vrijdag, maart 13, 2009

Lang leve de Togacommissie!

Geachte heer Tommelein, inspirerende gids van de eeuwig stralende Togacommissie,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, beste meneer Tommelein: wij dachten dat uw commissie zou handelen over welke vileine politicus nu precies Fortis op schandalige wijze wou laten plunderen, dan wel herstructureren, door de dolgedraaide winsthaaien van BNP Paribas. Wat een illusie. Er is daar helemaal niks over gezegd in uw commissie, geachte heer Tommelein! Kan de maatschappij en de werkende mens het zich wel permitteren om zijn lot in handen van de private gieren uit de banksector te leggen? Denken ze daar immers niet enkel aan de winst? Aan de immer opwaartse trend der kwartaalcijfers? Waar de bonussen, het wagenpark, de body peeling en de plezierreisjes van de topmanagers met tandpastaglimlach zo intens afhankelijk van zijn? Heeft die onverantwoordelijke private banksector daardoor niet de hele maatschappij gegijzeld? Door met de goedkeuring van vrijemarktpolitici zo'n huiveringwekkende berg aan schulden op te stapelen dat ze het reeds broze economische weefsel wel moest verscheuren, eens het kapitalisme zijn onvermijdelijke kuren zou krijgen?

Geachte heer Tommelein, wij zouden in dit kader graag een belangwekkende brief aan uw onderzoek willen toevoegen. Met de plechtstatigheid die u van linkse socialisten nu eenmaal mag verwachten. Niet omdat we rechter of magistraat zijn. Verre van. En kicken op zwarte toga's doen we vooralsnog ook niet. Geen ambities in die richting. Al willen we bezadigde mannen op leeftijd het zeker niet misgunnen om hele dagen lang in een jurk rond te lopen. Je hoopt dat ze het occasionele handwasje meester zijn, daar in de judiciële lavabo. Wel, daarentegen, omdat wij enkele tegenstrijdigheden hebben opgemerkt in de verklaring van sommige politici in die Togacommissie van u. Iemand moet er liegen. Iemand. Ze liegen allemaal tegen de arbeiders. Maar u wil natuurlijk weten: in hoeverre liegen ze hier in mijn Commissie tegen elkaar? Leterme, die priester-fietser in dienst van het grootkapitaal! Of uw collega-liberaal, Didier Reynders: de man die van het verwaarlozen van belastingcontrole op bedrijven zijn beroep mocht maken.

Wat voor verschil maakt het, in de grond, of er in het Fortisdossier beïnvloeding was tussen het gerecht en de politiek? De heilige scheiding der machten? Pff, meneer Tommelein, laat ons u iets vertellen: iedereen weet toch dat de elite - magistraten, politici, bedrijfsleiders, aspirant-hoofdredacteurs,... - zichzelf stuktafelt met elkaar in uitgelezen etablissementen, uit dezelfde lagen van de maatschappij afkomstig is en van gelijkaardige toplonen smult. Wat is er nieuw onder de zon? Uw suntan van de sauna?

Geachte heer Tommelein, ik lees in de krant dat niet enkel uw liberale ideologie maar ook uw Commissie glansloos in duigen ligt. Wie verstaat die magistraten ook, zelfs als ze beslissen om brieven te schrijven? Geen mens toch? De Turk in de pitabar bij ons hier beneden spreekt begrijpelijker Nederlands dan al die in soepjurken ronddolende gerechtelijke marsmannetjes samen. In tegenstelling tot de ontregelde neoliberalen onder ons, echter, zijn socialisten er steeds om te helpen. Geachte heer Tommelein, wij willen niet dat u na deze hectische Commissie zonder werk valt en binnen de 6 maanden van een werkloosheidsuitkering geschorst wordt, als we uw eigen programma billijk zouden toepassen. Dat zou gezien uw inzet in deze zaak onaanvaardbaar zijn. Kortom: we kunnen uw politieke toekomst niet aan de vrije markt overlaten.

Bart Tommelein! Liberaal Commissie-opperhoofd en toekomst van alle burgemeestersvrouwen in bontjas. Doe iets. Red die Fortiszwendel van de nakende ondergang. Uw conclusies moeten radicaal om. Nu het nog kan. Of het is met uw aanzien en de verkiezingsuitslag gedaan. Er rest nog maar één mogelijkheid: een socialistische oplossing met diepgang. Verras uw Commissieleden en de hele bevolking! Roep in uw conclusies op voor de onmiddellijke nationalisatie van Fortis, zonder schadeloosstelling van de grote aandeelhouders, garandeer de werknemers hun job, en laat ze stemmen over democratisch zelfbeheer door het personeel. Ontruk het bedrijf welsprekend aan de aasgieren van het grootkapitaal, die al veel te veel levens hebben geruïneerd. U kent ze: het waren uw vrienden. Maar daar hebt u nu genoeg van. U staat vandaag niet meer als blauw maar Rood Bartje aan de kant van de werkende mens - niet alleen de Vlaming, maar ook de hardwerkende mijnwerkers in Zuid-Afrika, de superuitgebuite arbeiders in China, en elders! Uw partijgenoot Paul De Grauwe, de Fidel Castro van Open VLD, mag u tot een trouw strijdmakker rekenen om na Fortis ook de gehele banksector te nationaliseren. 't Is nooit te laat om van klassesympathieën te veranderen. Gewoon doen. Anders gaan de werkende massa's misschien zelf met de primeur lopen!

Strijdbare groet,

Namens de Bankcommissie van Links-socialisme.blogspot.com

zaterdag, maart 07, 2009

Moderne partijen

door Jon Sneyers

Voor moderne partijen
is een programma overbodig
en veel leden zijn niet nodig
want de top kan maar gedijen
als de basis haar niet stoort.
“Ideologie” is een vies woord.
Militanten zijn optioneel —
we hebben liever personeel.

Al wat telt
zijn percepties en recepties,
afgestofte beloften,
problemen omzeilen en opinies peilen,
imago, reclamebureau... maar vooral:

Goed bestuur op elk niveau!
Gezwind en eensgezind,
het neoliberaal discours!
De Post en openbaar vervoer?

Privatiseren! ...op Europees niveau!
Privatiseren! ...op federaal niveau!
Privatiseren! ...op regionaal niveau!
Privatiseren! Privatiseren!
Privatiseren! ...op regionaal niveau!
Privatiseren! ...op provinciaal niveau!
Privatiseren! ...op gemeentelijk niveau!
Privatiseren! ... oh ja.

We hebben plaats voor iedereen:
rechtse sterken, rechtse zwakken,
rechtse jeugd en rechtse zakken,
rechtse venten, rechtse vrouwen,
rechtse sossen, rechtse blauwen,
rechtse fasco's, rechtse tsjeven,
rechtse groene regelneven,
rechtse goeien, rechtse slechten,
rechtse linksen en rechtse rechtsen.

Want voor moderne partijen
is de inhoud overbodig
actieve leden zijn niet nodig
want de top kan maar gedijen
als ze tegenspraak niet hoort.
“Democratie” is maar een woord;
militanten zijn optioneel —
we hebben er liever niet te veel.

Al wat telt ...is geld.
Variatie in dotatie,
goede communicatie,
postjesverdeling in een persmededeling,
ego, partijbureau... en vooral:

Goed bestuur op elk niveau!
Gezwind en goed gezind,
een neoliberaal beleid!
En de sociale zekerheid?

Daar is geen geld voor! ...op gemeentelijk niveau!
Daar is geen geld voor! ...op provinciaal niveau!
Daar is geen geld voor! ...op regionaal niveau!
Daar is geen geld voor! Daar is geen geld voor!
Daar is geen geld voor! ...op regionaal niveau!
Daar is geen geld voor! ...op federaal niveau!
Daar is geen geld voor! ...op Europees niveau!
Daar is geen geld voor! ... oh nee.

dinsdag, maart 03, 2009

Brief aan de burgemeester

Beste burgemeester, geachte heer Louis Tobback,

Via de pers hebben wij vernomen dat u ons aller Fochplein, in hartje Leuven, een andere naam wil toebedelen. Reeds enige weken volgen wij met groeiende verbijstering en soms ook licht afgrijzen dit publieke debat, dat de Leuvense problematiek ver overschrijdt. Uw redenering als burgervader is bekend: Foch deugde niet, als mens en zeker niet als maarschalk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze figuur was persoonlijk mede verantwoordelijk voor de massaslachting van ontelbare arbeiders tijdens dit inferno. En waarvoor? Voor de meerdere eer en glorie van de bevelhebbers zelf, en de politici van die tijd. Denken we maar aan de sociaaldemocratische parlementairen die de oorlogskredieten toen meestemden. En daarmee het belang van de natie hoger schatten dan het leven en lijden van de werkende mens. De oude Emile Vandervelde! Die ging de bolsjevieken in hoogsteigen persoon op het hart drukken dat ze de Eerste Wereldoorlog zeker niet mochten stopzetten. Enfin, daar moeten we voor een kenner van de geschiedenis als u geen tekeningetje bij maken.

Groot was onze verbazing toen Walter Pauli in het progressieve dagblad De Morgen de verdediging van de maarschalk opnam. Namens de democratie kon dat niet zijn, want die bestond nog niet echt. Eén mens, één stem? De elite wilde er niet van weten. De rijken hadden in die tijd nog zo goed als alles te zeggen. Dus ook wat generaals als Foch wel of niet met hun soldaten mochten uitspoken. Sneuvelen voor het vaderland? Ze konden zich voor de arbeiders geen mooier einde indenken, terwijl ze zelf de oorlogswinsten opslurpten met een slap handje en patriottische mist in de ogen.

Amper progressiever vonden we de bijdrage van een academicus van de Universiteit Antwerpen. Die stelde voor om het Fochplein om te dopen tot Fosjplein. Fosjplein! Bij wijze van "subversieve" ontmijning van het oorlogskarakter van de maarschalk. Subversief! "Hey Marina, poppetje, waar zien we elkaar straks om vier uur?" "Op het Fosjplein, Robin." Zo zie je maar tot wat voor waanvoorstellingen het postmodernisme allemaal kan leiden. Pure decadentie. Waar houden ze zich aan onze universiteiten eigenlijk nog mee bezig? Het is een vraag die ons de laatste tijd wel meer overvalt. Fosjplein... Waarom dan niet meteen "Flosjplein", als we toch onnozel bezig zijn en maarschalk Flush of Flos - wat geestig - een toer willen lappen?

Geachte heer burgemeester, u mag dan wel een sociaaldemocraat in de Napoleontische stijl van Vandervelde en Ebert zijn, een gepast antwoord op deze kluchtzangers is gepast. Vergeet niet dat er in onze stad arbeiders voor het algemeen stemrecht zijn gestorven. Neergekogeld door de gedecoreerde Fochs van hun tijd. Jan Govaerts! Petrus Imbrechts! Marten Vanlens! Petrus Jansegers! Jan Ceusters! Pieter Jensen! Klassebroeders, gesneuveld in de strijd! Hun herinnering zal niet vervagen als en slechts als wij collectief de schande van dat Foch- dan wel Flosplein kunnen uitwissen.

Dan komen wij nu tot de kern van de zaak, burgemeester. Wij weten dat u het niet gewend bent om te luisteren. Laat staan naar marxisten, waarvan u de onderbouw betwist, door te zeggen dat hun moeder lelijk is. Toch zou u zichzelf in extremis nog kunnen vereeuwigen voor alle Leuvenaars. De middenstand uitgezonderd, maar die hebben Marktrock al. Waar wij op doelen: misschien kan u, bij wijze van afscheid, toch nog iets positiefs doen voor de arbeidende en studerende mens in uw stad die het hart links en solidair hoort kloppen, in de plaats van het geklop en gebagger van de graafmachines en voorhamers van de prestigeprojecten in uw stad. (Of de sociale koopwoningen waar amper nog iets sociaals aan is, maar we wijken af.)

Wat we uit de ziel van ons hart, als zo'n plek al bestaat, willen zeggen is: herdoop dat miserabele en volstrekt ouderwetse Fochplein in het fantastische, übercoole Rosa Luxemburgplein! Internationale uitstraling verzekerd! Hele busladingen Duitse toeristen zullen onze stad vereren met hun bezoekjes! Socialisten, échte socialisten die nog nooit in hun leven iets hebben geprivatiseerd (het zou gewoon niet in hen opkomen), uit de hele wereld zullen onze stad gezellig platlopen. Ze zullen er niet meer weg te branden zijn, in tegenstelling tot de klasseverrader Janssenius Patrick. De Grote Markt, de Vismarkt, de Kapucijnenvoer, tot aan Gasthuisberg: één grote commune. De universiteit? Wordt inmiddels beheerd door democratisch verkozen raden van studenten en personeel, met Rik Torfs als jolige patroonheilige. We nationaliseren in één moeite die lelijke Quick op de hoek van het F*chplein en de Stella Artois, onder arbeiderscontrole vanzelfsprekend. Schol! De klanken van de Internationale zullen voor ons aller genot opstijgen uit het statige kerkorgel, op het Rosa Luxemburgplein. U zal, als een echte Lenin, vanop de trappen van het stadhuis de massa's verwelkomen in alle talen die u machtig bent (134, jawel). Rosa en het wereldproletariaat rekenen op u, burgemeester!

Strijdbare groet,

vanwege links-socialisme.blogspot.com en het Leuvense marxisme-leninisme