zondag, mei 26, 2013

Een mini-job van 450€… voor Gwendolyn Rutten (Open VLD)!

Bij Open VLD - de openluchtgevangenis voor vrijemarktdenkers - hebben ze de lokroep van Unizokopman en serieel patronaal pyromaan Karel Van Eetvelt aanhoord. Er is in België al veel neoliberaal gemoderniseerd. Zodanig werd onze economie aan de moderne noden aangepast en "hervormd" dat we tegenwoordig niet meer met 500.000, maar met officieel 1,5 miljoen armen zitten in ons land. Kapitalisme - een werk dat nooit ophoudt!

Het vroom hervormen - in de herderlijk-patronale newspeak - en aan de delicate zeden van de winstlogica aanpassen van onze lonen, heeft er ondertussen wel voor gezorgd dat je met 2 een job moet uitoefenen in een gezin. De goede oude tijd van de jaren '60, toen één loon nog volstond om een gezin te onderhouden, hebben we qua gemoderniseerde koopkracht - in de ogen van Open VLD allicht - dynamisch en eigentijds zoals de fenomenen onderaanneming, dienstencheque en collectief massaontslag van ons afgeworpen.

Aangezien we niet kunnen aannemen dat Gwendolyn niet het goede voorbeeld zou willen geven wat de 450€-lonen betreft, en dat zo'n systeem staat of valt met goede voorbeelden, lanceren we bij deze een benefiet om Gewijde Gwendolyn van de loodzware last - voor onze economie - van haar parlementaire wedde te ontdoen. Wij doen een oproep aan alle levende en half slaperige krachten in dit land! Ja, dus ook de rechtse of anderszins met de voeten slepende vakbondsleidingen. Laat ons met z'n allen de handen in elkaar slaan om Gwendolyn, de Hervormster met de Asociale Hamer, zelf voor 450€ per maand aan het "werk" - als je reactionair gebral nu ook al zo mag noemen - te stellen!

Red de uitstervende soort der neoliberale politici, maar niet te lang - Benefiet voor diepblauwe Gwendolyn!

Sinds de dappere dame haar vranke oproep deed, is er in Vlaanderen een spontane golf van solidariteit met de overbetaalde politica ontstaan. Een trits scoutsverenigingen, middenstanders, tapdansscholen, multinationals en lokale overheden wil Gwendolyn helpen bij haar omtovering van economisch misleide, maar toch niet goedkope politica tot superuitgebuite arbeidskracht. En zo de economie een duwtje in de rug geven - recht over de afgrond der kapitalistische besparingen, zoals door de nuance niet vattende "negatievelingen" hier en daar wordt gevreesd.

Scoutsvereniging "De Blinde Valkjes" uit Kemzeke bedankt de blauwe politica namens de gehele jeugd van vandaag. Toen kleine koters krijgen voor sommigen nog betaalbaar was. De jongelingen nemen graag de verantwoordelijkheid voor hun toekomstige hamburgerjob op, geloven niet langer in gouden bergen, of de toevallige boom die tot in de hemel reikt, en organiseren daarom een pannekoekenbak om Gwendolyn met "3 potten choco van Kwatta" en "een volledige zak muizenstrontjes" op gang te helpen. Alle andere opbrengsten gaan naar de verdere uitholling van de sociale zekerheid, verzekert men ons. Bedankt Blinde Valkjes! Denken we.

Tapijten Vangenechten uit Waregem stort elke maand 12 euro uit haar Corporate Social Responsability Fund om Gwendolyns verplaatsingskosten naar het parlement te sponsoren. Een mooie bijdrage! Dat wordt extra hard doortrappen op die driewieler, Gwendolyn, wil je de volgende besparingsronde niet missen. Wat op zijn beurt weer een extra euro oplevert uit het "Green Tax Deductible Corporate Rip Off Initiative" van de tapijtenproducent. Een busticket moet je tegenwoordig verdienen - zeker in het kostelijke Brussel, haha!

Zangvereniging "De Gele Spikkeltjes" uit Oostkamp, vervolgens, zal de kelen schor schallen tijdens een exclusief fundraising diner, lieten ze ons onderbetaalde call center weten. En dit alles gehuld in de originele, afgetrapte kledij - zeg maar jute zakken - uit de film Daens! Zo 19e eeuws! Bij Open VLD staan ze met de tranen in de ogen. En niet alleen van de kapitalistische sigarenrook.

De Gezinsbond liet bij wijze van persbericht weten dat ze in geval van de invoering van 450 euro-jobs een kortere werkweek wil voorstellen aan haar personeel. En dit "in ontstentenis van baby's en een nageslacht, die toch alleen maar nodeloos geld zouden kosten aan hun verwekkers". Bravo voor de Gezinsbond! Dit spaart meteen ook een hoop pampers en milieuonvriendelijke tutters uit. Het milieu zal bij deze door het kapitaal opgelegde kinderloosheid alleen maar wel varen. Vraag en aanbod? Niet waar baarmoeder en fallus elkaar tegen de ijzeren marktlogica in ontmoeten, lieve mensen. Breng maar een spiraaltje in tegen de economisch neerwaartse spiraal, lijken onze politici te zeggen.

Janssen Pharmaceutica tenslotte bedankt de Open VLD-voorzitster voor haar genuanceerde standpunt, dat - gelukkig voor alle brave, de wet respecterende burgers - wars is van alle onbezonnen radicalisme, waar grootmoeders pantoffels alleen maar uit pure ergernis van kunnen kromgroeien. Het farmaceuticabedrijf verwacht een fikse opstoot van de verkoop van anti-stresspilletjes, drastische onlustremmers en andere vormen van medicatie, die de man of vrouw met onderbetaalde Kleenex-job in Gwendolyns ideale samenleving zonder kleerscheuren de dag moeten doorhelpen. Het inspirerende repertoire van The Sound of Music fluitend, en vrolijk hinkstapspringend, op weg naar de apotheek om de hoek. No stress. Big pharma waakt, u betaalt hoogstens hun prijskaartje.

En dan is er nog...

Gwendolyn "Maatschappelijk Weefsel in Frutten" Rutten: enkele citaten uit de nieuwe Liberales-publicatie "Het Blauwe Boekje" (eindredactie, voet- en borrelnoten: Dirk Verhofstadt).

"Voor 450 euro kan ik twee ker per maand naar de kapper. Is dat nodig, vraag ik mij af?"

"450 euro? Hoeveel kost een brood tegenwoordig? 0,3 eurocent?"

"De huur van een eigen woning of appartement, laat staan de hypotheek van een woonst afbetalen, is niets voor jongere of zelfs iets oudere werkenden. De toekomst is aan de uitgebreide familie, die alles met elkaar deelt. Kijk naar het zonnige Griekenland! Ook de occasionele tegenslagen van het leven, primitieve slaapkamergeluiden en het afvoerputje van de badkuip.Yikes?!! Neen, liberale solidariteit met de patroons en grote aandeelhouders."

"Voor 450 euro eet je elke dag spaghetti met saus uit een potje en boterhammen met choco! Is dat niet de wilde droom van elke jongere? Of, euhm, ben ik dat misschien? Hihihi. Oeps."