donderdag, december 30, 2010

Eindejaarskwis: ja, dat was 2010!

2010 sleept zich, net als de regeringsonderhandelingen, moeizaam naar de eindstreep, onszelf een weg baggerend door wegsmeltende sneeuw, copieuze jaaroverzichten en dito eettafels. Wat was er hot en wat not in 2010? Staat het u nog springlevend voor de geest, of kan onze eindejaarskwis u hier, gedienstig als altijd, opnieuw zijn nut bewijzen? Voorwaarts!

1/ Hoe karakteriseerde Bart de Wever "België" in een geruchtmakend interview met het weekblad Der Spiegel?

a) Die Konstruktion von Dreck

b) Erger dan de Berlijnse Muur - die was tenminste gevallen

c) Een wingewest voor patronale junkies (notionele intrestaftrek = verslavender dan coke)

d) De zieke man van Europa

e) Het terminale broertje van de mei '68-permissiviteit

f) Niet wat nazicollaborateurs zoals zijn halve familie - en enkele aangetrouwde neven en nichten - ervan hadden verwacht

Antwoord: d

2/ Wie mag er schulden maken en wordt altijd gered door de overheid?

a) Frituur 't Vliegend Puntzakske

b) Schoenmaker "too big to fail" Eddy, Kessel-Lo

c) de banken

d) de werkende klasse

e) De Ploeg van 't Stad

Antwoord: c

3/ Welk lid van het Vlaams Belang werd nog NIET uit de partij gezet?

a) Adolf Hitler

b) Hermann Göring

c) Dokter Mengele

d) Eugène Terreblanche zaliger

e) Karel Dillen, nog zaliger

f) Alexandra "op hete" Colen (zij doet het licht uit)

Antwoord: f

4/ Welk ratingbureau dreigde de status van België recent te veranderen van "stabiel" naar "negatief"

a) de FIFA

b) de Flair (in het intrigerende coverstuk "10 manieren om de spanning erin te houden")

c) Standard & Poor's

d) Standard & Filthy Rich

e) Super Rich Bastards Unlimited

Antwoord: c

5/ Wat is, volgens de SP.a, een "progressieve staatshervorming"?

a) Een waarbij zij zelf op hun stoel mogen blijven zitten en naar hun marktwaarde worden betaald

b) Een waarbij woorden en daden slechts moeizaam overeen stemmen

c) Een waarbij Frank Vandenbroucke meer bespaart dan de rechtse concurrentie: op naar de 22 miljard, go Franky go

d) Een waarbij Frank VDB in de pers - nog steeds de Betere Mop van het Millennium - als "de slimste van de klas" wordt gepresenteerd (eens je een slechte reputatie hebt, raak je er moeilijk vanaf)

e) een waarbij de werkenden, de gepensioneerden en armen progressief meer worden gestroopt dan de rijken

Antwoord: a, b, c, d, e

6/ Wat noemde kardinaal Léonard een vorm van "immanente gerechtigheid"?

a) Het verdwijnen van de boerenstand

b) De nederlaag van Athene tegen Sparta (in 404 voor Christus, wat wil je?)

c) De sluipende verschuiving van nieuwsgaring naar infotainment

d) AIDS voor homoseksuelen

e) Dat de goddeloze beurzen, de banken en het IMF roemloos in elkaar zouden storten

Antwoord: d

7/ Van welk boek zijn volgens een recent artikel in De Standaard, sectie Economie, de analyses helemaal juist, maar de conclusies radicaal verkeerd?

a) "SOS Piet 4" - van TV-kok Piet Huysentruyt

b) "Het Oude Testament" - diverse medewerkers

c) "Het Kapitaal" - Karl Marx

d) "Een geschiedenis van België" - Marc Reynebeau

Antwoord: c

8/ Hoe heet de nieuwe rechtse beweging in de VS die pleit voor minder overheid en veel meer vrije markt?

a) The Rockefeller Foundation

b) The Please Kick Us in the Nuts, Again, We Like It Movement

c) The Tea Party Movement

d) The Return of Milton Friedman and his Gory Zombie Slayers

Antwoord: c

9/ Bestaat er nog een toekomst voor de kapitalistische vrije markt?

a) Nee, haar toekomst ligt in het verleden

b) Ja hallo! Waar blijft die democratisch geplande economie?

c) Alleen in het hoofd van Bart De Wever, Frank Vandenbroucke en Boudewijn Bouckaert (waarom vormen ze niet één partij - de Nieuwe Vlaamse Patroons?)

d) Dat zal van de arbeiders en hun gezinnen afhangen

Antwoord: Strikvraag, wij weten niet alles, zelfs niet op voorhand. Maar er wordt aan gewerkt.

10/ Hoeveel kilo zal Bart De Wever nog wegen op het moment dat er een regering wordt gevormd, dat de eerste grote besparingspakketten worden doorgevoerd en hij zijn eerste algemene stakingen in gemeenschappelijk vakbondsfront, onder druk van een ontketende basis, mag verwelkomen (als het een hulp kan zijn: gewogen in zijn zéér ruime en separatistische grootvaderonderbroek)?

a) De helft van vandaag, en dus nog altijd meer dan Sigfried Bracke en het voltallige meisjeskoor K3 samen

b) Het dubbele van vandaag, de verkoop van aardappelen, frieten, berepoten en mayonaise zal in België tegen alle economische trends ingaan

c) Bart De Wever zal in 2011 spontaan in een Belgische friet veranderen, en men zal hem niet meer kunnen splitsen

d) Bart De Wever zal in 2011 nog sneller barsten dan het koninkrijk dat hij geleidelijk weg wil hervormen

Antwoord: volg het op de voet op de LSP-site, ook in 2011!!

Prettige feesten aan alle arbeiders!

(pd)