woensdag, november 28, 2007

Mathias De Clercq: "Hoofddoekenverbod bevordert vrijheid en gelijkheid"

Gesprekken in Jeruzalem

Links-socialisme.blogspot.com trok tijdens de maand augustus twee weken naar Jeruzalem met de jonge liberale filosoof Mathias De Clercq (Open VLD). Mathias heeft prachtige blonde lokken, die hij zelden aan de kunsten van een kapper toevertrouwt. Dit mochten we tijdens onze gesprekken aan de voet van de Tempelberg uit eigen ervaring vaststellen. Zo'n professioneel van haardroger, krulspeld en shampoo zou enkel de schaar in Mathias' liberale idee van vrijheid zetten. Onze halve bohémien was op zijn hoede.

Alle meisjes in het ronduit hete - denk klimaatopwarming - Jeruzalem, zowel van joodse als van Palestijnse komaf, wilden aan Mathias' blonde haardos zitten. Eraan voelen, een en ander betasten. Gelukkig kon uw dienaar daar met bekwame spoed een stokje voor steken.

We waren hier, in het tot in zijn kleinste steegjes van geschiedenis en talrijke cultuurbeschavingen zwangere Jeruzalem, tenslotte om een ideologische strijd uit te vechten: liberalisme of marxisme, wie heeft er gelijk? Ook bij Mathias drong door dat hij naar Jeruzalem was gekomen om een denkstroming te vertegenwoordigen. En niet de minste. Liet Voltaire, de Verlichtingsfilosoof, zijn krullen ook niet groeien, in volle 18e eeuw?

- Uw dienaar: "Of was het toch een pruik, Mathias, die van Voltaire?"

- Mathias: "Ik meen dat dat de kwestie niet is. Vrijheid is een essentieel fundament van het liberalisme. Vrijheid en gelijkheid. Op die fundamenten is onze maatschappij gebouwd. Liberalen willen de hoofddoek niet afschaffen vanuit een racistische gedachte, zoals het Vlaams Belang. Wij willen de gelijkheid als ordenend principe in onze samenleving veiligstellen. En we denken ook dat de staat neutraal moet zijn. Absoluut neutraal."

- Uw dienaar: "Zoals tijdens de minimumdiensten bij het spoor. En de eenzijdige verzoekschriften tegen stakingspiketten? Ook dan moet de staat dus neutraal zijn?"

- Mathias: "We spreken nu over de hoofddoeken. En op dat vlak denk ik dat het principe van de vrijheid en gelijkheid van de vrouw voorop staat."

- Uw dienaar: "Dus ze mag zelf beslissen, of ze een hoofddoek draagt of niet?"

- Mathias: "Een belangrijk grondidee achter het liberalisme is dat functies van openbaar bestuur een levensbeschouwelijke neutraliteit moeten uitstralen. Daarom pleiten wij met Open VLD tegen het dragen van de hoofddoek, maar even goed tegen het dragen van joodse keppeltjes, katholieke kruisen, boeddhistische monnikspijen en T-shirts van Iron Maiden. Dit laatste vanwege het levensbeschouwelijke vermoeden van satanisme."

- Uw dienaar: "Hoe kan een staat neutraal zijn als ze wordt beheerd door parlementairen die 3000 euro per maand netto verdienen? Is het niet normaal dat deze politici de belangen van een kleine minderheid verdedigen, Mathias, als ze niets voelen van de sociale achteruitgang waar ze de meerderheid van de bevolking in wegduwen? Kijk naar de jacht op de werklozen. Ondertussen worden er voor de belastingscontrole van grote bedrijven géén middelen vrijgemaakt. Fijn, die neutrale staat."

- Mathias: "Op zo'n Tempelberg word je je als mens pas bewust van je eigen nietigheid. We zijn slechts stofjes in het heelal. Er was niets voor ons, behalve een grote kosmische soep, en er komt niets na ons. Dat is mijn diepste overtuiging."

- Uw dienaar: "Allemaal prima, die kosmische soep. Maar waarom een gevecht opzetten rond een thema waar er helemaal geen probleem rond was: de hoofddoek dragende moslima's bij Stad Gent. En dat op een moment dat er zoveel belangrijker onderwerpen voor het rapen liggen. De wegzinkende koopkracht van de gewone werkenden, door onder meer de privatisering van de elektriciteitsmarkt, om er maar één te noemen."

- Mathias: "Het marxisme is teveel een economisch determinisme. Het houdt te weinig rekening met cultuur. Terwijl cultuur even goed een essentieel onderdeel is in de identiteit van de mens. Zelfs al sluiten ze je elektriciteit af. De hoofddoek sluit mensen op in een ongelijke cultuur, wij willen hen daaruit bevrijden."

- Uw dienaar: "Ik ben als socialist tegen de dwang om een hoofddoek te dragen, net zoals ik tegen de dwang ben om hem te verbieden. Arbeiders hebben recht op hun culturele eigenheid, om de eenheid van de werkende klasse tegen het neoliberalisme te behouden. En de aandacht van Open VLD voor gelijke rechten houdt blijkbaar op aan de bedrijfspoort. Of mogen de werkenden nu ook zelf over de productie gaan beslissen, op basis van democratische stemmingen op de werkvloer - in een voor iedereen gelijke planeconomie?"

Nee, de ene cultuurbeschaving was de andere niet, daar aan de voet van de Tempelberg in het hete Jeruzalem.


(pd)

zondag, november 18, 2007

Regeringsvorming: de tussenstand

Voor wie even niet heeft opgelet: België heeft nog steeds geen regering. In hun jarenlange poging om de arbeiders langs nationale lijnen te verdelen, zijn de burgerlijke partijen in hun eigen maneuvers verstrikt geraakt. Maar wat is u, verbijsterd toeschouwer bij dit barslecht toneelstuk, bijgebleven van deze formatiecrisis?

Onze Grote "Breek de arbeiderssolidariteit"-Kwis:

1/ Wie wou er een "dikke vis" in de pan van de staatshervorming?

a) Geert Lambert, omdat hij een gourmand is (Spirit)

b) Louis Tobback, omdat hij in een klein Leuvens steegje is geboren (SP.a)

c) Bart De Wever, omdat zijn achterban uit Vlaamsnationale haaien bestaat (NVA)

d) Jean-Marie Dedecker, omdat hij voor de "dikken" is, de rijken (LDD)

Antwoord: c


2/ Wat is de alarmbelprocedure?

a) Een mechanisme dat lichte elektrische schokken toedient aan alle
parlementairen, als ze de belangen van de patroons niet meer verdedigen zoals voorzien

b) Een procedure uit de Grondwet die een wetsvoorstel kan opschorten, als 3/4 van een taalgroep in de Kamer vindt dat haar belangen worden geschaad

c) Een rode knop waarmee Pieter De Crem (CD&V) aan zijn kapper laat weten dat er een krul moet worden bijgeknipt

d) Een mechanisme waardoor gewone arbeiders, die toevallig in het parlement verzeild zijn geraakt, zo snel mogelijk weer de uitgang van het etablissement vinden

Antwoord: b


3/ Leg uit: wat is "belgicisme"?

a) Liever door Belgische kapitalisten worden uitgebuit dan door Vlaamse kapitalisten

b) Niet de beste manier om klasse-eenheid tussen de arbeiders uit te drukken: de huidige Belgische staat wordt gecontroleerd door kapitaalbezitters, verkopers van shampoo en kruideniers-politici

c) Nog geen bolsjevisme

d) Een hete liefde voor frietjes, Manneke Pis en koning Albert, voor zover je daar een onderscheid tussen kan maken

Antwoord: a, b, c en d


4/ Wat is het FDF?

a) Front Der Foutparkeerders

b) De "Fuck Dewever Filière"

c) Vlamingenhaters. Of die Vlamen op de werkvloer staan of in een beheerraad de poen opstrijken, maakt voor het FDF geen moer uit.

d) Het nieuwe besturingsprogramma van Microsoft Windows

Antwoord: b en c


5/ Door wie moet het nationalistische opbod in ons land worden gestopt?

a) Door een interventie van de VN

b) Door Frank Vandenbroucke (SP.a) de toegang tot het Vlaams Parlement te ontzeggen: hij leest alleen nog maar voor uit Hendrik Conscience

c) Door de Koning, die alle slechteriken in de bak steekt

d) Door de vakbonden, een nieuwe arbeiderspartij, en een socialistisch programma dat de massa's tegen het kapitalisme mobiliseert

Antwoord: d(pd)

zondag, november 11, 2007

Grote staatshervorming (door K3)

O ja, o ja, de burgerij heeft een probleem
Met Yves Leterme en Didier
Vlaming tegen Waal vinden zij fijn
Terwijl de armoe groeit in ’t hele land
Zijn zij communautair hand in hand

’t Gewone werkvolk betaalt meer en meer
Elektriciteit, benzine, hypotheek die doen zo’n zeer
Maar de politici? Nee, hun liefste knuffel heet BHV
Flink splitsen, die sociale zekerheid?
Een aanval op alle arbeidersgezinnen wordt voorbereid

(refrein) Wie heb ik aan de lijn? Hallo hallo?
Waar ben je dan, grote staatshervorming?
Waarom verlang ik zo?
Om dicht bij jou te zijn (grote staatshervorming)
Hallo hallo, mijn neoliberale Romeo?

Yves Leterme is een knecht van ’t kapitaal
Mannen met geld, maar niet noodzakelijk Vlaams-nationaal
Blijft het ACV van Cortebeeck,
een klein geel visje in een zee van blauw?
Of neemt het de arbeiders met een onafhankelijke partij op sleeptouw?

(refrein) Wie heb ik aan de lijn? Hallo hallo?
Waar ben je dan, grote staatshervorming?
Waarom verlang ik zo?
Om dicht bij jou te zijn (grote staatshervorming)
Hallo hallo, mijn neoliberale Romeo?
Geef ook een kusje aan Bart De Wever, kindjes!

Euh, nee. Nee, die is tegen nationale kusjesdagen, 't is een separatistje!

Hoe spijtig toch.

Nou, zo de arbeiders verdelen.

vrijdag, november 09, 2007

Frank Vandenbroucke en de nieuwe Boerenkrijg

Met alle aandacht die vandaag naar het narrenspel van de regeringsvorming gaat, zouden we één ding vergeten. Frank Vandenbroucke, Vlaams SP.a-minister van Onderwijs, maakt een geestelijke omwenteling door. Een diepgaande transformatie, vergelijkbaar met die van Luther in de katholieke kerk, van alles waar de man ooit in heeft geloofd: verheffing door studie en intellect, technocratie à la belge, het “meervoudige zelf” in de leer van John Rawls (moeilijk om uit te leggen voor de leek), en verlicht neoliberaal crisisbeheer.

We spreken over een ware omkering van alle waarden. Het opstaan van een antichrist. Als sociaaldemocraat van de oude stempel is Vandenbroucke morsdood. Niet getreurd, echter: Franky werd als Vlaams-nationalist herboren. En hoe.

“Bart De Wever maakt het imago van de Vlaamse Beweging kapot.” Aldus sprak Vandenbroucke, vanop een berg tussen Aarschot en Leuven zichzelf de haren uittrekkend. Stampend, vloekend en tierend om zoveel dommigheid.

“Ik ben een brug tussen de leegte van de kudde en een grote staatshervorming”, liet Franky vorige week maandag aan de ochtendtafel tegenover zijn verbaasde disgenoten optekenen. Was zijn eitje niet hard gekookt genoeg? Had de aardbeienconfituur Franky teveel aan die verduivelde PS en Elio Di Rupo doen denken? ’t Was “allemaal interpretatie” van gezinsleden die er niets van hadden begrepen, vond de voorheen nogal feitelijk ingestelde Minister van Onderwijs. “De waarheid is wat de partij sterker maakt en - laat ons hopen - toch nog in de regering brengt”, smeet hij zijn begrip en inzicht veinzende tafelgenoten voor de voeten. “Ja, ik ben sinds kort een subjectivist geworden. Is dat misschien erg?” treiterde de SP.a-politicus nog even, intussen een lange sliert eierdooier met de mouw van zijn kamerjas van de onderkin wrijvend. “Mmm, lekker.”

“Als een aalmoes enkel gegeven werd om de Walen een plezier te doen, dan waren de Walen als ras reeds lang uitgestorven.” Bizar, vonden ook zijn vrouw, schoonouders, en bij uitbreiding het handjevol partijleden tegenover wie de bekeerling Franky zijn nieuwe levensfilosofie ontvouwde. “Je kan van een leeuw niet verlangen om een lammetje te zijn, begrijp je? Volstrekt onmogelijk en tegennatuurlijk. Net zogoed valt de splitsing van het arbeidsmarktbeleid niet door de syndicale lammetjes van het ABVV en ACV tegen te houden. Onder de leeuwen reken ik vandaag de patroons, mijzelf, Karel De Gucht en andere niet-populistische politici. Ich bin kein Berliner.”

Het superieure, bijna aristocratische Vlaams-nationalisme van Vandenbroucke had ondertussen de hele afdeling, voortaan “gouw” geheten, Leuven-Aarschot-Diest aangetast. Volgens Franky dienden de “volksgenoten” uit zijn, euh, gouw het voortouw te nemen in “een nieuw soort Boerenkrijg”. Franky, de Leeuw, legde zijn verbouwereerde gehoor tijdens een strijdmeeting - dat was lang geleden - in Diest uit: “Ik heb het Warandemanifest altijd beter gevonden dan het Communistisch Manifest. Er staan meer statistieken, schema’s en tabellen in. Te wapen, volksgenoten! Bekogel de Walen met uw rekenmachines. Red de sociale zekerheid door delen ervan sociaal te splitsen! Joehee! Euh, houzee!”

Het zou ons niet verbazen moest Yves Leterme Franky alsnog in zijn oranje-blauwe kabinet opnemen. Als minister van rieken, financiële transfers en houwdegens.


(pd)

zondag, november 04, 2007

Vergeet de Oude Germanen niet

Door Geert Cool

Waarom de NSV solidaristisch is...

De studentenclub van het Vlaams Belang (NSV) is voor een “solidaristische maatschappijordening”. Jeroen Serpieters van NSV-Antwerpen verklaarde die woordkeuze als volgt: “Solidarisme is een op zich nog weinig beladen term (…). Niet iedereen denkt bij solidarisme spontaan aan nationaal-socialisme, de connotatie is er wat minder. Bij nationaal-socialisme gaat iedereen onmiddellijk denken aan het regime onder Hitler.” Omdat de term “nazi” te beladen is, gebruiken de jonge VB’ers de term “solidarisme”. De inhoud blijft echter dezelfde…

Jurgen versus Bart. De clash der smurfen

Jurgen Verstrepen is boos nadat hij in Borgerhout een boete kreeg wegens het GSM'en in de wagen.

De luxewagen van Verstrepen is blijkbaar niet uitgerust met een setje om handenvrij te bellen. Jurgen stond stil op de Turnhoutsebaan in Borgerhout en dat op de busstrook (omdat een wagen stilstaat op de weg – “Ik omzeil een dergelijk 4 pinkend model geliefd bij de exotische bewoners en sta dus stil op een stuk tramstrook”).

Op dat ogenblik begint Jurgen te bellen en krijgt hij een boete. Jurgen: “Er zijn blijkbaar altijd van die politiekloefkaffers die het verknoeien voor al de rest.” Bart Debie kan de reactie van zijn smurfenvriend Jurgen niet waarderen en reageert onder de titel “De verkeershooligan in Jurgen Verstrepen”. Debie stelt dat Jurgen zich voordoet als een “wegrebel”. Dit soort “discussies” doet ons vooral aan slechtere edities van het populaire televisieprogramma “de smurfen” denken.

VJW moet nog bekomen van betogingssucces

De rechtse rakkers van de VJW zijn nog niet volledig bekomen van hun "succesvolle" betoging. Op het gastenboek van de Vlaamse Jongeren Westland laten verschillende betogers zich horen met boodschappen als zouden de anti-fascisten "trillen op hun benen" voor het zootje ongeregeld dat op 21 oktober door Brugge betoogde.

Dat ze maar met 60 waren, was geen probleem voor de rechtse rakkers want "meer dan de helft kwam uit Brugge". Wat gevolgd werd door reacties van Nederlandse aanwezigen die het een goede betoging vonden. O ja, Ben Van der kooi, de moskeebrandstichter, was ook van de partij. Het KVHV kwam vanuit Gent en Nation uit Brussel. Het "eigen volk" dat eerst kwam volgens de betogers, was duidelijk niet het "Brugse volk". Of gold de regel: "Zieje van Bruhhe, zet je olachter?". En dan verwijt VJW dat de Blokbusters zelfs vanuit Wallonië kwamen... Er waren effectief kleine groepjes aanwezig vanuit het Brusselse en Wallonië, maar de overgrote meerderheid van de antifabetogers waren wel degelijk Bruggelingen.

vrijdag, november 02, 2007

De klassenstrijdtelex: snel mee met de strijd

Bart De Wever vond de excuses van Antwerps burgemeester Patrick Janssens, handelend over de hulp van Antwerpse stadsdiensten bij de jodenvervolging tijdens WOII, “gratuit” *** Niet alle agenten klopten even enthousiast op de deur *** Sommigen onder hen deden dat met dikke tegenzin *** Met een pruillip *** En in geradbraakt Jean-Marie Pfaff-Duits *** “Wollen sie sofort die deur openmachen” *** Zo efficiënt kon die Antwerpse jodenjacht dus niet zijn *** Jean-Marie Pfaff-Duits: meer een taal van de onderdrukten dan van de onderdrukkers, volgens het Vlaams-nationale Bartje *** Geen enkele Vlaming was fout tijdens de oorlog, hoogstens misleid door krachten die hij of zij niet persoonlijk kende *** Zoals de zwaartekracht *** Notoir afwezige in relatie tot en masse gestrekte rechterarmen tijdens de Yzerbedevaarten, anno 1940-1945 *** “Ik bestrijd deze zienswijze: de aanwezige Vlamingen zagen een ufo overvliegen en wezen elkaar in begrijpelijke consternatie dit vreemde voorwerp aan”, aldus gelegenheidshistoricus De Wever *** Consequent blind aan zijn rechteroog *** Om het Vlaams Belang binnen het Vlaamse front te houden? *** Oranje-blauw wil belastingverlaging als excuus gebruiken om lonen te verlagen *** Kijk: dat vinden wij nu een gratuit excuus *** Edoch, hoor je daar zo’n overgeërfd repressieslachtoffer als De Wever over piepen? *** Al die verongelijkte aanstellerij omdat er een paar op levensruimte ingestelde leden van het herenvolk in de bak werden gedraaid destijds *** Waar ze niet eens het VNV-blad of de Story konden lezen *** “Het VNV vindt plastische chirurgie enkel wenselijk voor de joden. Voor en na Auschwitz.” *** Sicko’s *** Nog voor Michael Moore ze met chirurgische precisie kon vastleggen op politiek geladen pellicule *** Kapitalistische kanker? Lees de kleine lettertjes *** Je hoopt alleen maar dat ze ook bij de ACV-top de bijsluiter raadplegen: die van de regeringsverklaring *** Sociale strijd: doeltreffende medicatie tegen neoliberaal slijm en snot in de neus *** Algemene staking vakbonden tegen oranje-blauw? *** Leterme-Reynders: schudden voor gebruik