van Jezus Christus en de apostelen enkel een "dagprijsgarantie". Wat in een situatie waarin 3/4e van de rusthuisbewoners zijn factuur niet zelf kan betalen als een suggestie klinkt waar enkel de betere maffiabaas kan opkomen. "Oud worden" wordt voor het kapitalisme steeds meer een misdaad, niet iets wat van nature in onze genen zit.

Waar verwijst het lugubere "pensioen met punten" naar, een voorstel dat in regeringskringen nog méér opwinding veroorzaakt dan mogen dansen in string voor het VBO, Voka en bouwpromotor Land Invest Group? 

a. Wie nog een pensioen wil in 2020 zal al zijn Artis Historiapunten uit de jaren '70 moeten bijeenschrapen. Wie dat niet kan, heeft pech en is weldra zelf geschiedenis. 

b. Alleen stoere binken die zich in de bossen met NVA-woordvoerder Joachim Pohlmann kunnen uitleven - zwiepend van tak naar tak - krijgen voldoende punten om nog een pensioen te krijgen. Niet teveel echter. Ook voor neoliberale Neanderthalers moet er een stimulans aanwezig blijven om het loodje te leggen. 

c. Het pensioen met punten betekent dat we slechts een economische crisis verwijderd zijn van Griekse pensioenniveaus. De regering zal immers zelf beslissen als een Romeinse keizer - niet op basis van hoelang u hebt gewerkt of voor hoeveel loon - of u als gepensioneerde nog recht hebt op smeerkaas op uw dagelijkse boterhammetje, of helemaal niet.

d. Wie echt vooruitkijkt, ziet na het pensioen met punten al het pensioen zonder punten, enkel met een grijnzende of beteuterde smiley, opduiken. Geld zal er helaas niet meer zijn voor pensioenen in de laat-kapitalistische smiley-samenleving. Voka en Theo Francken hebben nu al tientallen Vietnamese clickfarms ingehuurd om via sociale media de aandacht af te leiden van de miljarden in de belastingparadijzen naar de vluchtelingen. Nog grotere economische pineuten dan wijzelf, die nog harder getroffen worden door crisis en imperialistische ontwrichting. En dat zonder een dagprijsgarantie, stel je voor. 

Antwoord: c

9/ Ter gelegenheid van 100 jaar Russische revolutie werd tijdens het VRT-programma De Afspraak grijze eminentie Mark Eyskens uitgenodigd. Eertijds CD&V-boegbeeld en een christenmens binnen de grenzen van het kapitalisme. Eyskens gaf lang een bij studenten populaire cursus Economie aan de KU Leuven. Als je nog een bijvak zocht dat niet teveel inspanning vergde, waarbij de professor vooral aan zelfpromotie leek te doen en graag punten uitdeelde om sympathiek over te komen, dan was je bij Eyskens steeds aan het juiste adres. De neergang van de CD&V heeft hij met die katholieke vrijgevigheid niet kunnen verhinderen. Eyskens bleef tenslotte een neoliberaal boegbeeld voor rijke kerkgangers in Knokke Zoute. Hoe heet het boek van Lenin, leider van de Russische revolutie - die massabeweging die ze bij de openbare omroep zo graag beschimpen, waarin hij de houding van marxisten tegenover de kapitalistische staat en arbeidersdemocratie samenvatte? Met tal van verrassende inzichten waar De Afspraak, omwille van de kerk die in het midden moest worden gehouden, helaas geen tijd voor had.

a. De proletarische revolutie, Samson en de Renegaat Gert: niet iedereen kan rijk worden onder het kapitalisme, doh - 't is juist omgekeerd

b. Wat te doen als neofascistische trollen en IS-militanten er bij presentator Bart Schols beter vanaf komen? De openbare omroep en de kwestie van arbeiderscontrole. 

c. Twee Stappen voorwaarts, drie opzij, als je Zat van het Café terugkomt

d. Het Neoliberale Katholicisme: Hoogste Stadium van de Hemeltergende Hypocrisie

e. Staat en revolutie 

f. De Economische Inhoud van de Heer Eyskens: de crisis verklaren is niet belangrijk, wel sympathiek overkomen door veel punten uit te delen

Antwoord: e

10/ Tijdens de Warmste Week op radio en TV bleek weer eens hoe groot de solidariteit van werkende mensen is. En hoe afstotelijk de tandpastaglimlach van neoliberale politici die gisteren nog miljoenen voor dienstverlening wegbespaarden om vervolgens tegen de kerstperiode plots de universele liefdadigheid te ontdekken. Hoe zouden we, om deze kwalijke trend te keren, volgend jaar best de Warmste Week organiseren in alle steden en dorpen die dit landje rijk is? 

a. Door met de vakbonden en de linkerzijde de regering een warme lente, zomer en herfst voor te bereiden. Zodat ze tegen kerst 2018 vrolijk samen met de kalkoen op een warm bord kan worden geserveerd, naast de appetijtelijke veenbessensaus en de kroketjes. 

b. Door de regering Michel en alle andere politici te laten werken aan een werknemersloon. De opbrengst wordt geschonken aan de Sociale Zekerheid en onze pensioenkassen.

c. Da's goed. Maar als we dan toch bezig zijn: door de miljarden van het kapitaal in de belastingparadijzen op te eisen tijdens een collectieve reis van arbeidersdelegaties naar de Kaaimaneilanden, Barbados, etc. Laat ons de postbusbedrijven daar bezetten en de door ons gecreëerde rijkdom terugstorten naar de bankrekening van een regering van de werknemers, die in 2018 hopelijk komaf zal maken met de zichzelf verrijkende neoliberale kliek en de overheersing van het kapitaal. 

d. Dat zijn geen slechte ideeën. Maar we moeten ook onze klassebroeders en -zusters van Catalonië tot Soedan niet vergeten. Als we dan toch beslissen om het kapitaal te onteigenen, laat ons het dan goed doen: van pool tot evenaar en terug. In een wereldwijde, vrijwillige federatie van werknemersregeringen. Start de polonaise maar, James. 

Antwoord: allemaal gewonnen!

Prettige feesten aan alle arbeiders!

(pd)

woensdag, augustus 02, 2017

Anthony Scaramucci, ex-Communicatie Directeur van Trump: vloekend financiekapitaal op drift

Het was slechts een kwestie van dagen vooraleer Anthony Scaramucci - inmiddels ex-Communicatie Directeur - door Donald Trump de laan werd uitgestuurd. Liefhebber van zonnebrillen, door moeder natuur voorzien van een hoekig gezicht zoals Arnold Schwarzenegger in The Terminator. Italiaanse looks, stijl de betere mafiabaas. Meteen ook kleurrijk taalgebruik spuiend "off the record" - dacht hij verkeerdelijk - over de andere opgeblazen ego's in het Witte Huis. Reince Priebus, dat laffe compromis met de establishment Republikeinen en verdacht van menig lek naar de valse, valse media, was een "paranoïde schizofreen" omdat hij niet samen met Trump gezellig op restaurant mocht. En Steve Bannon dan, de als verlopen kunstgalerijbezoeker uitgedoste meesterstrateeg van neo-racistisch rechts. Die klaploper probeerde, volgens een kwade Scaramucci tegenover een journalist van de New Yorker, "constant aan zijn eigen lul te zuigen". Over Preibus wist de Directeur Communicatie verder te melden dat die in het verleden, jazeker, "zijn lul had tegengehouden" - 'cock-blocked' in het taaltje van zakenbankiers, steunpilaren van de gemeenschap - door hem een benoeming in het Witte Huis te ontzeggen. Met Donald Trump zou het terug een "Gelukkig Kerstmis" worden in Amerika, zo prentte hij de scouts recent nog in tijdens hun jamboree. De recente aanwinst in zijn miljonairskabinet leek de weg naar een godsvruchtig leven voorlopig ondergeschikt te vinden aan het gebruikelijke gedaas der roofdierachtige, financiële kapitalisten. 

In het Witte Huis ontlokten Scaramucci's inzichten veel onbegrip. Niet alleen omwille van een conservatieve basis die niet eens vermoedde dat de dingen die de Directeur Communicatie beschreef, bestonden. Want wie was hier eigenlijk de grootste bullshitter? Scaramucci dreigde met zijn "kleurrijk taalgebruik" Trump zelve in de schaduw te stellen. Was dit tenslotte niet de codetaal waarmee Goldman Sachs-bankiers, en Romeinse keizers die Bart De Wever graag eenzijdig citeert, het sinds mensenheugenis tot heersers van de schepping hebben geschopt? 

Scaramucci was nochtans niet helemaal slecht begonnen. Op Twitter wist hij bij zijn aantreden zijn toekomstige fans grootmoedig te melden: "Volledige transparantie. Ik delete al mijn vroegere tweets over de president." Dat klonk nog mooi, over die transparantie. De wereld wist toen nog niet hoe transparant Scaramucci zou worden... En verder: "Vergeet wat ik ooit beweerde over de reëel bestaande klimaatopwarming en een zeer bekwame Hillary Clinton. Als de president het wil, verkondig ik even gepassioneerd het tegendeel. En dat wil de potus." Met als uitsmijter: "Wellicht is de aarde, die nauwelijks opwarmt you guys, ook plat. Als Amerikaanse patriot zal ik mij ook over een platte aarde ontfermen, als God en de vrije markt dat willen."

Hoogmoed, hebzucht, onkuisheid,... Jaloezie? Voor een kabinet dat nog meer dan de Bush-clan aan bijbelstudie doet, was Scaramucci misschien niet de beste apostel van christelijke zelfredzaamheid. Trump zelf slaat de bijbelklas overigens over als hij enigszins kan. Kon dat handboek voor Werelds Koningschap niet op een A4‘tje worden samengevat, zoals de briefings van de CIA? En er was toch al een koning op aarde, meende Trump verontwaardigd. Waarom je vermoeien met een Nummer Twee die zich niet eens Ivanka's kledinglijn kan veroorloven? 

En dus was het over en uit voor de slijmerige Scaramouche. Een man die Trump op zijn minst loyaal was in brutaliteit, chaos en bakken leugens om bestwil. Een vloekende windbuil uit de al even opgeblazen financiële sector. De Terminators van het kapitaal: zolang ze onder mekaar overhoop liggen, laten ze ons even met rust. Organize en resist, want lang duurt dat meestal niet. 

(pd)

donderdag, februari 02, 2017

Bart De Wever: Tournée Néolibérale

Beste Bart De Wever, 

Na de hele heisa om Donald Trump en zijn aan nazi-Duitsland ontleende inreisverboden, werd het voor u een pak moeilijker om in de media te komen. Hoe kon u zo'n chaotische rechtse provocateur nog overklassen? Met welke onhaalbare maatregel moest u de politieke concurrentie nu weer het nakijken geven en de nieuwscyclus naar u toetrekken, op een moment dat Trump van "onhaalbare provocaties" een angstwekkende realiteit maakte? U moest het op uw Schoon Verdiep allicht even overpeinzen, zoals een meesterstrateeg zijn nieuwe "geniale zet" voorbereidt. Politieke marketing is alles als de regering consequent de levensstandaard blijft neerhalen, de economische groei zakt en de staatsschuld de lucht in blijft gaan. 

Inmiddels weten we hoe uw meesterlijk plan zich verder ontvouwt. U en uw partij blijven fervent voorstander van besparingen. U zou wat graag meehuilen tegen noodzakelijke loonsverhogingen voor de werknemers in het kader van het loonakkoord. Wat sowieso slechts kruimels zijn. Maar u bijt halsstarrig op uw lip. Stel dat daar kiezers van u tussenzitten? Nee, als u in de nasleep van Trumpiaanse chaos in de media komt, dan liever met de Tournée Minerale. Over hoe u er vroeger als bijna-alcoholist bijna aan onderdoor ging. Ja! Drama alweer verzekerd. En daar kicken de media op. Alweer een "aangrijpend" verhaal over een persoonlijke helletocht, niet over de Middellandse Zee maar in de armen van Vrouwe Alcohol, en zelfoverwinning. Dat veel liever dan de gebruikelijke Tournée Néolibérale voor de patroons en rijkste 1%. Of publiekelijk pissig doen over dat beetje loonopslag voor de werkers in het loonakkoord. Laat dat maar over aan beruchte bolwerken van zelfbeklag als Karel Van Eetvelt (Unizo) en Agoria.

Vreemd genoeg zijn het in die kringen enkel loonsverhogingen voor de werknemers die jobs kosten, en nooit de veel steilere loonsverhogingen voor de patroons. Begrijpe wie kan?! Als je dan toch van een brede ASO-vorming hebt genoten, van bijna alle voordelen van de Westerse beschaving, als je werkelijk alle ontplooiïngskansen hebt gehad... en je komt niet verder dan de eeuwig herhaalde mantra dat "de loonkost te hoog is"... Wat zegt dat dan over ons opvoedingsproject en culturele peil? 

In een Knack-interview - voor het overige toch een kritische periodiek - laat u de wereld bloedserieus geworden: "Het is gemakkelijker nee te zeggen tegen het eerste glas dan tegen het tweede". Werkelijk, een ervaringsdeskundige. Verder laat u de verbijsterde reporter noteren dat u "duidelijk over de grens van wat een dokter alcoholisme noemt" balanceerde. Daar zaten we echt op te wachten. Om naast uw besparende ook uw bezopen kant te leren kennen. De dramatiek van zondeval en wederopstanding door persoonlijke ijver en wilskracht. Het recept achter elke afgezaagde Hollywood-film - een kapitalistisch sprookje.

Dat u als politicus hoeveelheden drank achterover kapte die een volwassen os meteen zouden vellen, kan ons geen moer interesseren. Wat mij en de werkende klasse nogal interesseert, is dat u onze pensioenleeftijd tot 67 jaar hebt opgetrokken en ons loon een indexsprong hebt opgelegd, terwijl u zichzelf lazarus dronk met uw patronale vrienden. Of zoals de mateloos gefascineerde reporter, als betrof het een sociale enquête van Emile Zola zelve, het uit zijn toetsenbord tokkelt: "Je moet het niet onderschatten: alcohol is werkelijk overal. (...) Zeker in mijn beroepsgroep wordt dat bijna letterlijk naar je mond gebracht. (...) We hebben ook een cultuur in Vlaanderen waarbij mensen verwachten dat je meedrinkt." En dat je binnenkort meer van je medicatie zelf mag betalen, als de NVA-voorzitter je oefenend voor de volgende halve marathon straalbezopen van het voetpad drumt. Met dank aan de besparingen in de gezondheidszorg. Waarover de reporter geen kritische vraag wist te verzinnen, terwijl die omtrent het thema Tournée Minerale toch bijna in zijn neus beet? Had De Wever het kwaliteitsmedium vooraf afgedreigd dat hij hen "nooit meer" een interview zou bezorgen, als zijn verleden als zuipschuit niet dramatisch genoeg in hun kolommen zou worden neergepleurd? 

De human interest niet-berichtgeving die ook de "kwaliteitspers" in zijn ban heeft, laat elk zinnig mens best aan zich voorbijtrekken. Als we aan het einde van de neoliberale rit nog wat in onze portefeuille willen overhouden, ten minste. De uitgemolken dieetkuur van Bart De Wever? De zoveelste halve of hele marathon langs geprivatiseerde stadsdiensten van de van het zweet gutsende NVA-voorman? De neut teveel van de burgemeester, die we toch geen alcoholisme mogen noemen omdat hij - als teken van superieure wilskracht - nog kon stoppen wanneer hij wou?

Welk drama wordt het morgen, meneer De Wever? "Hoe ik mijn levensbedreigende verslaving aan pindanootjes overwon". "Hoe ik de mojito uit de oorschelp van Liesbeth Homans lepelde tijdens mijn studententijd". "Hoe ik van mijn hoestsiroopverslaving afkickte en een nieuw leven begon als tegenstander van de sociale zekerheid". Eerlijk gezegd, wij willen en kunnen het niet meer horen! Stop met die onzin over dieet- en andere kuren, fetisjen en verslavingen. Neoliberale politici hebben maar één taak: afkicken van een besparings- en privatiseringsdrift waarvan je je voor minder in de drank zou smijten. De enige levensreddende kuur die daarbij kan helpen, zijn de goede zorgen en omkadering van de strijd voerende arbeidersbeweging. 

(pd)

maandag, december 26, 2016

Eindejaarskwis: ja, dat was 2016

Temidden van de kerstboomverlichting, het vrolijk op je bek gaan op de ijspiste van de kerstmarkt en de heilsdronk op het ongetwijfeld revolutionaire jaar 2017 ligt er een wereld van beschouwingen, vooruitzichten, terugblikken en overpeinzingen. Die gaan we hier allemaal even terzijde laten liggen om ons te concentreren op de essentie van de eindejaarsperiode: binge drinken, gevolgd door binge dansen en politiek niet-correct lachen met onze rechtse en neoliberale tegenstanders. 't Is dat ze het zélf niet anders zouden hebben gewild. We moeten de zaken benoemen zoals ze zijn. Als de NVA de cijfers vervalst van de Nationale Bank - over dat andere schandaal, Theo's Twittergate, is de jury nog aan het beraadslagen - dan zullen we hen voortaan de "professionele leugenaars van de politiek" moeten noemen. Of erger. In alle media, ja zelfs op Facebook. 

Als Maggie De Block (Open VLD) met haar besparingen in de ziekenhuizen de gezondheidszorg torpedeert, zullen we het probleem moeten benoemen. Als neoliberale chaos met voorbedachte rade. Als Johan Van Overtveldt een begroting zo lek als een Zwitserse gatenkaas indient, zullen we niet halsstarrig wegkijken - wat conservatieven onveranderlijk doen - maar de brede massa's mobiliseren tegen zijn agenda in dienst van de rijkste 1%. Met z'n allen in het verweer voor de universele waarden, en vooral ook belangen, van de werkende klasse. Daarom: vooruit met de eindejaarskwis 2016. Een jaar waarin kapitalistische cowboys nog steeds veel wonnen... maar waarin strijdvaardige Indianen toch al een paar stevige pijlen in de kont van het overjaarse winstsysteem wisten te mikken. Als we ons zo mogen uitdrukken. Doet u mee?

1/ Het afgelopen jaar was niet meteen een opsteker voor sommige "westerse waarden". Eén traditie met stevige wortels in de arbeidersbeweging - de 38-urenweek - werd voorbereid op afschaffing door de regering Michel. De tax shift draaide, wat een verrassing, uit op een stevige bonus voor de bazen. Daar bovenop kregen we de Panama Papers in onze maag gesplitst: belastingen zijn een volkssport waar menige patronale Scrooge van vindt dat ze op hem niet van toepassing zijn. De besparingen in de gezondheidszorg lokten eind november een indrukwekkende mobilisatie uit van de sector. Maar toch kwam er geen veralgemeend actieplan van de vakbonden om deze regering effectief te stoppen. Welke vakbondsleider legde - niet gevolgd door de anderen - wel nog de mogelijkheid van een actieplan en algemene staking op tafel als antwoord op de afbraak van de regering? 

a) Marc "Ik ga het zeggen" Leemans (ACV)

b) Rudy "Zou ik het wel zeggen" De Leeuw (ABVV)

c) Marc Goblet (FGTB)

d) Etienne "Ik zeg altijd vanalles over om het even wat, da's beroepsmisvorming" Vermeersch (Filosofisch Verbond Voor Niet Altijd Gefundeerde Meningen)

Antwoord: c

2/ 2016 was het jaar waarin vals nieuws op internet viraal ging. "President Obama opent discobar op Guantanamo Bay"; "Duitse schaakfederatie nomineert Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) voor Eva Braun Trofee"; "Imam uit Zaandam geeft slechte haver aan paard van Sinterklaas"; "Imam uit Zaandam geeft Mia Doornaert slechte haver". Allemaal volledig verzonnen, natuurlijk. Zelf hebben we een zeer gevoelige bullshit meter. Maar dat kan van het Stalen Ros van de Anti-Moslim Brigade Mia Doornaert niet worden gezegd. De barones bleef ook in 2016 ongenuanceerd "dé islam" op één hoop gooien met een heleboel slechte dingen. Welke complete hoax ofte van de pot gerukt en verzonnen verhaal deed de feiten minnende journaliste in Mia Doornaert - ja, da's lang zoeken - definitief overstag gaan? Welk vals nieuwsitem werd door Mia zomaar verder getweet? 

a) Haar volledige oeuvre op de website van De Standaard

b) Het foutieve online artikel "Paul Goossens, ex-Mei '68'er en aanhanger van Piketty, eet kat van buren op na die in de microgolfoven te hebben geroosterd"

c) Het compleet verzonnen artikel "30% van de rechtse journalisten wordt betaald door de CIA, 19% door de Mossad - aan weed verslaafde Belgische Staatsveiligheid scoort slechts 5% ('hey man, wij zijn te stoned om om het even wie om te kopen...')"

d) Een vervalst You Tube filmpje waarin zogezegd "fanatieke moslims" een kerstboom omver duwen uit zogezegd anti-christelijke gevoelens (Mia is hot voor kerstbomen)

e) Het veeleer onwaarschijnlijke artikel "Karl Marx en Friedrich Engels: twee collectivisten onder mijn bed"

Antwoord: d

3/ 2016 was het jaar waarin de NVA haar eigen bestaansreden - tenzij dat het treiteren van de werkende klasse en het verrijken van 1%'ers als Fernand Huts is natuurlijk - bulderlachend overboord gooide. Hendrik Vuye - een soort academicus, tevens NVA parlementair - en Bart De Wever - een soort Romeins keizer, tevens gevoelsmens als het hem uitkomt - konden niet meer samen door één Vlaamsnationale deur. De reden? Vuye dacht dat separatisme - en niet alleen maar het pluimen van de werkende mens - de kerntaak van de NVA is. Oh boy. Daar was de Romeinse keizer van het Schoon Verdiep niet mee opgezet. Vuye bevond zich nog sneller bij de uitgang van zijn partij dan een buitenwipper die binnenkort de bevoegdheid heeft om Liesbeth Homans te fouilleren wanneer die waggelend, struikelend en "Waar zitten die armen hier?" schreeuwend een bruin café binnenvalt.

Wat stond er op de beruchte NVA-debatfiches - waarvan Vuye het bestaan bevestigde - nadat Homans een dronken spektakel van zichzelf had gemaakt tijdens de show "Nacht van de Televisiesterren" met Luc Alloo?

a) Luc Alloo is een rode linkie-winkie en absoluut geen Tele Romeo. Laten we mekaar geen Lallende Liesbeth noemen. 

b) Openbare dronkenschap is geen levenshouding die wij als NVA aanbevelen. Maar het is ook geen misdaad tegen de menselijkheid. Zoals de talloze stakingen en betogingen van de vakbonden tegen de regering Michel.

c) Het PS profitariaat is duizend keer erger dan deze ode aan Bacchus, Duvel en Dionysos

d) Iedereen weet dat Lallende Liesbeth de privé-militie is van AB Inbev. Haar industriële drankverbruik is een stevige bonus voor de sector en creëerde reeds 100.000 jobs. Ze kan ook niet de hele dag met neoliberaal beleid de armen pesten. Dat zou pas onmenselijk zijn.
 
e) System Error. Beep beep slurp slurp. Please reboot your neoliberal message. Major Malfunction. Heading For a Crash. Burps. 

Antwoord: e

4/ Terwijl Bernie Sanders stadions met tienduizenden aanhangers liet vollopen, richtten de mediagroepen in de VS een camera op elke middelvinger van de rechtse populist Trump. Achteraf kwamen we te weten waarom ook Clinton gezinde media daar gretig aan deelnamen. Het was de strategie van het Clinton kamp om de meer geflipte kandidaten bij de Republikeinen als verkiesbaar te laten voorstellen door bevriende journalisten. Zo dacht de oorlog stokende en aan big business verkleefde vleugel van de Democraten de verkiezingen op zijn duimpje te winnen. Een kleine misrekening. De markt voor links-liberale, pro-establishment ideetjes bleek een elitaire zeepbel die de wereld een geföhnde versie van een rijke circusaap, Donald Trump, opleverde. Wie van de volgende figuren werd door Trump NIET als kandidaat voor zijn regering naar voren geschoven?

a) Een rijke miljardair die publiek onderwijs haat, op Onderwijs

b) Een stevig in de slappe was zittende Goldman Sachs bankier, als Secretaris voor Handel

c) Een met de tanden klapperende piranha uit de moerassen van Texas, als Secretaris van Binnenlandse Zaken

d) Een minder rijke maar extra pathologische generaal, Dolle Hond bijgenaamd, op Defensie

e) Nog een architect van de crisis van 2008, annex bankier, op Financiën, in dit kabinet van plutocraten 

Antwoord: c. Voorlopig werd nog geen levensechte piranha gesolliciteerd door Trump. Al wil generaal Mattis zo'n dier wel in de visbokaal van het Witte Huis zien ronddartelen. "Ik kick op de gevechtsscènes met de roze zalm. In het belang van de natie, Donald." (draait met de ogen, toont serie gouden en verrotte tanden, en grinnikt onheilspellend)

5/ Het afgelopen jaar zagen we een opvallende opstoot aan bedenkelijke opiniepeilingen. Zo pakte de nieuwszender - what's in a name - VTM bijna wekelijks uit met spectaculaire en onthullende "enquêtes". Gelukkig was er telkens de filosoof Etienne Vermeersch om deze peilingen, steevast door Dany Verstraeten himself afgenomen in taverne "Bij Jules en Josiane" te Edegem, in het juiste perspectief te plaatsen. Wat wist Etienne Vermeersch te vertellen over de grote Islam-enquête, die Verstraeten exclusief afnam bij de 3 moslims die elke week bij Jules en Josiane een wafel met slagroom komen eten? (Waarbij Jules op bevel van VTM, en met zichtbare tegenzin, zich als "salafist" moest uitdossen achter zijn tapkast, om de peiling een "meer waarheidsgetrouw karakter" te geven)

a) "Woehaa. Deze peiling is volslagen onzin. Maar dat levert vast sensationele titels op. En ik wil toch dat ze me de volgende keer opnieuw vragen voor filosofische duiding?"

b) "Kan je Rik Torfs niet vragen, gasten? Die praat graag over zaken waar hij niets van afweet, zoals de principes en methodes van het opinieonderzoek."

c) "Het torpederen van de meerwaardebelasting is een gemiste kans voor de CD&V. Dat toont deze peiling nog maar eens aan."

d) "Online opiniepeilingen zijn vanuit filosofisch standpunt de voorbode van groot maatschappelijk onheil. Volstrekt onbetrouwbaar en ethisch verwerpelijk. Het gaat er enkel om om meer kijkers te verwerven of meer lezers een rad voor de ogen te draaien, met sensationale maar ongefundeerde flauwekul."

e) "Moslims zijn gekenmerkt door weinig kennis van de islam. En ik ken geen bal van opinieonderzoek."

Antwoord: e (eerste stuk, de rest hebben we zelf verzonnen)

6/ In augustus begonnen Bart De Wever en de NVA een kruistocht tegen de boerkini. Ondergoed waar niemand tot dan het bestaan van vermoedde. Maar dat in NVA kringen op een schare van ingewijden kon rekenen. Persoonlijk vinden wij niet dat vrouwen zich moeten bedekken om "bescheiden" te zijn. Wij denken dat alleen maar van Lallende Liesbeth Homans. Maar dit terzijde. Als vrouwen zelf daarvoor kiezen, is dat echter hun recht. Ieder zijn keuzevrijheid, dus. Wij gaan zeker niemand opleggen om iets al dan niet te dragen op een strand, zoals de kledingpolitie van de NVA. Al is het wel onze grote wens om Bart De Wever ooit als een soort derderangs operettedictator - in Napoleon laarzen en met de helmboswuivende kuif van zijn favoriete Romeinse legergeneraal - de vogeltjesdans te zien uitvoeren. Die man doet toch al alles om de aandacht van de economische plundering van de werkende mens onder Michel I af te leiden. Waarom dan niet de vogeltjesdans in zwembroek, met autoritaire Napoleon laarzen aangegespt, en met de driftig wuivende helmbos van een Romeinse legergeneraal op z'n hoofd?

Maar ter zake: hoeveel boerkini's heeft de NVA deze zomer aan de Belgische kust geteld, om de aandacht van hun geknoei met de begroting en de nieuwe besparingen in onder meer de gezondheidszorg af te leiden? 

a) Werkelijk geen één. Maar daar dienen racistische symbooldossiers ook niet voor. 

b) Bart De Wever lag tijdens de zomer twee weken in de duinen van het strand van Sint-Anneke om een boerkini te spotten. Twee weken! Hield er enkel een pak bevuild door duivenstront, zweverige veldkennis van de cocaïne in het stedelijke rioolwater, en een politieke zonneslag aan over. 

c) Jan Jambon werd in november in boerkini gesignaleerd op de betoging van de militairen in Brussel. Alwaar deze laatsten werden natgespoten door een overijverig waterkanon. Jambons commentaar achteraf: "Als we als NVA de statistieken van de Nationale Bank mogen vervalsen, waarom zou ik mijn uitwaaierende bikinilijn dan niet mogen verdoezelen. Doh."

d) Zuhal Demir poseerde met de enige waargenomen boerkini tijdens een fotosessie in het parlement. Waarna ze het stakingsrecht frontaal aanviel. Cultureel verward zijn is niet alles. 

Antwoord: a

7/ Jeremy Corbyn, de linkse Labour leider, werd door de rechterzijde veel verwijten gemaakt. Dat hij geen respect toonde voor het volkslied, geen das droeg, niet bereid was om in Syrië te gaan bombarderen zoals beschaafde mensen. Tevens dat hij geveinsd zou hebben dat geprivatiseerde treinen in Engeland steevast overvol zitten. Terwijl Corbyn volgens de internationale pers nog heel veel plaats had! 't Scheelde geen haar of Traingate deed de monarchie wankelen. De neoliberale Blair aanhangers konden dan ook niets anders dan de poten onder de stoel van zo'n herverdelende peacenik weg te zagen. Hoe heet de beweging rond Corbyn, die helaas met bureaucratische methodes andere linkse stromingen buiten de Labour Party probeert te houden, in de plaats van een open discussie over strategie en programma met alle antineoliberale krachten aan te gaan? 

a) De "Het draait niet om programma of klasseonafhankelijkheid, dit is 2016" Liga

b) De "Jeremy or bust" Tendens

c) De "Waarom zouden we de oorlog stokende en privatiserende blairisten uitdrijven, als we dat met de antineoliberalen buiten de Labour Party makkelijker kunnen doen" stroming

d) Momentum

e) Democracy But Not Now Please!

Antwoord: d

8/ Het afgelopen jaar brak de Pvda met pieken tot 18% langs Waalse kant door in de peilingen. Zelfs in die mate dat de PS zich ten tijde van de stemming over het CETA vrijhandelsverdrag even herinnerde dat ze socialisten waren. Ja, dat was effe schrikken. Bart De Wever stelde dat hij zich bij buitenlandse diplomaten nader moest verklaren voor de aanwezigheid van "communisten" in zuidelijk België. Hij liet dat klinken als een soort Zika-virus op steroïden. Voor zijn eigen kruiperige handelsmissies naar de Chinese stalinisten - "Oh, wat hebt u een grappige opvatting over arbeidersrechten, helaas kunnen we dit in België nog niet volledig toepassen" - moest hij zich dan weer niet verantwoorden. Aan welk amusementsprogramma op TV - je weet wel, dat flikkerende scherm dat je niet in je broekzak kan steken - namen zowel Bart De Wever als Pvda-woordvoerder Raoul Hedebouw deel? 

a) Dagelijkse kost: klassenstrijd tussen de casserollen, met Jeroen Meus

b) De Ideale Wereld: een democratisch geplande economie, of neoliberaal verval waarvan we de statistieken NVA-gewijs vervalsen? 

c) De Slimste Mens ter Wereld

d) De Veruit Lompste Mens ter Wereld (met een gastoptreden van illusionist Johan Van Overtveldt, rekenwonder uit de school van Chicago)

e) Komen Eten voor de rijkste 1% ook daarmee gaat lopen, als het van BDW, Michel en hun kliek afhangt 

Antwoord: c. Economische nationalisatie en planning, bijvoorbeeld van Caterpillar waar duizenden hun job verliezen, werd door de Pvda helaas nog niet als antwoord op de crisis naar voren gebracht. 

9/ In december lanceerde de Pvda een oproep voor een "progressief kartel" in Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen, naar de SP.a en Groen toe. Dat de weg naar zo'n kartel niet noodzakelijk over rozen loopt, werd duidelijk uit een interview met één van de mogelijke kartelpartners in het rechtse zakenblad Trends, eveneens in december. Welke weinig verlichte - we mogen zelfs zeggen dat het licht volledig uit was - verdediger van de werkende klasse stelde in Trends dat "staken maatschappelijk nefast" is?

a) Monika De Coninck (SP.a)

b) Luc Van den Bossche (SP.a)

c) Kristof Calvo (Groen)

d) Meyrem Almaci (Groen)

e) Mieke Vogels (Groen)

Antwoord: c. De Antwerpse SP.a'ster De Coninck sprak zich toen ze Federaal Minister voor Werk was sterk uit tegen stakingen. Luc Van den Bossche noemde staken om de vijf minuten "onverantwoord". Je bankrekening vullen in raden van bestuur was als sociaaldemocraat wel verantwoord. Mieke Vogels, Antwerps lid van Groen, pleitte recent nog voor de privatisering van de zorg en noemde dat "21e eeuws". Maar het was dus Kristof Calvo die "staken maatschappelijk nefast" noemde. Meyrem Almaci, Groen-kopstuk in Antwerpen, vond die reactionaire prietpraat geen struikelblok. Een progressief en antineoliberaal programma, is het werkelijk met deze krachten dat we het gaan uitbouwen? 

10/ Cultuur! Dit is het moment waarop Theo Francken naar zijn kerststal grijpt. Anderen grijpen naar een goed boek, een CD, of een theatervoorstelling. Of andere culturele uitingen die de regering Michel nog niet heeft wegbespaard. Cultuurbarbaren. 2016 was een jaar waarin de muzikale helden ons bij bosjes ontvielen. David Bowie, Leonard Cohen, Prince,... Geniale artiesten zijn dikwijls hun tijd ver vooruit. Ze voorvoelen de ontwikkelingen in de maatschappij en drukken die veelgelaagd en zwanger van betekenis uit in hun kunst. In welke song voorspelde de briljante songwriter Prince het drama met de kerststal van Holsbeek, waarbij Jozef en Maria uit het gemeentehuis dreigden te worden verwijderd en de lokale NVA opriep om massaal met kerststallen naar het gemeentehuis te komen? 

a) Another Lonely Christmas in Holsbeek

b) Lady Cab Driver, breng zo snel mogelijk mijn kerststal naar het gemeentehuis

c) Baby, I'm a Star boven de kerststal van Holsbeek 

d) Sometimes It Snows op mijn normen en waarden 

e) You Got the Looksaus met Kebab, dat bevalt NVA Lubbeek ook niet hoor

f) Let's Go Crazy en naar het gemeentehuis met onze os en ezel

g) I Would Die 4 de kerststal van Holsbeek

h) Controversy (is all Theo Francken ever needs)

Antwoord: h

Prettige feesten aan alle arbeiders!

(pd)