dinsdag, november 03, 2009

Schutyser en zonen

Het mailverkeer tussen Barteld Schutyser, de nobele onbekende, en Caroline Gennez (SP.a-amazone) over het buitenwerken van Frank Vandenbroucke deed flink wat stof opwaaien. Ai ai, wat een kille toon! Wat een cynisme in de manier waarop er over partijgenoten wordt gesproken. In de krabbenmand die de burgerlijke politiek heet, is een en ander echter meer regel dan uitzondering. Vorm boven inhoud, en allemaal samen voor de postjes. Daar moeten vodden van komen. En jawel...

Werkelijk alle traditionele partijen zijn ziek in het image building-bedje, zo blijkt. Lees mee uit een selectie vertrouwelijke mails die links-socialisme@blogspot.com - volstrekt ongevraagd - kreeg toegestuurd.

L'assassinat de la princesse (Vlaams Belang)

From: Philip Dewinter (zwarte_roerganger@hotmail.com)
To: Den Bokkerijder (de_SA_had_gelijk@gmail.com)

Ciaokes en heil Bokke,

Wanneer krijg ik van u die laatste Blu-ray-schijf over de slag bij Stalingrad terug, vriend? Blijven de Duitsers daarin verliezen? Och ja, haha, voor ik het vergeet: het laatste nieuws over de functie van ondervoorzitter al gehoord? We hebben morelleke het forelleke dan toch moeten voorstellen voor dit symbolisch postje. Neuk! Ik bedoel: zwaar fuck, in beschaafd Nederlands. Anders dreigde Vanhecke ermee om vervroegd op pensioen te gaan. En de partij is tegen vervroegd pensioen. Wij zijn voor een Derde, Vierde en Vijfde Generatiepact. En we hebben het Tweede nog niet gehad... lol. Ik hoop dat de partijraad dat wel gaat stemmen... want l'assassinat de la princesse...

Toedeloe Bokke en houzee,

Jouw Flupke.


Zet Verstrepen niet op de eerste rij, gatsamme! (Lijst Dedecker)

From: Jean-Marie Dedecker (ikbendebaas@yahoo.com)
To: Boudewijn "I love free markets, aha" Bouckaert (slecht_kapsel@adamsmith.uk)

Hé Bouckie,

De Jean-Marie hier. Hoe gaat het nog met onze ideologische denktank, waarvan de naam me nu niet meer te binnen schiet? Wordt er nog wel gedacht binnen deze partij? De islam geeft een hifhroene waas over ons westerse denken helegd, inclusief het mijne. Laat me weten hoe het staat met onze denktank buddy, as soon as possible!

Maar waarover ik je eigenlijk schrijf, Bouckie: na het collectieve opstappen van onze afdelingen in Mechelen, Ertvelde en Groot-Peutie, zijn er nog elders brandgaarden van verzet tegen mijn verlichte persoon? En hoe zit het met die nozem van een Verstrepen in Antwerpen? Heeft hij u de laatste dagen ook constant de oren van de kop gezaagd over zijn nieuwste project? Radio Free Sint-Anneke, puh! En die pipo denkt dat hij daar held voor zal krijgen van ons? Ik los dat op in 15 minuten als ik wil. 15 minuten! Zet hem in ieder geval niet op de eerste rij op het volgende partijbestuur, of ik neem hem in een fatale Ashi Waza. En wie dat niet aanstaat, mag direct vertrekken. Binnen de 10 minuten!

Da's nog voor ik het heb opgelost.

Je Jean-Marie.


Leterme? De vice die geen vice was (CD&V)

From: Herman Van Rompuy (besparingen@socialezekerheid.com)
To: Dehaene, Jean-Luc (goed_verdienen@inbev.be)

Beste Jean-Luc,

Ik zou gaarne bij deze je indringende oordeel vernemen over de heikele kwestie B-H-V, die mijn regering zo diepgaand verdeelt. Geen gemakkelijk issue. Ik weet het, ik weet het, Jean-Luc. Maar bij een koerswending aangaande de basisbeginselen van de sociale zekerheid, noodwendig omwille van de lonkende leegte in de staatskas, hoort vanzelfsprekend een sociale staatshervorming. Maar in dat licht had ik graag eerst de zaak B-H-V in de ijskast gestoken, naast mijn spinazie en koteletten. Alleen, Jean-Luc, krijg ik het vriesvak niet meer open, dat Yves met zijn 5 minuten politieke moed zo vakkundig heeft dichtgetimmerd. Gelukkig zijn er nog mijn gedichten, en het besef van de nietigheid van mezelf, en mijn ego'tje, in het heelal.

Hartelijke groeten van je vriend,

Herman.