dinsdag, mei 05, 2009

Stemtest

De komende weken zal u als onschuldige kiezer weer om de oren worden geslagen met Stemtesten allerhande. In kranten, op TV, bij de bakker als u croissants denkt te gaan halen: om de haverklap zal men u willen melden welke traditionele partij het best bij uw schoenen, dan wel uw politieke overtuiging past. Bij wijze van tegengif tegen al die opdringerige meningen en meninkjes die wat alle partijen delen - de neoliberale afbraakpolitiek - glansrijk buiten schot laten, presenteren we hieronder onze eigen Stemtest. Be hip or be Siegfried Bracke! Een tussenweg kennen we, jammer maar helaas, vooralsnog niet.

Tel al de punten bij uw antwoorden samen en voilà: uw stemadvies staat in de sterren geschreven.

Onze Stemtestvragen:

1/ Waarom moet er volgens u worden genationaliseerd?

a) Nationaliseren? De vrije markt is nog niet vrij genoeg! Dat is het probleem.

b) Om later terug te kunnen privatiseren: wij krijgen daar niet genoeg van.

c) Om onze jobs te redden, onder democratische controle van de arbeiders.

d) Omdat de Walen niet willen werken en ze ons hun cultuur van luiheid willen opdringen.

e) Om de banken te redden van het neoliberalisme, maar al de rest niet.


a = 10 ; b = 10 ; c = 25 ; d = 5 ; e = 152/ Werkloosheid:

De economische crisis zorgt voor een reeks van massaontslagen. Hoe kunnen we de werkgelegenheid verdedigen?

a) Door de lonen van de arbeiders nog verder te laten zakken, en zo de toplonen van de managers competitief te houden.

b) 1 miljoen migranten, 1 miljoen werklozen. Het is de schuld van Allah en zijn profeet dat de bazen herstructureren.

c) Door geld te geven aan de bedrijven dat er voor de arbeiders nooit was.

d) Door op te komen voor een 32-urenweek, met loonbehoud en bijkomende aanwervingen.


a = 10 ; b = 5 ; c = 10 ; d = 203/ Gezondheidszorg:

Met hoeveel % mag het aantal ziekenhuisbedden, volgens u, gemiddeld groeien de komende jaren?

a) Het aantal ziekenhuisbedden mag niet groeien: kunnen de patiënten niet met twee in één bed gaan liggen? Dat bespaart ook op de verwarming.

b) Het aantal ziekenhuisbedden mag niet sneller groeien dan de economie: als de economie met 3% krimpt, moeten we 3% van de ziekenhuisbedden wegsaneren.

c) Laat de rijken voor onze ziekenhuisbedden betalen.

d) De regering moet een offerte uitschrijven om de goedkoopste kapitalist te vinden, ook al is dat een louche Chinees die zijn arbeiders onderbetaald.


a = 5 ; b = 5 ; c = 20 ; d = 10


4/ Hoe belangrijk vindt u het om na de verkiezingen een "grote staatshervorming" door te voeren?

a) Hoe sneller de sociale zekerheid gesplitst wordt, hoe beter. We moeten de armoede democratischer verdelen.

b) Het vergt slechts 5 minuten politieke moed om de sociale zekerheid te splitsen. 5 minuten!

c) Ik ben tegen elke splitsing van de sociale zekerheid. Voor een herfinanciering door het stopzetten van de lastenverlagingen aan de patroons en de strijd tegen fiscale fraude.

d) Het arbeidsmarktbeleid moet worden gesplitst omdat werkloos zijn helemaal anders aanvoelt in Vlaanderen dan in Wallonië.


a = 5 ; b = 5 ; c = 20 ; d = 10


5/ Internationale politiek:

Moet het Belgische leger tussenkomen om de Afghaanse regering te ondersteunen?

a) Ja, als ze hun geweren kunnen vinden.

b) Ja, tegen de islam is een gewapend bestuur nodig - zoals in de jaren '30.

c) Nee, de onderdrukten in Afghanistan moeten zich zelf organiseren, tegen kapitalisme en islam-fundamentalisme, gesteund door de internationale arbeidersbeweging.

d) Nee, dat stond niet in de omschrijving van de missie. Ze mogen alleen de andere imperialisten helpen vechten, maar moeten zelf pacifist blijven.

a = 10 ; b = 5 ; c = 20 ; d = 15


6/ Onderwijs:

Als er te weinig middelen zijn om degelijk en kwaliteitsvol onderwijs te voorzien dan moet:

a) de competitie tussen de verschillende onderwijsinstellingen sterker worden georganiseerd

b) men de middelen voor onderwijs opnieuw optrekken tot 7% van het BBP

c) moeten de Walen minder middelen krijgen dan de Vlamingen. Kennis is macht.

d) het onderwijs zoveel mogelijk worden geprivatiseerd, zodat alleen de rijken nog kunnen doen alsof ze slim zijn


a = 10 ; b = 20 ; c = 5 ; d = 10


7/ Het neoliberalisme zit in een zware ideologische crisis. Welke grote denker heeft de huidige ontwikkelingen het best voorzien?

a) Karl Marx, met zijn theorie over de uitbuiting en de overproductiecrisis van het kapitalisme

b) J.M. Keynes, met zijn theorie over de vraagstimulering in tijden van economische crisis

c) Pater Versteylen, met zijn theorie dat we Anders Moeten Gaan Leven en minder consumeren - consuminderen

d) Adam Smith, met zijn theorie van de onzichtbare hand van de markt, die ook het geld van de loontrekkenden steeds meer onzichtbaar maakt


a = 20 ; b = 10 ; c = 10 ; d = 5


8/ Cultuur:

Tot welke cultuur behoort de kapitalist André Leysen?

a) De Vlaamse cultuur van hard werken en zwijgen

b) De Vlaamse cultuur van hard werken, zwijgen en fout zijn in de oorlog

c) De Belgische cultuur van compromissen, behalve als het over de winsten gaat want daar moet je afblijven

d) De vreemde cultuur van veel profiteren op de kap van de arbeiders en kleine bedienden, die alle rijkdom voortbrengen


a = 5 ; b = 5 ; c = 10 ; d = 20


9/ Media:

Wat is uw favoriete krant of magazine?

a) 't Pallieterke, omwille van de familieportretten van nazicollaborateurs

b) P-Magazine, omwille van de interviews

c) Socialistisch Links, omwille van mijn materiële belangen

d) De Morgen, omwille van de standpunten van Yves Desmet


a = 5 ; b = 10 ; c = 25 ; d = 15


10/ Zou u een privédetective inhuren om liberale politici, zoals Karel De Gucht, te schaduwen?

a) Nee, ik zou daarvoor de volksmassa's organiseren in een nieuwe arbeiderspartij

b) Nee, ik zou de RVA daar op afsturen en hen laten bewijzen dat ze werken

c) Ja, ik ben Jean-Marie Dedecker. Zoek je boel, vriend? Ik ga vechten, hé.

d) Nee, ik ga ervan uit dat liberalen ook een slachtoffer zijn van de crisis


a = 25 ; b = 15 ; c = 5 ; d = 10


Punten:

- Van 150 tot 215: LSP

- Van 100 tot 150: SP.a of Groen

- Van 75 tot 100: CD&V of Open VLD

- Van 50 tot 75: Vlaams Belang of LDD